لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

لیست قیمت شارژر لپ‌تاپ سونی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

شارژر لپ تاپ SONY VPC-CB / VPCCB

298000در بهان سیستم

آداپتور لپ تاپ سونی 19.5V 2A SONY ADAPTOR LAPTOP

165000در سی سی کالا

شارژر لپ تاپ SONY VGN-NS / VGNNS

298000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو مدل VGN-Z

298000در بهان سیستم

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO T-SVT15 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-NR (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-Z (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVS-15 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-S (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGC-LJ (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

180000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-FZ (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-E (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-Y (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-W (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-NS (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO T-SVT11 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVE-1512 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-FW (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

350000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-U (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGC-LB (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVE-1111 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-G (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-AR (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVS13 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGC-LA (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-M (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-Y (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-SZ (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-K (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-FE (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-BX (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-C (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVF (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

شارژر لپ تاپ سونی وایو Duo SVD11

435000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو Duo SVD13

435000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو Fit 15A SVF1532

298000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو VGN-AX مدل VPC-AC19V7

435000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو مدل VGN-CR

298000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو VGN-N مدل VPC-AC19V36

298000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو مدل SVT14

298000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی 19.5V 4.7A3

226000در پارس لپ تاپ

شارژر لپ تاپ SONY VPC-Y

298000در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ SONY VPC-W / VPCW

298000در بهان سیستم

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-EF (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-SB (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-EC (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-CB (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-CR (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-AR (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-S (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-EA (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

350000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVE-1713 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVE-14A (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-NW (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-F (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-EE (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-X (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO SVE-1511 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VGN-AW (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC VGN-Z (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO T-SVT14 (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-CW (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

آداپتورلپ تاپ سونی/SONY VAIO VPC-EK (به همراه 5 ماه گارانتی ایران زمین)

195000در ایرانزمین

شارژر لپ تاپ سونی 10.5 ولت 1.9 آمپر VGP-AC10V6 | ADAPTER SONY 10.5V 1.9A

395000در پارتاکو

شارژر لپ تاپ سونی 19.5 ولت 5.13 آمپر PCGA-AC19V4 ADAPTER SONY 19.5V 5.13A

415000در پارتاکو

شارژر لپ تاپ سونی ۱۹٫۵ ولت ۴٫۷ آمپر

136500در کنارتو

شارژر لپ تاپ سونی SONY

250000در ایسام

آداپتور برق 10Ft AC برای سیم شارژر باتری باتری باتری Sony Vaio PCG-61112L PCG-7154L

1082300در ایگرد

آداپتور Omilik 12V AC مناسب برای Sony Blu Ray Player BDP-S3700 BDP-S3200 BDP-S6700 BDP-BX320 BDP-BX520 BDP-S5200 BDP-S1700 BDP-S5700 BDP-S4700 BDP-S6500 BDP-S5500 BDP-S3500 شارژر کابل برق -M1208UC

860200در ایگرد

شارژر لپ تاپ سونی 19.5 ولت 6.15 آمپر

-در بهار لپ تاپ

آداپتور لپ تاپ سونی 19.5V 3.9A SONY ADAPTOR LAPTOP

-در سی سی کالا

Sony 19.5V 4.7A High-quality Laptop Adapter

-در هدف

شارژر لپ تاپ سونی 19.5ولت 4.74 لوگو وایو

-در هرمز رایانه

Sony 19.5V 4.7A General Laptop Adapter

-در هدف

آداپتور سونی ۱۹.۵v - 4.7A

-در نیک استور

آداپتور لپ تاپ 10.5 ولت 4.3 آمپر SONY

-در فروشگاه 9

شارژر لپ تاپ سونی 19.5 ولت 3.9 آمپر

-در تاپ سیستم ایران

شارژر لپ تاپ سونی 19.5 ولت 4.7 آمپر

-در تاپ سیستم ایران

آداپتور لپ تاپ سونی 19.5V 4.7A وایو حک شده

-در توربورایان

Sony 10.5V 1.9A Original Laptop Adapter

-در هدف

آداپتور لپ تاپ سونی 19.5V 6.2A اصلی سوکت کابل سه تایی

-در مقداد آی تی

آداپتور لپ تاپ سونی 10.5V 4.3A اورجینال کابل دوتایی

-در توربورایان

شارژر لپ تاپ سونی Sony 16V 4A

-در شهر باتری

شارژر لپ تاپ سونی 19.5 ولت 6.15 آمپر

-در تک یک

شارژر لپ تاپ سونی 19.5 ولت 4.74 آمپر GRADE-B

-در کامپیوتر سینا

شارژر لپ تاپ سونی وایو مدل SVF13

-در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو VGN-G مدل VPC-AC19V8

-در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو SVF14N مدل VGP-AC19V6

-در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ سونی وایو VGN-TX مدل VPC-AC19V8

-در بهان سیستم

شارژر لپ تاپ Sony مدل VGP-AC19V36 19.5V/4.7A

-در کامپیوتر سام سافت

آداپتور لپ تاپ سونی مدل 19V 4.2A

-در مقداد آی تی

شارژر لپ تاپ سونی وایو SonyVaio SVE 11113FXW

-در اسکرین

آداپتور لپ تاپ سونی 19.5V - 2A

-در دلتاتکنو

آداپتور لپ تاپ سونی 16V - 4A

-در دلتاتکنو

آداپتور لپ تاپ سونی 10.5V - 4.3A

-در دلتاتکنو

آداپتور لپ تاپ سونی 19.5V 6.2A اصلی سوکت کابل دوتایی

-در مقداد آی تی

شارژر اورجینال لپ تاپ سونی Sony 19.5V 6.2A

-در یه سر بیا

آداپتور لپ تاپ سونی 19.5 ولت 3.3 آمپر / Sony Laptop Adaptor 19.5V 3.3A

-در لپ تاپ پارت

شارژر لپ تاپ سونی وایو 150 وات 19.5V 7.7A فیش 6.5x4.4mm میلی متر

-در بهان سیستم

شارژر سریع گوشی سونی 15.3 وات 9V 1.700mA

-در بهان سیستم