Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۸

لیست قیمت توری پلی استر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

توری چاپ سیلک55T_عرض260cm,ضخامت نخ71،طول1m

۳۴۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک47T_عرض280cm,طول25m, ضخامت نخ71

۷٬۲۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک120T_عرض127cm,ضخامت نخ34،طول1m

۳۴۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش24T_عرضcm280،طول25m,ضخامت نخ120 ا Polyestermesh24T

۷٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش120T_عرض220cm,ضخامت نخ40،طول1m

۶۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک180T_عرض127cm,ضخامت نخ27،طول25m,رنگ زرد

۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک64T_عرض260cm,ضخامت نخ64،طول1m

۲۸۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک61T_عرض260cm,ضخامت نخ64،طول1m

۳۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش18T_عرض280cm,طول25m,ضخامت نخ180

۷٬۵۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک120T_عرض330cm,ضخامت نخ40،طول 1m

۸۸۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمشT16_عرض280cm,ضخامت نخ200,طول25m

۸٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش24T_عرض260cm,ضخامت نخ140،طول1m

۲۸۶٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش14T_عرض280cm,ضخامت نخ220،طول1m

۳۶۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک140T_عرض255cm,ضخامت نخ34,طول25m

۱۰٬۱۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک32T_عرض165cm,ضخامت نخ120،طول1m

۲۴۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش80T_عرض165cm,ضخامت نخ48,طول25m

۴٬۲۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک49T_عرض280cm,ضخامت نخ71،طول1m

۳۱۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش165T_عرض165،ضخامت نخ31،طول25m(رنگ سفید)

۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش165T_عرض165،ضخامت نخ31،طول1m(رنگ سفید)

۱٬۱۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک68T_عرض320cm,ضخامت نخ64،طول25m

۸٬۳۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک40T_عرض335cm,ضخامت نخ90،طول25m

۸٬۳۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک40T_عرض145cm,ضخامت نخ100،طول25m

۴٬۹۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک55T_عرض280cm,ضخامت نخ71،طول25m

۷٬۸۷۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک40T_عرض165cm,ضخامت نخ90،طول25

۴٬۹۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک80T_عرض127,ضخامت نخ48،طول25m

۳٬۳۷۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک 110T_عرض330cm,ضخامت نخ40،طول25m

۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش54T_عرض140cm,ضخامت نخ71،طول25m

۴٬۷۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش54T_عرض145cm,ضخامت نخ71،طول25m

۴٬۷۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک49T_عرض140cm,ضخامت نخ71،طول25m

۴٬۷۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک49T_عرض145cm,ضخامت نخ71،طول25m

۴٬۷۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک47T_عرض140cm،ضخامت71،طول25m

۴٬۷۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک43T_عرض320cm,طول1m

۳۶۵٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش12T_عرض260cm,ضخامت نخ250،طول25m

۷٬۶۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش12T_عرض280cm,ضخامت نخ250،طول25m

۷٬۸۷۵٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش24T_عرض280cm,ضخامت نخ120،طول1m

۳۱۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش30T_عرض280cm،ضخامت نخ120،طول1متر

۳۲۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک51T_عرض140cm,ضخامت نخ71،طول25m

۴٬۷۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک140T_عرض127cm,ضخامت نخ34,طول1mرنگ زرد

۶۴۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک55T_عرض260cm,ضخامت نخ71،طول25m

۷٬۶۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک51T_عرض145cm,ضخامت نخ71،طول25m

۴٬۷۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک55T_عرض280cm,ضخامت نخ71،طول1m

۳۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک55T_عرض145cm,ضخامت نخ71،طول1m

۲۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش16T_عرض260cm,ضخامت نخ200،طول25

۷٬۸۷۵٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش16T_عرض280cm,ضخامت نخ200،طول25

۸٬۵۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش16T_عرض280cm,ضخامت نخ200،طول1m

۳۸۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک51T_عرض260cm,ضخامت نخ71،طول1m

۳۳۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش16T_عرض260cm,ضخامت نخ200،طول1m

۳۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش36T_عرض145cm,ضخامت نخ90،طول1m

۱۶۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک 110T_عرض330cm,ضخامت نخ40،طول1m

۶۸۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش80T_عرض165،ضخامت نخ48،طول1m

