Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

لیست قیمت سبزی کوکو

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سبزی دلمه و کوفته

۳۰٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو خام (500 گرم )

۱۸٬۵۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک (100 گرمی)

۲۲٬۵۰۰در باسلام

انواع سبزیجات خام خرد شده .اش.پلو.کوکو.سوپ.قورمه.نعنا جعفری.

۶۸٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک (100گرمی)

۲۴٬۵۰۰در باسلام

سبزی پلو و کوکو خشک اعلا 80 گرمی مانژَن

۱۸٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک شده بسته 100 گرمی

۳۲٬۵۰۰در باسلام

سبزی کوکویی تازه سبزی شمال (400 گرمی)

۳۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکویی خشک ویدا (150 گرمـــی)

۳۳٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو خشک 100 گرمی

۴۵٬۵۰۰در باسلام

سبزی خشک معطر کوکویی شمال

۴۹٬۵۰۰در باسلام

سبزی کوکو خشک ژینا درجه یک و اعلا 150 گرمی از کویر خراسان

۲۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی خشک کوکویی ممتاز فدک (150گرم)

۳۹٬۹۰۰در باسلام

سبزی دلمه و کوفته نیم کیلویی مانژن

۱۹٬۹۰۰در باسلام

سبزی کوکویی

۲۱٬۹۰۰در باسلام

سبزی کوکو خشک 200 گرمی خالص

۳۶٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک 50 گرمی-پت بزرگ-دکتر وفا

۴۹٬۷۰۰در باسلام

سبزی کتلت و کوکو. ترکیب فوق العاده معطر

۴۰٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک ویدا (150 گرمــــی)

۳۳٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو 200گرمی درجه ممتاز و یک فردوس ناب

۳۹٬۳۰۰در باسلام

سبزی کوکو

۲۲٬۹۰۰در باسلام

سبزی کوکو (500 گرم)

۳۰٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک ژینا درجه یک و اعلا 250 گرمی از کویر خراسان

۴۸٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو

۲۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو

۴۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکویی خشک شده (75 گرمی)

۱۴٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکویی

۲۳٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک 100 گرم چاشنی خاتون

۲۱٬۹۰۰در باسلام

سبزی خشک مخصوص کوکو170 گرم

۲۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک شده 200 گرمی

۲۳٬۰۰۰در باسلام

سبزی تازه کوکو 700گرمی

۳۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک ویدا (300 گرمــــی)

۵۳٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک ویدا (450 گرمــــی)

۶۷٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکویی خشک ویدا (300 گرمـــی)

۵۳٬۰۰۰در باسلام

سبزی خشک کوکویی ممتاز فدک (150گرم)

۳۹٬۹۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک ژینا درجه یک و اعلا 150 گرمی از کویر خراسان

۲۹٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکویی

۴۰٬۰۰۰در باسلام

سبزی خشک کوکویی ممتاز فدک (150گرم)

۳۲٬۹۰۰در باسلام

سبزی کوکو خشک (100 گرمی)

۲۴٬۵۰۰در باسلام

پک 5عددی سبزی کوکو 30گرمی

۴۱٬۹۰۰در باسلام

سبزی کوفته 400گرمی فردوس ناب

۸۰٬۰۰۰در باسلام

پک5عددی سبزی کوفته 30گرمی فردوس ناب

۴۶٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو 100 گرمی ناب

۲۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو خشک (100 گرمی)

۱۹٬۰۰۰در باسلام

کوکو سبزی خشک 180 گرمی

۸۹٬۹۰۰در باسلام

سبزی خشک کوکویی ممتاز فدک (130گرم)

۳۹٬۹۹۰در باسلام

سبزی کوکو

۲۸٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوفته خشک 130 گرم فوتکا

۳۵٬۰۰۰در باسلام

سبزی خشک کوفته 250گرم

۴۰٬۰۰۰در باسلام

سبزی کوکو نیم کیلویی مانژن

۱۹٬۹۰۰در باسلام

سبزی خشک کوکویی ممتاز فدک (150گرم)

