لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

لیست قیمت کارت سانترال

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
Panasonic KX-TE82491X1296000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک Panasonic KX-TDA61787646000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال Panasonic KX-TE82494415000در ۵ فروشگاه
Panasonic KX-TE82483X2250000در ۷ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA01744042000در ۳ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA01901314000در ۶ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA01702370000در ۴ فروشگاه
Panasonic KX-TE82480 Central Card2200000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS51742170000در ۵ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA61107350000در ۳ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA01815709000در ۴ فروشگاه
کارت Voip سانترال پاناسونیک KX-NS51104270000در ۵ فروشگاه
کارت آنالوگ سانترال TDA100Dمدل KX-TDA11785770000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA 11862700000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA01913412000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS52904320000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک Panasonic KX-TDA01724499000در ۳ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA61117140000در ۳ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS51802047000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0192871000در ۳ فروشگاه
کارت PRI پاناسونیک Panasonic KX-TDA01775200000در ۴ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک Panasonic kx-tda01775200000در پیام ماهواره
کارت CPU-C1-A نک NEC3930000در ۳ فروشگاه
کارت سانترال Panasonic KX-TDA638210815000در ۲ فروشگاه
کارت آپشن اینورتر ال اس LS مدل Option RS485/Modbus-RTU Card IP5A2584390در الکترواتکال
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA11803097000در ۳ فروشگاه
کارت دیزا سانترال ۸۲۴ / کارت DISA / کارت سانترال TE824911750000در پی بی ایکس شاپ
کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM5025125000در ۲ فروشگاه
کارت ۳ پورت شهری نک NEC1113000در ۲ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA61815686118در ایده آل گستر
کارت لینک کابین دوم یا سوم نک NEC1640000در ۲ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA02905564000در ایده آل گستر
کارت 8 تایی آنالوگ (داخلی) نک NEC2450000در ۲ فروشگاه
کارت لینک پایه اصلی نک NEC1760000در ۲ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA61744200000در ایده آل گستر
کارت سانترال ۱۱۷۸ پاناسونیک / کارت MCSLC 24 / کارت توسعه6215000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۶۱۷۸ پاناسونیک / کارت ECSLC24 /کارت افزایش ظرفیت6655000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA01932770000در ۳ فروشگاه
کارت سانترال ۱۱۸۶ پاناسونیک/کارت KX-TDA11863278000در پی بی ایکس شاپ
کارت Voip سانترال پاناسونیک KX-TDA049028000000در ایده آل گستر
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS51722362000در ۲ فروشگاه
قیمت کارت DSP سانترال پاناسونیک TDE01105512000در ۳ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک Panasonic KX-NS01305500000در ۲ فروشگاه
کارت سانترال KX-TDA01962835000در عصرارتباطات
کارت سانترال ۰۱۹۲ پاناسونیک / کارت ESVM 2910000در پی بی ایکس شاپ
کارت ریموت2835000در ۲ فروشگاه
کارت سانترال ۸۲۴۸۰ پاناسونیک / کارت توسعه سانترال ۸۲۴ / کارت ارتقا سانترال ۸۲۴2790000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۷۰ پاناسونیک/ کارت DHLC 8 / کارت ارتقا سانترال2530000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۵۱۷۰ / کارت DHLC4 / کارت ارتقا سانترال سری NS2770000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۱۰ پاناسونیک / کارت DSP 16 کانال5940000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۹۰ پاناسونیک / کارت OPB32500000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۹۳ پاناسونیک/ کارت کالر آیدی ۸ پورت2900000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۱۱ پاناسونیک / کارت