همه دسته‌ها
main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

لیست قیمت مولتی اسپلیت (VRF)

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

یونیت خارجی مینی VRF بیومن BVT-OG96

۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰در گرم لوکس

VRF گرین مدل یونیت خارجی مینی 55000

۱۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی کاستی چهارطرفه12000

۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت داخلی دیواری VRF بویمن مدل BVR-IWM 9

۱۹٬۱۰۰٬۰۰۰در حمیدی

OUT DOOR بویمن مدل BVR-OS14

۱۰۱٬۱۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت خارجی مینی 90000

۲۷۸٬۳۵۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 210000 مدولار نسل 6 VRF

۷۳۳٬۷۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی دیواری BTV-IWM18

۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰در حمیدی

IN DOOR بویمن مدل BVR-IWM 18

۲۱٬۴۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی دیواری BTV-IWM10

۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار48000

۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 168000 مدولار نسل 6 VRF

۵۶۰٬۵۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی کاستی چهارطرفه24000

۴۳٬۹۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی داکت BTV-IDS10

۲۷٬۰۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی دیواری12000

۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی دیواری18000

۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 155000 مدولار نسل 6 VRF

۵۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰در حمیدی

IN DOOR بویمن مدل BVR-IDM30

۳۵٬۴۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی دیواری BTV-IWM30

۲۶٬۶۰۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 85000 مدولار نسل 6 VRF

۳۷۰٬۷۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار42000

۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت خارجی مینی 76000

۲۶۱٬۸۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی دیواری24000

۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن مدل یونیت خارجی مینی btv-OG96

۲۰۳٬۵۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار30000

۳۹٬۱۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی کاستی یک طرفه BTV-ICS20

۵۱٬۲۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار12000

۲۵٬۷۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار9000

۲۳٬۹۲۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار18000

۳۰٬۷۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی داکت BTV-IDS18

۲۹٬۴۵۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 191000 مدولار نسل 6 VRF

۶۸۴٬۲۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار24000

۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی کاستی چهارطرفه18000

۴۲٬۰۷۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 115000 مدولار نسل 6 VRF

۴۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰در حمیدی

OUT DOOR بویمن مدل BVR-OT28

۲۴۲٬۷۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی داکت BTV-IDS13

۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰در حمیدی

REMOTE بویمن مدل WIRED 86B1

۳٬۲۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار36000

۳۹٬۹۵۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 95000 مدولار نسل 6 VRF

۳۸۷٬۲۵۰٬۰۰۰در حمیدی

IN DOOR بویمن مدل BVR-IDM48

۴۰٬۳۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی کاستی یک طرفه BTV-ICS13

۴۵٬۱۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی دیواری BTV-IWM13

۲۳٬۴۵۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی گرین 137000 مدولار نسل 6 VRF

۵۲۵٬۸۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی کاستی یک طرفه BTV-ICS10

۴۲٬۹۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی دیواری BTV-IWM24

۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰در حمیدی

IN DOOR بویمن مدل BVR-IDM38

۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی دیواری9000

۲۰٬۹۵۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی داکت BTV-IDS24

۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF بویمن پنل داخلی داکت BTV-IDS30

۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل داخلی سقفی توکار38000

۴۴٬۳۸۰٬۰۰۰در حمیدی

VRF گرین مدل یونیت داخلی کاستی چهارطرفه30000

۴۴٬۷۰۰٬۰۰۰در حمیدی

OUT DOOR بویمن مدل BVR-OS22

۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰در حمیدی

یونیت خارجی مولتی وی بیومن BVR-OS 14

۸۴٬۴۵۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی VRF نسل 6 گرین 191000 ا GRV20P3T3/6

۵۴۷٬۴۰۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی مینی VRF گرین 60000 ا GRV06P1T03

۱۴۳٬۱۱۵٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی VRF هایسنس مدل AVW54HJFH1N ا AVW54HJFH1N

۱۱۵٬۸۹۸٬۶۵۶در لئو تهویه

یونیت داخلی دیواری VRF گرین 24000 ا IWGRV24P1

۲۰٬۷۲۰٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

یونیت خارجی VRF هایسنس مدل AVWT-250HKSS ا AVWT-250HKSS

۴۸۲٬۰۹۲٬۱۴۴در لئو تهویه

یونیت خارجی VRF نسل 6 گرین 155000 ا GRV16P3T3/6

۴۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی VRF نسل 6 گرین 210000 ا GRV22P3T3/6

۵۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰در ۴ فروشگاه

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF گرین 18000 ا IDGRV18P1

۲۴٬۵۴۸٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

VRF بویمن مدل یونیت خارجی مینی btv-OG80

۱۶۵٬۴۹۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی VRF نسل 6 گرین 95000 ا GRV10P3T3/6

