لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

لیست قیمت مصالح پیش ساخته

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

قرنیز-کدF378

29000در گروه تولیدی فرسان

نوار پی وی سی طنابی‌

21600در پادوکو

گچ بری گل کد 102002

140000در حامی دکور

گل پی وی سی کد 209

1728در پادوکو

سرستون-کدEL130

660000در گروه تولیدی فرسان

گچ بری گل کد 103037

90000در حامی دکور

نوار طرح گل کد 1100

21504در پادوکو

نوار طرح ابزاری کد 606

17000در پادوکو

گل پی وی سی کد 181

24192در پادوکو

گل پی وی سی کد 1069

10080در پادوکو

قرنیز-کدF376

29000در گروه تولیدی فرسان

گچ بری گل کد 103025

18000در حامی دکور

گل پی وی سی کد 3004

21600در پادوکو

گلویی-کدF327

38000در گروه تولیدی فرسان

گلویی-کدF387

49500در گروه تولیدی فرسان

ستون جزیره فوم رزین کد 2006

403200در پادوکو

سرستون کد 9

43200در پادوکو

دیوار بتنی پیش ساخته آپتوس ایران

314000در یابان

دستگیره ABS کد HT126

3960در پادوکو

نوار طرح گل کد 208

18600در پادوکو

نوار پی وی سی کد304

19668در پادوکو

گل پی وی سی کد 149

3888در پادوکو

گل پی وی سی کد 4020

36960در پادوکو

گلویی-کدF106

19500در گروه تولیدی فرسان

قرنیز-کدF375

32000در گروه تولیدی فرسان

گل پی وی سی کد 183

21600در پادوکو

گل پی وی سی کد 6000

12720در پادوکو

سرستون کد 15

33000در پادوکو

نوار پی وی سی 45 سانت

18480در پادوکو

گلویی-کدF390

49500در گروه تولیدی فرسان

گل PVC کد A177

9660در پادوکو

دستگیره ABS کد HT 125

4140در پادوکو

سر ستون کد 4

13110در پادوکو

گل پی وی سی کد A 108

4500در پادوکو

گل پی وی سی کد 191

4908در پادوکو

گل پی وی سی کد 4035

30240در پادوکو

سرستون کد 21

23040در پادوکو

نوار طرح گل کد 233

23000در پادوکو

گل پی وی سی کد 142

4320در پادوکو

گل پی وی سی کد 133

9660در پادوکو

گل پی وی سی کد 11

3696در پادوکو

سرستون کد 32

14400در پادوکو

سرستون چوبی نارنجکی 12cm

23000در پادوکو

گل پی وی سی کد 213

4320در پادوکو

سرستون کد 5

8496در پادوکو

گلویی-کدF333

55000در گروه تولیدی فرسان

قرنیز-کدF372

33000در گروه تولیدی فرسان

گل پی وی سی کد K152

2016در پادوکو

نوار ابزاری تک رشته 3 سانتیمتر

17280در پادوکو

گل پی وی سی کد K 153

36960در پادوکو

گل پی وی سی کد 3035

20160در پادوکو

بردر یا فیتیله-کدF396

16000در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدEL170

555000در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدEL133

1180000در گروه تولیدی فرسان

قرنیز-کدF374

32000در گروه تولیدی فرسان

سرستون-کدF134

222000در گروه تولیدی فرسان

نگین جیوه ای

243750در پادوکو

گل پی وی سی کد 179

4908در پادوکو

گل پی وی سی کد 177

1584در پادوکو

گل پی وی سی کد 163

2880در پادوکو

گل پی وی سی کد 101

6768در پادوکو

گل PVC کد 193

52440در پادوکو

گل پی وی سی رخ ورساج

34560در پادوکو

گل پی وی سی کد 112

4188در پادوکو

پایه مبل کبکی سفید

12600در پادوکو

گل پی وی سی کد S 148

6552در پادوکو

گل پی وی سی کد 324 F

96000در پادوکو

نوار پی وی سی تسبیحی

20160در پادوکو

گل پی وی سی کد 93

3852در پادوکو

سرتاج ABS کد 118

15120در پادوکو

گل پی وی سی کد 175

7500در پادوکو

گل پی وی سی کد 49A

26910در پادوکو

گل پی وی سی کد 154

10080در پادوکو

گل پی وی سی کد 4010

12240در پادوکو

گل پی وی سی کد 3053

8640در پادوکو

گل پی وی سی کد 105

7200در پادوکو

گل پی وی سی کد 80

13225در پادوکو

گل پی وی سی کد 4000

172800در پادوکو

گلویی-کدF392

49500در گروه تولیدی فرسان

گل پی وی سی کد U175

3312در پادوکو

سر تاج ABS کد 117

16800در پادوکو

گل پی وی سی کد PS16

4872در پادوکو

گل پی وی سی کد 107

9660در پادوکو

گل پی وی سی کد 219

8640در پادوکو

گل پی وی سی کد 137

3000در پادوکو

گوشه پی وی سی کد 188

5850در پادوکو

گل پی وی سی کد 19

6000در پادوکو

گل PVC کد 135

6600در پادوکو

کتیبه کد 116

4320در پادوکو

سرستون کد 30

20880در پادوکو

گل PVC کد 52

1800در پادوکو

گل پی وی سی کد 280 F

25200در پادوکو

گل پی وی سی کد 103

6768در پادوکو

گل پی وی سی کد 229

60000در پادوکو

گل پی وی سی کد 115

7200در پادوکو

کتیبه کد 138

12096در پادوکو

گوشه کد117

2304در پادوکو

گل کد A39

3000در پادوکو

گل پی وی سی S84

63840در پادوکو

کتیبه کد 167

6468در پادوکو