لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

لیست قیمت بلوک و آجر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

آجر نسوز نما آذرخش کد AP38

4307در پاتوپا

آجر فشاری ماشینی خاتون آباد

325000در مصالح پلاس

بلوک شیشه ای مدل کلودی

47000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک سبک سیمانی 20*40*15 سه جداره

5200در ۲ فروشگاه

بلوک سنگین سیمانی 20*40*15

4500در ایساتیس

گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز پرتقالی

150000در سنگ ژان

بلوک سبک ۱۵*۲۰*۴۰

4500در پارسیان سازه

آجر ده سوراخ لفتون ۷ سانتی اصفهان

800در مصالح پلاس

آجر نسوز نما آذرخش کد AP29

2537در پاتوپا

بلوک سنگین دیواری ته باز 20*40*20

5000در ایساتیس

آجر ده سوراخ لفتون ۵ سانتی اصفهان

640در مصالح پلاس

بلوک شیشه ای کاوه مدل کوبیسم

47000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای مدل حبابی

45000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای کاوه مدل شیشه ساده

45000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای مدل کلودی مات

55000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB41251

53910در پاتوپا

سفال ۲۵*۲۰*۱۵ فوم دار تهران

3350در مصالح پلاس

آجر نسوز نما آذرخش کد AP151

1538در پاتوپا

گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز انگلیسی 3

180000در سنگ ژان

بلوک شیشه ای کاوه مدل دو ستاره

47000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک سبک دو جداره آپتوس ایران ابعاد (20*20*40)

8500در یابان

سفال ۲۵*۲۰*۱۰ فوم دار تهران

2450در مصالح پلاس

بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ

47000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP465

609در پاتوپا

بلوک پوکه ای ۱۰×۲۰×۴۰

3800در پارسیان سازه

بلوک شیشه ای چکشی سبز (کارخانه ای)

42000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم

24000در شرکت مدنی نقشینه

آجر مصنوعی اخرایی

120500در خاجی کالا

آجر قزاقی ابلق 20-10 قطر 6 سانتی

1450در آقاي آجر

آجر نسوز نما آذرخش کد AR43

1975در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی دودی

45000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB51301

5793در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل باران برنز

48000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش رستیک کد AR80

3182در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی

47000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP32

3105در پاتوپا

آجر اِل زرد

2500در آقاي آجر

آجر نسوز نما آذرخش کد AP88

5858در پاتوپا

گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز انگلیسی 2

180000در سنگ ژان

بلوک مدل حبابی بسته 6 عددی

720000در فراز ابزار

آجر نسوز نما آذرخش کد AB41302

5077در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی تو سبز

51000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک مدل مورب بسته 10 عددی

1192000در فراز ابزار

گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز گلبهی

183000در سنگ ژان

آجر نسوز نما آذرخش کد AB22055

8121در پاتوپا

گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز شاموتی

185000در سنگ ژان

بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی زرد

51000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک سنگین سه جداره آپتوس ایران ابعاد (20*20*40)

6500در یابان

بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کلودی

24000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی سبز

51000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای مدل کلودی پوست پیازی

42000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP464

545در پاتوپا

بلوک شیشه ای مدل دوستاره برفی پوست پیازی

42000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB51001

4181در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش رستیک کد AR20

5879در پاتوپا

بلوک آبرنگ 35*50

313950در ترندیول

بلوک شیشه ای کاوه مدل جیولی

44000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP58

3214در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AB31006

4252در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AB42005

3614در پاتوپا

آجر نسوز صخره ای آذرخش کد AST113

3881در پاتوپا

آجر پلاک زرد

1400در آقاي آجر

بلوک شیشه ای کاوه مدل دبل استار برفی ( دو ستاره )

45000در شرکت مدنی نقشینه

گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز انگلیسی 1

180000در سنگ ژان

بلوک شیشه ای کاوه مدل ونیز

44000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک مدل حبابی بسته 10 عددی

1199000در فراز ابزار

بلوک شیشه ای مدل کلودی سبز

36500در ۲ فروشگاه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP31

2956در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AB27001

3523در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AB41005

3071در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه چکشی برفی

24000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک آبرنگ 40*20

138600در ترندیول

آجر خطایی ابلق 20-20 به قطر 4 سانتی

1600در آقاي آجر

اسپیسر بلوک شیشه ای کاوه

2000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB31251

58973در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AB22301

4747در پاتوپا

بلوک مدل حبابی بسته 10 عددی

1199000در فراز ابزار

بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی قرمز

51000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB22001

3344در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AP154

1307در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه گل یخ

24000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP152

1245در پاتوپا

آجر لبه گرد زرد 20-10 قطر 5 سانتی

2500در آقاي آجر

بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه حبابی

24000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB27051

8124در پاتوپا

بلوک شیشه ای کلودی نارنجی

51000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای کاوه مدل کج راه

47000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای مدل چکشی برنز

45000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB21006

4031در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AB41001

2953در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل حبابی آبی

48000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی برنز

45000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP460

457در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی بنفش

51000در شرکت مدنی نقشینه

بلوک شیشه ای کاوه مدل ساده (کلرویو )برنز

48000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AB41056

7873در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AB42001

3055در پاتوپا

آجر نسوز نما آذرخش کد AP396

3337در پاتوپا

بلوک شیشه ای کاوه مدل ونیز زرد

51000در شرکت مدنی نقشینه

آجر نسوز نما آذرخش کد AP85

6600در پاتوپا