لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

لیست قیمت اسکنر پلاستک

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

اسکنر Plustek 2610

1850000در ۴ فروشگاه

اسکنر پلاس تک مدل ePhoto Z300

4850000در ۴ فروشگاه

اسکنر مدل PS286 Plus پلاس تک

5980000در ۷ فروشگاه

اسکنر رومیزی پلاستک مدل PN30U

8980000در اداری کالا

اسکنر پلاستک مدل SN8016U

23000000در ۶ فروشگاه

اسکنر مدل PS3060U پلاس تک

8290000در ۴ فروشگاه

اسکنر پلاستک مدل اپتیک اسلیم ۱۱۸۰

6390000در ۵ فروشگاه

اسکنر پلاستک SmartOffice PS30D Plus

7800000در ۲ فروشگاه

اسکنر پلاستک مدل OpticSlim 2610 Plus

1950000در اداری کالا

اسکنر پاسپورت پلاستک مدل SecureScan X50

6900000در ۴ فروشگاه

اسکنر پلاستک SmartOffice PL3060

7750000در ۲ فروشگاه

اسکنر رومیزی پلاستک مدل PS3140U

12500000در ۵ فروشگاه

اسکنر پلاستک مدل OpticSlim 550 Plus

3900000در ۳ فروشگاه

اسکنر پلاستک SmartOffice PS3180U

15290000در ۳ فروشگاه

اسکنر پلاستک مدلOpticBook A300

24900000در ۲ فروشگاه

اسکنر مدل T300 پلاستک

32500000در ۳ فروشگاه

Plustek OpticSlim 1680H Scanner

11500000در ۲ فروشگاه

اسکنر حرفه ای پلاس تک مدل SmartOffice PS۳۰D

7100000در اداری کالا

اسکنر پلاس تک مدل ای ۱۵۰ دورو رنگی تحت شبکه

6100000در آسمان ایرانشهر

اسکنر پلاس تک اپتیک فیلم 8200i SE

9270000در مقداد آی تی

Plustek eScan A350 Scanner

18200000در دودوک

اسکنر پلاستک مدل اوپتیک پرو ای ۳۲۰ ال

15600000در اداری کالا

اسکنر پلاستک OpticFilm 8200I SE

10100000در اداری کالا

اسکنر پلاس تک مدل SmartOffice PS3140U

9380000در آریا ماشین

اسکنر پلاس تک مدل SmartOffice PS30D Plus

7100000در آریا ماشین

اسکنر پلاس تک مدل SmartOffice PS3180U

11450000در آریا ماشین

اسکنر پلاستک مدل PS340S

7900000در اداری کالا

اسکنر پلاستک مدل HS200

8700000در اداری کالا

اسکنر پلاستک 550

4251000در دیجیکالا

اسکنر پلاستک OpticFilm 8200i Ai

9200000در آداک

Plustek SmartOffice PN30U Scanner

7900000در دودوک

اسکنر اسناد پلاستک PS30D Plus

-در کیومیتا

اسکنر اسناد پلاستک SmartOffice PL3060

-در کیومیتا

اسکنر اسناد پلاستک PS3140U

-در کیومیتا

اسکنر پلاستک OpticPro A320

-در کیومیتا

اسکنر پلاس تک مدل پی اس ۲۸۳

-در ۲ فروشگاه

اسکنر مدل eSACAN A350 پلاس تک

-در ۲ فروشگاه

اسکنر پلاس تک مدل SmartOffice PS3060U

-در آریا ماشین

اسکنر پلاس تک مدل پی اس ۵۰۶ یو دورو رنگی

-در ۲ فروشگاه

اسکنر پلاستک مدل SmartOffice PS3180U

-در اتامیس

اسکنر پلاس تک مدل پی ال ۲۵۵۰

-در ۴ فروشگاه

اسکنر پلاستک مدل اپتیک اسلیم ۲۶۰۰

-در ۳ فروشگاه

Plustek PN2040 Scanner 600 Dpi A4

-در توربورایان

اسکنر پلاستک PLUSTEK PL 2550

-در کیومیتا

اسکنر پلاس تک مدل OpticSlim 1180

-در اتامیس

اسکنر حرفه ای اسناد پلاس تک مدل SmartOffice PS4080U

-در اتامیس

اسکنر پلاس تک مدل OpticSlim 2610

-در اتامیس

اسکنر پلاستک مدل OpticSlim 550 Plus

-در اتامیس

اسکنر پلاس تک مدل SmartOffice PS3060U

-در اتامیس

اسکنر پلاستک مدل T300

-در اتامیس

اسکنر پلاستک مدل SmartOffice PN30U

-در اتامیس

اسکنر پلاستک مدل SmartOffice PL3060

-در اتامیس

اسکنر پلاستک SmartOffice PS3140U

-در اتامیس

اسکنر پلاس تک مدل PS386

-در اتامیس

اسکنر پلاستک مدل OpticSlim 1680

-در اتامیس

اسکنر پلاستک مدل PS286 Plus

-در اتامیس

اسکنر پلاستک مدل PL2550

-در کالاورد

اسکنر پلاس تک مدل اپتیک اسلیم ۲۶۸۰

-در مقداد آی تی

اسکنر پلاس تک OpticSlim 1680

-در کالاورد

اسکنر پلاس تک اوپتیک بوک 4800

-در مقداد آی تی

اسکنر پلاستکOpticBook 3800

-در ۲ فروشگاه

اسکنر پلاس تک PS406U

-در ۲ فروشگاه

اسکنر PLUSTEK PS30D

-در پویش گران نوین

Plustek PS283 Scanner 600 dpi A4

-در توربورایان

اسکنر پلاستک مدل PS283

-در اداری کالا

اسکنر فلت/ADF سایز A4

-در ۷ فروشگاه

اسکنر PLUSTEK PS286 plus

-در پویش گران نوین

اسکنر PLUSTEK PN2040

-در پویش گران نوین

اسکنر پلاستک مدل اپتیک فیلم ۱۲۰

-در ۲ فروشگاه

اسکنر پلاس تک مدل PS396

-در ۲ فروشگاه

اسکنر پلاستک OpticSlim 1680

-در آداک

Plustek SmartOffice PL2550 Scanner A4 600 Dpi

-در توربورایان

اسکنر پلاستک مدل PS396

-در اداری کالا

اسکنر پلاس تک مدل پی اس ۳۸۶

-در ۲ فروشگاه

Plustek PL1500 Scanner 1200 dpi A4

-در توربورایان

Plustek PL1530 Scanner 600 Dpi A4

-در توربورایان

اسکنر پلاستک مدل SmartOffice SN8016U

-در آی تی سام

اسکنر پلاس تک مدل PL1530

-در ۴ فروشگاه

اسکنر پلاس تک مدل پی اس ۴۰۸۰ یو دورو رنگی

-در ۴ فروشگاه

اسکنر پلاستک مدلOpticPro A360

-در مقداد آی تی

اسکنر پلاس تک مدل Plustek PL2550

-در کالاوما

اسکنر پلاس تک مدل پی اس ۳۴۰ اس یکرو رنگی

-در مقداد آی تی

اسکنر PLUSTEK OPTICSLIM A320L

-در آسمان ایرانشهر