همه دسته‌ها
main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

لیست قیمت برج خنک کننده

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

برج خنک کننده گالوانیزه

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰در یوتاب تهویه آریا شاپ

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 10

۲۲٬۸۱۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور دماتجهیز 15 تن تبرید

۲۲٬۳۰۸٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 40

۴۳٬۰۹۶٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی 15 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 15

۲۳٬۶۶۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 10 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 10

۲۱٬۱۲۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 50

۴۵٬۶۳۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 40 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 40

۴۰٬۵۶۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 20 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 20

۳۲٬۹۵۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 30 تن فایبر گلاس هایواتر مدل hwpbc 30

۳۷٬۱۸۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل hwpcc 30

۴۰٬۵۶۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 25 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 25

۳۵٬۴۹۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مدور 50 تن فایبر گلاس هایواتر مدل HWPBC 50

۴۳٬۹۴۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل HWPCC 25

۳۸٬۰۲۵٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده مکعبی فایبر گلاس هایواتر مدل hwpcc 20

۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰در هایواتر

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 30 تن تبرید

۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 500 تن تبرید

۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 150 تن تبرید

۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 600 تن تبرید

۲۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 80 تن تبرید

۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 20 تن تبرید

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 250 تن تبرید

۱۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 100 تن تبرید

۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 60 تن تبرید

۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 400 تن تبرید

۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 200 تن تبرید

۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 300 تن تبرید

۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 40 تن تبرید

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 350 تن تبرید

۱۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰در شوفاژ تجهیز

برج خنک کننده آذرنسیم فایبر گلاس ANBC 100-259

-در فرا تاسیسات

برج خنک کننده آذر نسیم فایبرگلاس ANBC 40-178

-در فرا تاسیسات

برج خنک کننده آذر نسیم فایبر گلاس ANBC 400-485

-در فرا تاسیسات

برج خنک کننده آدر نسیم فایبرگلاس ANBC 1000-759

-در فرا تاسیسات

برج خنک کننده آذر نسیم فایبرگلاس ANBC 200-371

-در فرا تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 1050GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-60

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه یک مرحله و دو مرحله ای ساران

-در تاسیسات چشمک

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 880GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 25

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 260

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-175

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 180

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-250

-در سماسازان

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 88GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 705GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-175

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-10

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-225

-در سماسازان

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 25

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 30

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 528GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 618GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 60GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 60GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 420GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 420GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 1020GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 1020GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 1500GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 1500GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 1980GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 1980GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 2700GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 2700GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده پرتو آبگردان مدل SMB-8

-در تاسیسات

برج خنک کننده پرتو آبگردان مدل SMB-40

-در تاسیسات

برج خنک کننده پرتو آبگردان مدل SMB-150

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 500

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 600

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 800

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT72/3

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT169/1

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT272/1

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT748/2

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT1333/2

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT1849/1

-در تاسیسات

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 90

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 15

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 120

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-50

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-8

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ساران مدل SRFCTEXQ-125

-در سماسازان

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 90

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 125

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 175

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT49/3

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT361/3

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT967/2

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 247GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 105GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 105GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 660GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 660GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 780GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 780GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 1350GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 1350GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده آذرنسیم مدل 2460GPM ا برج خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم 2460GPM

-در تاسیسات

برج خنک کننده پرتو آبگردان مدل SMB-30

-در تاسیسات

برج خنک کننده پرتو آبگردان مدل SMB-80

-در تاسیسات

برج خنک کننده پرتو آبگردان مدل SMB-500

-در تاسیسات

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 40

-در سماسازان

برج خنک کننده گالوانیزه ساران مدل 1SRCT 10

-در سماسازان

برج خنک کننده فایبر گلاس مدور ساران مدل SRFCT-400

-در سماسازان

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 15

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 40

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCT 300

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT72/1

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT72/2

-در تاسیسات

برج خنک کننده هواساز مدل HFCCT169/2

-در تاسیسات