۳۹٬۹۰۰در باسلام

سبزی خشک کوکویی ممتاز فدک (150گرم)

۳۲٬۹۰۰در باسلام

سبزی خشک کوکو

۲۳٬۵۰۰در باسلام

سبزی کوکو

-در سبزی من

سبزی کوفته

-در مغزانه

سبزی کوکو تازه خرد شده باغ ارگانیک سدرا – 300 گرم

-در میشا ارگانیک

سبزی کوفته خشک

-در سبزی من

سبزی کوفته 500 گ بروکلی

-در سوپر سروش

سبزی خشک کوکو خشکپاک ۷۰ گرمی ا -

-در میسو مارکت

سبزی کوکو نیم کیلویی

-در سوپر سروش

سبزی کوکو تیار 180 گرمی‌ ا پینکت

-در پینکت

سبزی کوفته 420گ گل پونه

-در سوپر سروش

سبزی کوکو و پلویی کامچین ۴۰۰ گرمی ا -

-در میسو مارکت

سبزی کوکو 70گ برتر

-در سوپر سروش

سبزی کوکو 400 گ بارلی

-در سوپر سروش

سبزی کوکو کامچین

-در سوپر سروش

سبزی کوکو 100گ سبزان

-در سوپر سروش

سبزی کوکویی سبز آرنگ

-در سوپر سروش

سبزی کوفته 400 گ سرد و تازه

-در سوپر سروش

کوفته سبزی فله ایی فانی فود

-در سوپر سروش

سبزی کوفته 70گ برتر

-در سوپر سروش

سبزی کوکو 400گ بروکلی

-در سوپر سروش

سبزی کوکو سحرخیز

-در خشکبار توکل

سبزی کوکو 400 گرمی نوبر سبز

-در شهردخت

سبزی کوکو بی رقیب 80 گرمی

-در مبین استور

سبزی کوکو خشک 100 گرمی ملیکانو

-در هایپر ارگانو

سبزی کوفته 70گرم سلفون

-در هایپر 724

سبزی کوفته 200گ آنیتا

-در سوپر سروش

کوفته سبزی 4عددی اورنگ

-در سوپر سروش

کوفته سبزی تکی اورنج

-در سوپر سروش

سبزی کوکو 200گ آنیتا

-در سوپر سروش

کوفته سبزی رستوران گندم

-در سوپر سروش

سبزی کوکو 500 گ بروکلی

-در سوپر سروش

سبزی کوکو سبزی420گ ظرفی گل پونه

-در سوپر سروش

سبزی کوکو خشک خشکپاک بسته ۷۰ گرمی

-در پلازیو

سبزی کوکو کمچین بسته ۴۰۰ گرمی

-در پلازیو

سبزی کوفته تیار 180 گرمی‌ ا پینکت

-در پینکت

سبزی کوکو 420گ گل پونه

-در سوپر سروش

سبزی کوکو نمکپاش بزرگ 100 گ برتر

-در سوپر سروش

سبزی کوکو

-در سوپر سروش

کوفته سبزی 2عددی اورنگ

-در سوپر سروش

سبزی کوکو یک کیلویی

-در سوپر سروش

سبزی خشک کوکو 90گ گل پونه

-در سوپر سروش

جار سبزی کوکو 80 گرمی دردانه بی رقیب

-در سوپر سروش

سبزی کوکو 50گ برتر

-در سوپر سروش

سبزیجات خشک کو کو تیار - 180 گرم

-در ارزانسرا

سبزی کوکو خشک 70گرم سلفون

-در هایپر 724

سبزی کوکویی,پلویی,سوپی,آشی و دلمه musir

-در باسلام

انواع سبزی پاک شده :سبزی آشی .خوردن .کوکو به مقدار 500گرم

-در باسلام

سبزی کوکو خرد شده(یک کیلو گرم)

-در باسلام