لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
لیست قیمت لپ‌تاپ سونیقیمت (تومان)فروشنده‌ها
لپ تاپ ۱۴ اینچ سونی VAIO Fit SVF143290Xناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری وایو با پردازنده i۵ و صفحه نمایش لمسیناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۴ اینچ سونی VAIO SVF14218SG ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF1532SGناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F1432SGناموجوددر آترامارت
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF15A17CLناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF15328CXناموجوددر ۳ فروشگاه
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF1521ECXناموجوددر ۲ فروشگاه
سونی وایو سری اف 15ناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری اف 14ناموجوددر آترامارت
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO Fit SVF1532BGXBناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده ای ام دیناموجوددر مقداد آی تی
سونی وایو سری اف 14 انناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری اف 15 انناموجوددر آترامارت
Sony VAIO SB31FDناموجوددر بورسیکا
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF14328SCناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ سونی مدل وایو فیت با پردازنده ای ام دی و صفحه نمایش لمسیناموجوددر مقداد آی تی
سونی وایو سری اف 1521ناموجوددر آترامارت
Sony VAIO SA33GSناموجوددر بورسیکا
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF1521MSAناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۷ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۴ اینچ سونی VAIO SVF14A190Xناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF15A190Xناموجوددر مقداد آی تی
سونی وایو سری اف 15ناموجوددر آترامارت
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۷ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۵ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF15215CX ناموجوددر مقداد آی تی
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
لپ تاپ ۱۱ اینچ سونی VAIO Tap 11 SVT11213CXناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO Fit F15325CDBناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F14217CXB i5 8 1TB Touch Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F14215CXW i5 6 750 Touch Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F14415CLB A10 6 1TB Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F14215CLWناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F14213CXB i3 4 500 Touch Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F14213CLB i3 6 750 Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F1532BGB i7 8 500 2G Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F15213CXB i3 4 500 Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
لپ تاپ ۱۱ اینچ سونی VAIO Pro SVP11214CXناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO EH2KFXناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO Fit SVF152190Xناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO Fit SVF15212CXناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i7ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۳ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F15 32SGBناموجوددر آترامارت
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F15 32BGXناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری تی 13ناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری سری اس 13ناموجوددر آترامارت
Sony VAIO Fit 15E SVF15218CAناموجوددر بورسیکا
Sony VAIO EH27FXناموجوددر بورسیکا
Sony VAIO EG2BGXناموجوددر بورسیکا
سونی اف 1532 دی سی وای-Ci5/4GB/500/2GBناموجوددر آترامارت
سونی اف 15323سی ایکس بی-Ci5/6GB/750/Intelناموجوددر آترامارت
سونی اف 1521-Ci3/8GB/1/Intelناموجوددر آترامارت
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۷ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۱ اینچ سونی VAIO DSVE11135CXناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF15N15 ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF15N26CXناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۳ و صفخه نمایش لمسیناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۳ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده ای ام دی و صفحه نمایش لمسیناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۳ اینچ سونی VAIO SA23GXناموجوددر ۲ فروشگاه
Sony Vaio Fit F14217CXW i5 8 1TB Touch Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
سونی وایو سری اف 14ناموجوددر آترامارت
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF15316SCناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F15 328SABناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری سری پی 13ناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری پی 11ناموجوددر آترامارت
Sony VAIO EL13FXناموجوددر بورسیکا
Sony VAIO F23CGXناموجوددر بورسیکا
Sony VAIO EG33FXناموجوددر بورسیکا
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF1521T2E ناموجوددر ۲ فروشگاه
سونی اف 1521-Ci3/2GB/320/Intelناموجوددر آترامارت
سونی اف 1521-Ci3/6GB/750/Intelناموجوددر آترامارت
لپ تاپ ۱۳ اینچ سونی VAIO SVT13134CXSناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ ۱۴ اینچ سونی VAIO EG2AGXناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO EH24FX ناموجوددر ۲ فروشگاه
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO SVF1531C5Eناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ ۱۴ اینچ سونی VAIO SVF1421Z2E ناموجوددر ۲ فروشگاه
Sony Vaio Fit F15328CXW i7 8 1TB 1G Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F1532AGXB i5 4 500 1G Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
Sony Vaio Fit F15414CXB AMD 4 750 1G Laptopناموجوددر لیون کامپیوتر
لپ تاپ ۱۴ اینچ سونی VAIO F15 N15CDناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری تی 14ناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری پی 11ناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری سری پی 13ناموجوددر آترامارت
سونی وایو سری اف 1521ناموجوددر آترامارت
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F15 21 GCXBناموجوددر آترامارت
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F15 21 BYA ناموجوددر آترامارت
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYGBناموجوددر بورسیکا
Sony VAIO EH3QFXناموجوددر بورسیکا
لپ تاپ ۱۵ اینچ سونی VAIO F15A13SAWناموجوددر لیون کامپیوتر
سونی وایو سری اف 15ناموجوددر آترامارت
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i3ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۳ناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده i۵ و صفحه نمایش لمسیناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری مالتی فیلیپ با پردازنده i۵ و صفحه نمایش لمسیناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده ای ام دی و صفحه نمایش لمسیناموجوددر مقداد آی تی
لپ تاپ سونی سری فیت با پردازنده ای ام دیناموجوددر مقداد آی تی
سونی اف 1521-Ci3/4GB/500/Intelناموجوددر آترامارت