لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۵/۱۴
لیست قیمت دماسنج و رطوبت سنجقیمت (تومان)فروشنده‌ها
دماسنج دیجیتال بیورر مدل FT09از ۱۴۳٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
دماسنج و رطوبت سنج مدل HTC-1از ۶۵٫۰۰۰ توماندر ۱۱ فروشگاه
دماسنج و رطوبت سنج آلارم دار HTC-2 دیجیتالاز ۸۹٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
تب سنج غیرلمسی لیزریاز ۱٫۰۰۸٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تب سنج دیجیتال بیورر FT90از ۳٫۹۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج دیجیتال اکیومد مدل RB600از ۶۸۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
تب سنج دیجیتال بیورر مدل jFT15از ۱۷۴٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
تب سنج دیجیتال رزمکس مدل HC700از ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج مدل TP101از ۶۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج کاپلا مدل TG8818N۹۳۵٫۰۰۰ توماندر ایسام
تب سنج دیجیتال گوشی Infra-Red Ear Thermometer مدل ET-100۳۶۴٫۰۰۰ توماندر لوکس پنل
رطوبت سنج و دماسنج مدل CX-201Aاز ۶۵٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
رطوبت سنج بیورر HM16از ۱۶۸٫۰۰۰ توماندر ۱۲ فروشگاه
دماسنج امسیگ مدل CF02از ۸۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج و رطوبت سنج پنلی LX8011 سنسور خارجیاز ۵۴٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
دماسنج دیجیتالی آ ا گ مدل FT 4919۵۹۰٫۰۰۰ توماندر دیدنیها
تب سنج کالی مدی مدل DT-8836از ۹۹۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تب سنج طبی غیر تماسی SEDNA مدل GHS۱٫۱۴۰٫۰۰۰ توماندر تاسیسات کلاب
تب سنج جیوه ای۲۵٫۰۰۰ توماندر پاوان طب
تب سنج مادون قرمز لیزری با پایه hubdic مدل fs-300۱٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر شیانچی
تب سنج دیجیتال غیر تماسی F102از ۹۳۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج دیجیتالی لیزری زنیت مد بی بی لاواز ۱٫۱۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج دیجیتال غیر تماسی IR988۱٫۳۱۰٫۰۰۰ توماندر شهر سلامت
تب سنج امرن مدل 720۲٫۶۵۰٫۰۰۰ توماندر مارال کیش
ترمومتر لیزری غیرتماسی بنتک مدل GM320۱٫۱۲۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
تب سنج دیجیتال ولکس NT-7از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تب سنج دیجیتال Beeper۴۹٫۹۰۰ توماندر سام برگ
ساعت و دماسنج دیجیتالی رومیزی آینه ای مدلDS-3622X-MAX۱۳۵٫۰۰۰ توماندر ای ای کالا
تب سنج دیجیتالی بیورر مدل FT۱۳از ۱۶۱٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل RA600۹۴۰٫۰۰۰ توماندر کیا طب غرب
دماسنج میله ای مدل KT- 300از ۹۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج و ترمومتر دیجیتالی غیر تماسی GHS۱٫۳۳۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
دماسنج دیجیتال امرن Gentle Temp 520از ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WT-03از ۷۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب‌سنج غیر تماسی پیشانی BBLove مدل AET R1D1۹۴۸٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
تب سنج لیزری دیجیتال hubdic مدل fs-700از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ترمومتر لیزری بدون نیاز به اتصال محصول HOLDPEAK مجهز به مادون قرمز۱٫۰۷۳٫۶۰۰ توماندر مالتینا
تب سنج دیجیتال غیر تماسی BBLOVEاز ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج دیجیتال بیورر FT65از ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
دماسنج غیر تماسی قلمی DT-8250۲۲۰٫۰۰۰ توماندر التیام
تب سنج غیر تماسی سدنا۱٫۱۰۰٫۰۰۰ توماندر الکتروتک
دماسنج دیجیتالی امرن مدل Eco Temp Smart۲۵۰٫۰۰۰ توماندر تابان استور
دماسنج و رطوبت سنج پنلی LX8011 با سنسور داخلیاز ۳۸٫۵۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کنترلر دما و رطوبت مدل DHS22از ۲۰۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج و رطوبت سنج سنسور اکسترنال مدل LX8011از ۶۷٫۵۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کنترلر دما و رطوبت مدل DHS11از ۲۳۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال مدل DC103از ۸۹٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
رطوبت سنج یونی-تی مدل A-12Tاز ۲۰۹٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
