Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

لیست قیمت مصالح پیش ساخته

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

گچبری قاب F205

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری گلویی G745

۵۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر L417

۱۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر L434

۳۰۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گلویی-کدF202

۱۸٬۵۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری دور لوستر L409

۷۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F215

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

سرستون-کدEL170

۵۵۵٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری گلویی G765

۶۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری موتیف M671

۵٬۰۰۰در ابزار گچی

سرستون-کدF352

۹۱۴٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری گلویی G740

۳۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری موتیف M626

۳۰٬۰۰۰در ابزار گچی

ستون-کدEL100

۲۹۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری موتیف

۳۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری گلویی G705

۶۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گل سقفی-کدF203

۱۷۳٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری گلویی G755

۵۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر L465

۳۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب دیوار وسقف

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F211

۲۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F225

۲۶٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر L404

۸۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F215c

۲۵٬۰۰۰در ابزار گچی

سرستون-کدF246

۳۱۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گلویی-کدF387

۴۹٬۵۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری موتیف

۲۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F216

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گلویی-کدF161

۲۳٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری دور لوستر و گل سقفی

۸۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری کتیبه S535

۷۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F203

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری براکت و سرستون

۱۵۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F204

۱۸٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F206

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

سرستون-کدEL133

۱٬۱۸۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

ابزار طولی قاب بندی دیوار طرح 4 (گچبری پیش ساخته A907)

۱۹٬۵۰۰در هوم ساز

گچبری قاب F214

۳۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F202

۱۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری براکت B170

۴۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F212

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر و گل سقفی

۲۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری تاج T331

۷۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر و گل سقفی

۸٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر L406

۱۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

لایت باکس-کدF149

۹۹٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گلویی-کدF112

۱۶٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گلویی-کدF326

۲۱٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری قاب F210b

۳۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F218a

۴۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری دور لوستر L421

۵۰٬۰۰۰در ابزار گچی

ستون-کدEL136

۴۹۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری قاب F202a

۲۵٬۰۰۰در ابزار گچی

ستون-کدEL144

۷۱۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدF278

۸۵۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری تاج T325

۲۰۰٬۰۰۰در ابزار گچی

سرستون-کدF164

۱۲۱٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گل سقفی-کدF237

۶۷٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

سرستون منبت چوبی دارچوب مدل 003

۸۳٬۰۰۰در دارچوب شاپ

گچبری براکت B115

۶۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گل سقفی-کدF353

۲۱۹٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری موتیف M624

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F210

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری موتیف

۳۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری براکت B165

۱۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گلویی-کدF102

۲۵٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

ابزار گچبری گلویی G712 (گچبری پیش ساخته)

۴۵٬۵۰۰در هوم ساز

گچبری قاب F207

۲۵٬۰۰۰در ابزار گچی

سرستون-کدEL127

۴۵۷٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری دور لوستر L416

۳۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری کتیبه S530

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری پیچک A928

۹۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری گلویی G700

۶۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری براکت B110

۸۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری پیچک A912

۱۶٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری موتیف M638

۳۵٬۰۰۰در ابزار گچی

لایت باکس-کدF399

۲۵٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری دور لوستر L413

۶۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری گلویی G725

۴۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب دیوار وسقف

۱۷٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری موتیف M657

۱۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F218b

۷۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری قاب F205a

۲۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گلویی-کدF181

۲۵۱٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدF280

۲۷۶٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری دور لوستر L436

۲۵٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری موتیف M687

۳۵٬۰۰۰در ابزار گچی

قاب پنجره-EL188

۹۵٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری موتیف M644

۳۰٬۰۰۰در ابزار گچی

سرستون-کدEL121

۶٬۶۰۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدEL130

۶۶۰٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدF134

۲۲۲٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری تاج T312

۱۰۰٬۰۰۰در ابزار گچی

قرنیز-کدF378

۲۹٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدEL182

۳۵۸٬۰۰۰در گروه تولیدی فرسان

گلویی-کدF169

۴۹٬۵۰۰در گروه تولیدی فرسان

گچبری قاب F219

۱۷٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری تاج

۵۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گچبری پیچک A925

۸۰٬۰۰۰در ابزار گچی

گلویی-کدF116

۱۸٬۵۰۰در گروه تولیدی فرسان