لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

لیست قیمت مرکز تلفن ویپ (PBX)

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
سرور ویپ S412 یستار (برای 20 یوزر)4850000در ۸ فروشگاه
تلفن مرکز یستار مدل S204880000در ۷ فروشگاه
مرکز تلفن UCM6208 گرند استریم15300000در ۵ فروشگاه
مرکز تماس گرنداستریم مدل UCM62026450000در ۴ فروشگاه
تلفن مرکز یستار مدل S509900000در ۳ فروشگاه
مرکز تلفن گرند استریم مدل UCM62048800000در ۳ فروشگاه
مرکز تلفن یستار مدل S10011330000در ۷ فروشگاه
مرکز تلفن گرنداستریم VoIP مدل UCM63016889000در ۳ فروشگاه
مرکز تلفن یستار مدل S30027000000در ۳ فروشگاه
مرکز تلفن سانترال Main IP PBXمدل BE1164941350000در ندارسا
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM62048600000در ۲ فروشگاه
مرکز تلفن تحت شبکه و IP-PBX گرند استریم UCM630829972000در ۲ فروشگاه
سانترال زایکو CooVox-U20 V36150000در داده نما
سانترال تحت شبکه گرنداستریم Grandstream Ip pbx UCM630210500000در پیام ماهواره
Newrock OM12- 2S/2 IP PBX نیوراک15827000در ویپ شاپ
IP PBX نیوراک مدل Om20 4FXO5100000در تکفانت
سانترال زایکو CooVox U100 V322780000در داده نما
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D20039720000در نت استاک
سانترال ویپ گرنداستریم UCM6510 Grandstream25756000در هانتل ویپ
مرکز تلفن دلتا پلاس مدل DP64FXO1E158500000در نت استاک
سانترال زایکو CooVox-U50 V37910000در داده نما
مرکز تلفن سنگوما مدل Free PBX Phone System 6027000000در نت استاک
مرکز تلفن سانترال آسپیلا TOPAZمدل AP2AP-9224N4500000در ندارسا
مرکز تلفن دلتا پلاس مدل DP32FXO1E143500000در نت استاک
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D40063660000در نت استاک
سانترال زایکو CooVox U80-V316400000در داده نما
مرکز تلفن دلتا پلاس مدل DP16FXO48FXS2E158500000در نت استاک
سانترال زایکو CooVox U60-V320000000در داده نما
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D5024585000در نت استاک
مرکز تلفن سنگوما مدل Phone System 10016016000در نت استاک
مرکز تلفن دلتا پلاس مدل DP64FXO2E158500000در نت استاک
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D10030525000در نت استاک
مرکز تلفن دلتا پلاس مدل DP16FXO48FXS1E157000000در نت استاک
سانترال روتل مدل KMS 382800000در کالا تجارت بیتا
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D30051690000در نت استاک
مرکز تلفن گرند استریم IPBBX-grandstream UCM620815450000در نوین ویپ
سانترال و مرکز تلفن S300 یستار27200000در نوین ویپ
مرکز تلفن S412 یستار5290000در نوین ویپ
سانترال و مرکز تلفن S100 یستار12630000در نوین ویپ
سانترال و مرکز تلفن S20 یستار5100000در نوین ویپ
مرکز تلفن گرند استریم مدل IPPBX Grandstream-UCM62049050000در نوین ویپ
مرکز تلفن تحت شبکه گرنداستریم Grandstream UCM6104 IP-PBX-در هزارسو
مرکز تلفن UCM6510 گرند استریم-در ۶ فروشگاه
مرکز تلفن UCM6104 گرند استریم-در تکفانت
مرکز تلفن IP پلنت IPX-2100 Planet-در هزارسو
WROCK2011 VoIP IP PBX-در مقداد آی تی
مرکز تلفن تحت شبکه گرنداستریم Grandstream UCM6108 IP-PBX-در هزارسو
سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U20-در تی سی شاپ
مرکز تلفن U20-A211 زایکو-در تکفانت
مرکز تلفن UCM6102 گرند استریم-در تکفانت
مرکز تلفن U20-A220 زایکو-در تکفانت
مرکز تلفن گرنداستریم مدل Grandstream UCM6116-در نت استاک
مرکز تلفن تحت شبکه زایکو CooVox U50-V2 IP-PBX Zycoo-در هزارسو
OM12 2S/2 IP PBX-در مقداد آی تی
مرکز تلفن تحت شبکه گرنداستریم Grandstream UCMH100 IP-PBX-در هزارسو
مرکز تلفن گرند استریم Grandstream UCM6108-در نت استاک
مرکز تلفن تحت شبکه سینوی Synway IP PBX UC 200-در هزارسو
سانترال زایکو CooVox U100 V1-در آی تی سام
مرکز تلفن یستار مدل Yeastar MYPBX E1-در نت استاک
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا 100 D Plus-در نت استاک
مرکز تلفن گرنداستریم مدل Grandstream UCM6102-در نت استاک
مرکز تلفن U20-A202 زایکو-در تکفانت
IP-PBX زایکو مدل CooVox U50-V2-در تکفانت
مرکز تلفن گرنداستریم مدل Grandstream UCM6104-در نت استاک
مرکز تلفن پر ظرفیت دلتا D Plus-در نت استاک
مرکز تلفن تحت شبکه سینوی Synway IP PBX UC 200-در الرت ایران
سانترال زایکو CooVox-U50 V2-در آی تی سام
مرکز تلفن U60 زایکو-در تکفانت
مرکز تلفن UC510 زایکو-در تکفانت
مرکز تلفن UCM6116 گرنداستریم-در تکفانت
مرکز تلفن UCM6108 گرند استریم-در تکفانت
مرکز تلفن گرند استریم 6510-در آی تی شبکه
مرکز تلفن UC520 زایکو-در تکفانت
مرکز تلفن U100 زایکو-در تکفانت
سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U100-در تی سی شاپ
سرور ویپ P550 یستار (برای 50 یوزر)-در ۲ فروشگاه
سرور ویپ P570 یستار (برای 500 یوزر)-در ۲ فروشگاه
سرور ویپ P560 یستار (برای 200 یوزر)-در ۲ فروشگاه
مرکز تلفن زایکو ZYCOO CooVox-U50-در نوین ویپ
مرکز تلفن زایکو ZYCOO CooVox-U60-در نوین ویپ