۳۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی 62000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-OG62 ا BTV-OG62

۱۴۶٬۸۰۹٬۹۲۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی VRF هایسنس مدل AVW54UESC3N ا AVW54UESC3N

۱۳۴٬۲۴۶٬۴۰۰در لئو تهویه

یونیت خارجی 54000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-OG55 ا BTV-OG55

۱۱۹٬۷۳۴٬۳۲۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی VRF نسل 6 گرین 137000 ا GRV14P3T3/6

۳۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

یونیت خارجی VRF بویمن 22kW ا BVR-OS 22

۱۸۵٬۸۱۸٬۸۴۰در لئو تهویه

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF گرین 24000 ا IDGRV24P1

۲۵٬۳۴۰٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF گرین 38000 ا IDGRV38P1/M

۳۵٬۵۰۴٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

یونیت داخلی کاستی چهار طرفه VRF گرین 30000 ا I4WGRV30P1

۳۸٬۸۹۷٬۷۰۰در لئو تهویه

یونیت خارجی مینی VRF بیومن BVT-OG55

۱۰۸٬۸۹۰٬۰۰۰در گرم لوکس

یونیت داخلی دیواری مولتی وی بیومن BVR-IWM 07

۱۴٬۷۶۵٬۰۰۰در گرم لوکس

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF بویمن 9000 ا BVR-IDS09

۲۱٬۶۶۰٬۴۸۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی VRF نسل 6 گرین 168000 ا GRV18P3T3/6

۴۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت داخلی دیواری VRF گرین مدل IWGRV24P1

۲۱٬۹۹۵٬۰۰۰در اقیانوس تاسیسات

یونیت خارجی VRF نسل 6 گرین 115000 ا GRV12P3T3/6

۳۳۷٬۵۲۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت داخلی کاستی مینی VRF بیومن BTV-ICS20

۴۵٬۴۲۶٬۰۰۰در گرم لوکس

یونیت داخلی دیواری 30000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-IWM30 ا BTV-IWM30

۲۴٬۴۶۸٬۳۲۰در لئو تهویه

یونیت خارجی مینی VRF گرین 90000 ا GRV10P3T3/M

۲۴۲٬۱۶۴٬۵۰۰در لئو تهویه

یونیت خارجی مینی VRF بیومن BVT-OG62

۱۳۳٬۳۹۰٬۰۰۰در گرم لوکس

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF گرین 42000 ا IDGRV42P1/M

۳۶٬۵۶۰٬۰۰۰در ۴ فروشگاه

یونیت داخلی دیواری VRF گرین 18000 ا IWGRV18P1

۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی تروپیکال btu 85000 VRF گرین GRV08P3T3/6

۲۹۶٬۶۰۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت خارجی 80000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-OG80 ا BTV-OG80

۱۸۲٬۲۰۸٬۷۶۰در لئو تهویه

یونیت خارجی VRF هایسنس مدل AVWT-76HKSS ا AVWT-76HKSS

۲۲۹٬۹۴۰٬۵۶۸در لئو تهویه

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF گرین 48000 ا IDGRV48P1/M

۳۶٬۹۵۶٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

IN DOOR بویمن مدل BVR-IDS18

۲۴٬۲۶۷٬۷۶۰در ۳ فروشگاه

یونیت داخلی سقفی 18000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-IDS18

۲۷٬۰۷۵٬۶۰۰در لئو تهویه

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF گرین 30000 ا IDGRV30P1/M

۳۱٬۲۸۰٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF گرین 34000 ا IDGRV36P1/M

۳۱٬۹۴۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت داخلی دیواری 10000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-IWM10

۲۱٬۲۵۹٬۳۶۰در لئو تهویه

یونیت داخلی کاستی مینی VRF بیومن BTV-ICS10

۴۰٬۱۹۰٬۰۰۰در گرم لوکس

یونیت داخلی دیواری 18000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-IWM18 ا BTV-IWM18

۲۲٬۲۶۲٬۱۶۰در لئو تهویه

یونیت داخلی دیواری 12000 مینی وی آر اف بویمن مدل BTV-IWM13

۲۱٬۵۶۰٬۲۰۰در لئو تهویه

مولتی وی دیواری بویمن 7000

۱۶٬۲۴۵٬۳۶۰در لئو تهویه

یونیت داخلی سقفی کانالی VRF بویمن 30000 ا BVR-IDM 30

۳۲٬۵۹۱٬۰۰۰در لئو تهویه

یونیت داخلی دیواری VRF گرین 12000 ا IWGRV12P1

۱۷٬۴۲۰٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

IN DOOR بویمن مدل BVR-IDS07

۲۰٬۵۵۷٬۴۰۰در ۲ فروشگاه

یونیت داخلی دیواری VRF بویمن 9000 ا BVR-IWM 09

۱۵٬۸۹۲٬۰۰۰در ۲ فروشگاه