DSP17820000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۹۱ پاناسونیک / کارت MSG 43450000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۵۲۹۰ پاناسونیک / کارت PRI30 یا E14785000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۶۱۱۱ پاناسونیک / کارت لینک7535000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۲۹۰ پاناسونیک/ کارت PRI 305720000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۱۱۸۰ پاناسونیک / کارت CLCOT83278000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۶۱۱۰ پاناسونیک/ کارت لینک7865000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۷۴ پاناسونیک/ کارت SLC 16 / کارت توسعه سانترال4290000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۵۱۱۰ پاناسونیک / کارت DSP سری NS4675000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۵۱۷۲ پاناسونیک / کارت DLC 16 / کارت افزایش سانترال NS5002387000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۵۱۷۴ پاناسونیک / کارت MCSLC 16 / کارت ارتقا سانترال2440000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۸۲۴۹۴ پاناسونیک / کارت کالرآیدی530000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۰۱۸۰ پاناسونیک/ کارت LCOT 8 / کارت افزایش سانترال2100000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال ۶۳۸۲ پاناسونیک / کارت ELCOT 16 / کارت توسعه سانترال11440000در پی بی ایکس شاپ
کارت 8 دیجیتال + 2 آنالوگ (داخلی) نک NEC1860000در ۲ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS5130750000در ایده آل گستر
کارت پاناسونیک مدل KX-TDA01612500000در فروشگاه تلفن اسکویی
کارت 3 به 8 نک NEC2688000در ۲ فروشگاه
کارت CPU-C1 نک NEC1340000در ۲ فروشگاه
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDE610141353584در ایده آل گستر
کارت پاناسونیک مدل KX-NS02909500000در فروشگاه تلفن اسکویی
کارت DSP سانترال NS500 پاناسونیک NS511211372237در ایده آل گستر
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA01802150000در ایده آل گستر
کارت سانترال پاناسونیک Panasonic kx-tda01724300000در پیام ماهواره
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS01107000000در فروشگاه تلفن اسکویی
کارت KX-NS0132 سانترال پاناسونیک10200000در فروشگاه تلفن اسکویی
کارت سانترال پاناسونیک Panasonic kx-tda01815600000در پیام ماهواره
کارت دیجیتال سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS51722177000در هانتل ویپ
کارت سانترال پاناسونیک KX-NS011122705677در ایده آل گستر
کارت سانترال ۰۱۷۲ پاناسونیک / کارت DLC16 / کارت توسعه سانترال4350000در پی بی ایکس شاپ
کارت سانترال VoIP-DB ان ای سی NEC BE116500-IP7WW-VOIPDB-C14460000در پیام ماهواره
کارت سانترال 3 به 8 ان ای سی NEC BE116505- IP7WW-308U-A12310000در پیام ماهواره
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDE010118164541در ایده آل گستر
کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TVM5025250000در عصرارتباطات
کارت آنالوگ سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS51742475000در هانتل ویپ
کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-NS51722415000در عصرارتباطات
کارت سیستم سانترال Panasonic KX-TDA01932835000در عصرارتباطات
کارت CPU ساده ان ای سی NEC IP7EU-CPU-C1 برای سانترال SL21001200000در پیام ماهواره
کارت شهری سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS51801958000در هانتل ویپ
کارت سانترال PRI ان ای سی NEC BE116512-IP7WW-1PRIDB-C17280000در پیام ماهواره
کارت سانترال آنالوگ آپشن ان ای سی NEC BE116509-IP7WW-000U-C1650000در پیام ماهواره
کارت سانترال 8 دیجیتال 2 آنالوگ ان ای سی NEC BE116506-IP7WW-082U-B11560000در پیام ماهواره
کارت سانترال درب باز کن ان ای سی NEC BE109741-DX4NA Doorphone1560000در پیام ماهواره
کارت آپشن اینورتر ال اس LS مدل (IS5 (DEVICENET (IS5 D-NET,IS5-IP5A D-NET2015410در الکترواتکال
کارت سانترال لینک Bus Slave ان ای سی NEC BE116504-IP7WW-EXIFE-C11520000در پیام ماهواره
کارت سانترال 3 خط شهری ان ای سی NEC BE116510-IP7WW-3COIDB-C11030000در پیام ماهواره
کارت سانترال لینک Bus Master ان ای سی NEC BE116501-IP7WW-EXIFB-C11520000در پیام ماهواره
کارت بدون ظرفیت نک NEC775000در فروشگاه تلفن اسکویی