لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۲

لیست قیمت سیم کارت همراه اول

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

0912-18-17-845

36000000در دیجی لند ام

0912-142-81-74

34000000در دیجی لند ام

0912-116-37-05

50000000در دیجی لند ام

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09916161392

290000در خط ویژه

0992.355.66.43 سیم کارت رند

69000در آرمان جانبی

09128711564 سیم کارت

6300000در 912 آف

0912-197-92-82

47000000در دیجی لند ام

۲ عدد سیمکارت رند و ست و پشت سر هم ایرانسل 0903/610/10/74//903.610.10.75

250000در آرمان جانبی

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09916161385

290000در خط ویژه

سیم کارت 09924298984

59000در خط ویژه

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09106677919

1500000در خط ویژه

0912 873 3005

10000000در مای رند

09122853014

13000000در مای رند

0912 97 90 854

5700000در مای رند

0918 44444 80

75250000در مای رند

0913 008 54 64

268000در مای رند

سیم کارت 09904646355

90000در خط ویژه

09126674576 سیم کارت

9000000در 912 آف

سیم کارت 099046464368

85000در خط ویژه

09121399931 سیم کارت

100000000در 912 آف

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09916161353

290000در خط ویژه

0912-127-35-04

39000000در دیجی لند ام

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09107766010

530000در خط ویژه

0912 102 31 70

68800000در مای رند

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09107766003

530000در خط ویژه

09121149990 سیم کارت

180000000در 912 آف

0992 470 1377

150000در مای رند

0919 912 97 07

400000در مای رند

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09916161323

390000در خط ویژه

0912 953 72 38

6100000در مای رند

۲ عدد سیمکارت رند و ست و پشت سر هم ایرانسل ۰۹۰۳٫۶۰۲٫43٫43/۰۹۰۳٫۶۰۲٫53٫53

299000در آرمان جانبی

فروش سیم کارت اعتباری رند همراه اول 09916161354

290000در خط ویژه

سیم کارت دائمی همراه اول 09121020051

155000000در آی تی تل

سیم کارت دائمی همراه اول 09121044222

150000000در آی تی تل

دو عدد سیم کارت همراه اول رند و ست پشت سر هم

199000در آرمان جانبی

0912 941 78 42

5200000در مای رند

0912 040 61 69

7300000در مای رند

0912 104 6622

190000000در مای رند

سیم کارت دائمی همراه اول 09121100223

230000000در آی تی تل

۲ عدد سیمکارت رند و ست و پشت سر هم ایرانسل 0903/610/10/72//903.610.10.73

250000در آرمان جانبی

دو عد خط رند همراه اول

199000در آرمان جانبی

دو عدد سیم کارت پشت سر هم رند و ست همراه اول

199000در آرمان جانبی

دو عدد سیم کارت رند و سریالی همراه اول پشت سر هم

199000در آرمان جانبی

0912-183-71-94

26500000در دیجی لند ام

0912 041 6007

7000000در مای رند

0912 5 6 7 5339

8500000در مای رند

0912 86 912 71

7000000در مای رند

0912 964 59 28

5700000در مای رند

0912 952 8330

6500000در مای رند

0912 0470 611

6000000در مای رند

0912 0 485 985

6500000در مای رند

0912 97 97 384

9000000در مای رند

0912 263 47 10

16000000در مای رند

0912 0 4 6 8 123

6300000در مای رند

0912 46 42 100

19000000در مای رند

0912 143 6007

75000000در مای رند

0912 0939 865

4800000در مای رند

0912 4069 938

10250000در مای رند

0912 112 5008

240000000در مای رند

0912 114 7117

150000000در مای رند

0912 931 21 70

4700000در مای رند

0912 864 0912

31000000در مای رند

0912 872 60 96

5000000در مای رند

0912 0765435

7500000در مای رند

0912 1006 437

125000000در مای رند

0912 200 27 23

91500000در مای رند

0912 138 4444

680000000در مای رند

0912 045 69 63

5500000در مای رند

0916 560 4007

215000در مای رند

0919 860 84 74

215000در مای رند

0919 283 7300

825000در مای رند

0910 76 76 76 0

7750000در مای رند

0912 7 90 80 42

8980000در مای رند

0919 0912 432

650000در مای رند

0912-194-2661

31000000در دیجی لند ام

0910 944 76 44

500000در مای رند

سیم کارت دائمی همراه اول 09121055333

150000000در آی تی تل

09123790911 سیم کارت

22000000در 912 آف

۲ عدد سیمکارت رند و ست و پشت سر هم ایرانسل 0903/610/10/78//903.610.10.79

250000در آرمان جانبی

09125392125 سیم کارت

9000000در 912 آف

09126790867 سیم کارت

9500000در 912 آف

09123647789 سیم کارت

14500000در 912 آف

0918 506 13 14

131000در مای رند

09126599762 سیم کارت

7500000در 912 آف

09126704391 سیم کارت

8000000در 912 آف

09125837975 سیم کارت

8500000در 912 آف

0912-194-87-27

42000000در دیجی لند ام

0912 113 15 09

72000000در مای رند

0912 057 5886

6000000در مای رند

0919 22 99 88 1

500000در مای رند

0919 933 12 79

150000در مای رند

0919 079 98 96

160000در مای رند

0912 111 34 81

420000000در مای رند

0992 470 140 7

50000در مای رند

0919 912 32 53

250000در مای رند

0919 5900 702

750000در مای رند

09128910798

6در مای رند

0912 330 4200

49500000در مای رند

0912 313 94 66

13800000در مای رند

0938 051 8008

350000در مای رند