لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

لیست قیمت کامپیوتر همه‌کاره نکست

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی نکست مدل AR3240-8R1

-در مقداد آی تی

کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی نکست مدل AR3240-22A

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل AR6100-4R1 با پردازنده i3

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل AR2030-22B با پردازنده پنتیوم

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل Mercury با پردازنده i5

-در مقداد آی تی

کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی نکست مدل AR4400-22A

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل AR2030-22A با پردازنده پنتیوم

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل AR۲۰۳۰-۸R۱ با پردازنده پنتیوم

-در مقداد آی تی

کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی نکست مدل AR4400-22B

-در مقداد آی تی

کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی نکست مدل AR3470-22B

-در مقداد آی تی

کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی نکست مدل AR4400-4R1

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل AR2030-4R1 با پردازنده پنتیوم

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل Mercury با پردازنده پنتیوم

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل AR3240-4R1 با پردازنده i3

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل AR6100-8RS1 با پردازنده i3

-در مقداد آی تی

کامپیوتر آماده نکست مدل Mercury با پردازنده i5

-در مقداد آی تی

کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی نکست مدل AR4400-8R1

-در مقداد آی تی