Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

لیست قیمت برج خنک کننده

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور دماتجهیز 15 تن تبرید

۲۲٬۳۰۸٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 10 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 10

۲۱٬۱۲۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 50

۴۵٬۶۳۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 50 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 50

۴۳٬۹۴۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 10

۲۲٬۸۱۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 30 تن فایبر گلاس هایواتر مدل hwpbc 30

۳۷٬۱۸۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 20 تن تبرید

۲۰٬۲۴۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 40 تن تبرید

۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 500 تن تبرید

۱۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 250 تن تبرید

۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 100 تن تبرید

۵۵٬۲۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 300 تن تبرید

۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 60 تن تبرید

۳۹٬۱۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 200 تن تبرید

۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده مدور 40 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 40

۴۰٬۵۶۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 20 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 20

۳۲٬۹۵۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 80 تن تبرید

۴۸٬۷۶۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل hwpcc 30

۴۰٬۵۶۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل hwpcc 20

۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 400 تن تبرید

۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 350 تن تبرید

۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده مکعبی 15 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 15

۲۳٬۶۶۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 225 تن تبرید

۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 40

۴۳٬۰۹۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 25 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 25

۳۵٬۴۹۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 25

۳۸٬۰۲۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 150 تن تبرید

۶۵٬۲۸۰٬۰۰۰در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 125 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 260

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 800 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 175 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 700 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 105

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور دماتجهیز 700 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-10

-در سماسازان

برج خنک کننده فايبر گلاس سبلان تهویه - (کانترفلو)

-در دما تجهیز

برج خنک کننده سارآفرین فايبر گلاس طرح مکعبی

-در دما تجهیز

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 40

-در سماسازان

برج خنك كننده فايبر گلاس مخروطي هواساز سريHFCT

-در دما تجهیز

برج خنک کننده سبلان تهویه کانتر فلو - گالوانیزه با فن سانتريفيوژ

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور دماتجهیز 125 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-250

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 300

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 35

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 90

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 140

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 160

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-500

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-450

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-100

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-125

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-150

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-350

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-50

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-80

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 60

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-30

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-25

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 50 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور دماتجهیز 80 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 1000 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 20

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 220

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 50

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 75

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 30

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 25

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 10

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 120

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-60

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-80

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-200

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-250

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-300

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-15

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-225

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-175

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 15

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 450 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 600 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده پرتو آبگردان فايبر گلاس - کانترفلو

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 90 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 15 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز 30 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور دماتجهیز 1000 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده آبی گالوانیزه ساراول

-در یابان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 180

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-400

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-90

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-175

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-45

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-20

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-8

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-150

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-125

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-100

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-200

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور دماتجهیز 800 تن تبرید

-در دما تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس سارایئل

-در دما تجهیز