۲۳۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک140T_عرض165cm,ضخامت نخ34،طول1m,رنگ سفید

۷۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش110T_عرض260cm,ضخامت نخ40،طول1m

۶۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش28T_عرض320cm,ضخامت نخ120,طول25m

۸٬۵۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک90T_عرض127cm,ضخامت نخ48،طول1m

۲۴۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک51Tعرض260cm,ضخامت نخ71،طول25m

۷٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش18T_عرض280cm,ضخامت نخ180،طول1m

۳۳۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش47T_عرض260cm,طول25m,ضخامت نخ64

۶٬۲۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش59T_عرض140cm,ضخامت نخ64،طول1m

۲۱۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک48T_عرض280cm,ضخامت نخ71،طول1m

۳۱۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش T12_عرض260cm,ضخامت نخ250،طول25

۷٬۷۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش14T_عرض280cm,ضخامت نخ250،طول1m

۴۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش15T_عرض260cm,ضخامت نخ200،طول1m

۳۲۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک40T_عرض165cm,ضخامت نخ100،طول1m

۲۴۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک48T_عرض260cm,ضخامت نخ70،طول25m

۶٬۷۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک32T_عرض145cm,ضخامت نخ120،طول1m

۲۱۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک51T_عرض280cm,طول25m

۸٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک59T_عرض260cm,ضخامت نخ70,طول25m

۶٬۷۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک49T_عرض140cm,ضخامت نخ71،طول1m

۲۱۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش51T_عرض145cm,ضخامت نخ71،طول1m

۲۱۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش100T_عرض220cm,ضخامت نخ40،طول1m

۳۸۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استر مش34T_عرض260cm,ضخامت نخ100,طول25m

۷٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استر مش36T_عرض305cm,ضخامت نخ100،طولm25

۸٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش54T_عرض280cm,ضخامت نخ71،طول1m

۳۲۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش100T_عرض127cm,ضخامت نخ40،طول1m

۲۴۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش165T_عرض165،ضخامت نخ31،طول1m(رنگ زرد)

۱٬۱۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش36T_عرض140cm,ضخامت نخ100،طول1m

۲۲۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش14T_عرض140cm,ضخامت نخ220،طول1m

۱۷۵٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش24_عرض280cm,ضخامت نخ120،طول1m

۳۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش24T_عرض260cm,ضخامت نخ120،طول1m

۲۷۶٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش27T_عرض260cm,ضخامت نخ140،طول1m

۳۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش36T_عرض260cm,ضخامت نخ100،طول1m

۲۸۶٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش30T_عرض260cm,ضخامت نخ120،طول1m

۲۹۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش20T_عرض280,ضخامت نخ200،طول1m

۳۳۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش54T_عرض280cm,طول25m

۷٬۲۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک62T_عرض260cm,ضخامت نخ64,طول25m

۶٬۵۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک62T_عرض320cm,ضخامت نخ64،طول25m

۸٬۰۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش30T_عرض320cm,ضخامت نخ120،طول25متر

۸٬۳۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش28T_عرض320cm,ضخامت نخ120،طول1m

۳۵۲٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش40T_عرض145cm,ضخامت نخ100،طول1m

۲۲۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک48T_عرض145cm,ضخامت نخ71،طول1m

۱۶۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک62T_عرض260cm,ضخامت نخ64،طول1m

۳۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استر مش36T_عرض320cm,ضخامت نخ100,طول25m

۸٬۵۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک77T_عرض260cm,ضخامت نخ55,طول25m

۶٬۹۰۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش18T_عرض280cm,طول25m,ضخامت نخ200

۷٬۷۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش15T_عرض260cm,ضخامت نخ200،طول25m

۷٬۲۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک48T_عرض280cm,ضخامت نخ71،طول25m

۷٬۲۵۰٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک72T_عرض260cm,ضخامت نخ55،طول1m

۲۷۵٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استرمش34T_عرض280cm,ضخامت نخ100،طول1m

۳۴۵٬۰۰۰در سفارایران

توری چاپ سیلک140T_عرض127cm,ضخامت نخ34,طول1mرنگ سفید

۶۲۵٬۰۰۰در سفارایران

توری پلی استر مش180T_عرض127cm,ضخامت نخ27،طول25m ,رنگ سفید

۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰در سفارایران