لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

لیست قیمت بلوک و آجر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
آجر نسوز نما آذرخش کد AP383044در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP291793در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP465609در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP312089در پاتوپا
آجر نسوز صخره ای آذرخش کد AST1111625در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB223013355در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل دوچیا30000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز صخره ای آذرخش کد AST1151599در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB4125138099در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش رستیک کد AR802249در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کلودی16000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک های ابعاد آجر8112161030در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری تو خالی 6 جداره 81270013100در طاها بازار
آجر نسوز نما آذرخش کد AP884140در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB3125141677در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB210062849در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410012087در پاتوپا
بلوک های دیواری تو خالی ته پرنیمه 2 جداره 8122214530در طاها بازار
بلوک های ویژه نعل درگاه 20سانتی متری 8126915950در طاها بازار
آجر نسوز نما آذرخش کد AR431975در پاتوپا
بلوک شیشه ای مدل دوستاره برفی پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای مدل کلودی پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB513014094در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل جیولی30000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP403651در پاتوپا
بلوک های ویژه دیواری توخالی ته پر نیمه 3 جداره 8122715320در طاها بازار
آجر نسوز نما آذرخش کد AP460323در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB220012363در پاتوپا
بلوک های دیواری تو پر 81152013950در طاها بازار
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270515741در پاتوپا
بلوک شیشه ای مدل کلودی مات48000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310012490در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB420052554در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB120013208در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310132887در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP583214در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310063005در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1541307در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP352796در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش رستیک کد AR204155در پاتوپا
بلوک های ویژه دیواری توخالی 3 جداره 8125128300در طاها بازار
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه گل یخ16000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP834152در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی بنفش42000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ رنگ قرمز(تزریقی)40000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ رنگ نارنجی(تزریقی)40000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ رنگ آبی(تزریقی)40000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410052170در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل کوبیسم پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز صخره ای آذرخش کد AST1132743در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کلودی پوست پیازی19000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB420012159در پاتوپا
بلوک های تیغه ای توپر8115107250در طاها بازار
بلوک های تیغه ای توپرنیمه8112122800در طاها بازار
بلوک های دیواری تو خالی ته پرنیمه 2 جداره 8122533700در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری توخالی ته پر4جداره8126759500در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری توخالی نیمه 3 جداره 8125134250در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری توخالی ته پر3جداره8125528450در طاها بازار
بلوک های ویژه نعل درگاه 15سانتی متری 8126905360در طاها بازار
بلوک های ویژه و H شکل 20 سانتی متری 8124235500در طاها بازار
بلوک های ویژه و H شکل 15 سانتی متری 8126895100در طاها بازار
آجر نسوز نما آذرخش کد AB510012955در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP322194در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP854664در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1552089در پاتوپا
آجر پلاک نما ال 4 سانت نانو 4 در 10 زرد یزد گنبد18000در آجرنسوز قصرطلایی
آجر نسوز نما آذرخش کد AB273023084در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP462427در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP413820در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1531245در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP343503در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP864664در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AR442619در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم پوست پیازی19000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1521245در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AR4224841در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB413023588در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310566648در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270012490در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410062518در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB413012935در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410565564در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB220555739در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP3963337در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310556057در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270556026در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310515783در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1511087در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP464385در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270566606در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410514838در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB273013461در پاتوپا
بلوک شیشه ای12500در باسلام
بلوک شیشه ای 20*2022500در باسلام
بلوک دو رو نما پارسیان 200*200*400 میلیمتر NB503-در ساختمان صنعت
بلوک سبک لیکا پارسیان 220*50 با ضخامت 20 سانتیمتر LLB225-در ساختمان صنعت
بلوک سقفی 25 سانتی سفال تهران-در ۲ فروشگاه
بلوک سبک لیکا پارسیان 20*50 با ضخامت 15 سانتیمتر LLB125-در ساختمان صنعت
بلوک ماسه ای پارسیان 20*20*LB 2240 2240-در ساختمان صنعت