تب سنج دیجیتال۱٫۶۵۰٫۰۰۰ توماندر تک الکتریک
تب سنج دیجیتال Best baby۴۰٫۰۰۰ توماندر مدیکال بازار
تب سنج امسیگ مدل CT95۱٫۴۹۹٫۰۰۰ توماندر روشا طب
دما سنج مدل DST-50از ۳۴٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ترمومتر یونیتی مدل UT320Dاز ۴۵۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
تب سنج و دماسنج دیجیتال۴۵٫۰۰۰ توماندر رپیدتست
دماسنج - رطوبت سنج پنلی با سنسور داخلی۳۵٫۰۰۰ توماندر ایسام
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 174Hاز ۱٫۴۴۵٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تب سنج دیجیتال امیسگ مدل CT 30از ۱٫۳۸۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تب سنج دیجیتال زنیت مد مدل ZTH-4076از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج دیجیتالی کوچک 70+50- مدل TM-2Aاز ۲۵٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تب سنج دیجیتال۶۰٫۰۰۰ توماندر نرولی
تب سنج دیجیتال لیزری Z01۸۹۰٫۰۰۰ توماندر انجمن تجهیزات پزشکی
ترمومتر دیجیتال۳۹٫۰۰۰ توماندر داروخانه صبا
رطوبت سنج و دماسنج بنتک مدل GM1362از ۳۳۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 175T1از ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تب سنج دیجیتال مایکرولایف مدل MT 50از ۸۴٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج دیجیتال غیر تماسیbblove AET-R1B1از ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج دیجیتال رزمکس مدل TG100۱۴۷٫۰۰۰ توماندر وینسلو
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی آلارم دار AL-3از ۷۱٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل HA500۱٫۴۸۰٫۰۰۰ توماندر فارموکسین
تب سنج Alicn - AET-R1D1۹۰۰٫۰۰۰ توماندر دندال
ترمومتر مایعات جیوه ایاز ۱۳٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج اُرال مدل General۳۵٫۵۰۰ توماندر چاره
تب سنج کودک مدل TK03۲۳٫۴۰۰ توماندر لوکس پنل
TDS meter (سختی سنج آب)۷۵٫۰۰۰ توماندر ای ای کالا
دماسنج و تب سنج دیجیتالی تریمد۱٫۲۵۰٫۰۰۰ توماندر هانیلو
دماسنج و رطوبت سنج محیطی یونیتی UNI-T A10Tاز ۱۶۷٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
تب سنج رزمکس مدل HA500Q۳٫۶۷۰٫۰۰۰ توماندر وینسلو
دماسنج دیجیتال مدل TA-288از ۵۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج دیجیتالی فیچر مدل GF-MT101از ۴۵٫۶۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج دیجیتال مایکرولایف مدل FR 100۵٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر شیانچی
نمایشگر و کنترل دما و رطوبت۳۷۰٫۰۰۰ توماندر تک الکتریک
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WT-04از ۷۸٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
Etekcity Lasergrip 1022D Dual Laser Infrared Thermometer -58℉~1022℉( -50℃ ~ 550℃) with Adjustable Emissivity, Temperature Unit & MAX Display Function, Blue (Certified Refurbished)۷۵۷٫۷۰۰ توماندر مالتینا
دماسنج دیجیتال اکیومد مدل TK120از ۹۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تب سنج لیزری OMRON۲٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر یزدان طب
دماسنج دیجیتال سنسور دار۵۱٫۰۰۰ توماندر سفیرآب | حیوانات و گیاهان
تب سنج گوشی مادون قرمز لایکا مدل TH2002۱٫۱۵۰٫۰۰۰ توماندر چاره
رطوبت و دماسنج دیجیتال دو سنسور۷۹٫۵۰۰ توماندر دکتر مهندس
تب سنج دیجیتال گلامور LCT-200۸۷۹٫۰۰۰ توماندر وینسلو
تب سنج دیجیتال غیر تماسی leao۱٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر شهر سلامت
رطوبت سنج یونی تی مدل UNI-T UT-333از ۴۹۱٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
تب سنج میکرولایف MT16F1از ۹۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دماسنج امسیگ مدل CF04از ۱۱۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
رطوبت سنج چوب یونیتی مدل UNI-T UT377Aاز ۵۱۷٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-5000۲٫۱۰۰٫۰۰۰ توماندر هانیلو
تب‌ سنج دیجیتالی۴۰٫۰۰۰ توماندر داروخانه پلاس
تب سنج 60ثانیه رزمکس۶۹٫۵۰۰ توماندر دکتر مهندس
ترمومتر دیجیتالی امسیگ مدل CT98۵٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر شیانچی
تب سنج غیر تماسی اچ تی آی 820D۹۰۰٫۰۰۰ توماندر التیام
دماسنج دیجیتال مدل DC15۴۶٫۰۰۰ توماندر ای ای کالا