لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۵/۱۴
لیست قیمت لوازم برقی آرایش موقیمت (تومان)فروشنده‌ها
سشوار پرومکس ProMaxاز ۱۹۷٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
برس حرارتی صاف کننده مو پرومکس مدل 8000از ۵۲۰٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سشوار فیلیپس مدل HP8230از ۴۸۸٫۰۰۰ توماندر ۲۳ فروشگاه
سشوار چرخشی پرنسلیاز ۶۹۹٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
اتو مو پرومکس مدل 5721از ۳۵۰٫۰۰۰ توماندر ۱۳ فروشگاه
حالت دهنده سه کاره مو BaByBasnono مدل ST3303از ۱۴۸٫۸۰۰ توماندر ۱۵ فروشگاه
سشوار حرفه ای پرینسلی مدل PR250ATاز ۷۷۳٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7240از ۶۲۰٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
حالت دهنده مو (ویو مو) بابلیس مدل ST3310از ۹۴٫۰۰۰ توماندر ۱۱ فروشگاه
سشوار چند کاره پرینسلی مدل PR223ATاز ۵۶۰٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سشوار چرخشی بابلیس مدل 2736Eاز ۱٫۵۳۹٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
Philips PH-5507 Professional Hair Dryerاز ۲۳۸٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
سشوار فیلیپس مدل BHD272از ۹۳۲٫۸۰۰ توماندر ۱۲ فروشگاه
سشوار رمینگتون مدل AC9140از ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
اتو مو پرومکس مدل 5757K۱٫۲۴۰٫۰۰۰ توماندر شیانچی
سشوار پاناسونیک Panasonicاز ۱۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
اتوی مو کراتین درمانی رمینگتون مدل S8590از ۱٫۵۲۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
اتو مو رمینگتوناز ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7230R۷۶۰٫۰۰۰ توماندر عطریات الینا
سشوار حرفه ای مدل BB-2157از ۱۹۹٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
اتو مو حرفه ای سرامیک خشک و تر پرومکس مدل 5500از ۴۴۰٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
فرکننده مو پرومکس مدل 4545Kاز ۴۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
برس حرارتی روزیا مدل HR767از ۲۴۰٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
اتو مو رمینگتون مدل S8540از ۱٫۲۶۶٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سشوار برس دار فیلیپس مدل HP8663از ۸۰۰٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
اتو مو پرومکس مدل 5742از ۶۴۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سشوار جانسون مدل سوپراز ۱۵۷٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سشوار چرخشی جمی gm-4828از ۲۹۰٫۰۰۰ توماندر ۱۳ فروشگاه
ست حالت دهنده مو Promax 4480از ۵۶۰٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
اتوی مو فیلیپس مدل philips ph-1450از ۱۹۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سشوار پرینسلی مدل PR317ATاز ۲۹۰٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سشوار چرخشی مک استایلراز ۶۸۵٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سشوار حرفه ای مدل BC-9527 غیر اصلاز ۲۱۵٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سشوار حرفه ای رمینگتون مدل AC8000از ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
اتو مو پرینسلی مدل PR107AT۱٫۴۵۰٫۰۰۰ توماندر استایلو
برس حرارتی پرو جیمی مدل GM-2972 رنگ مشکیاز ۲۴۴٫۵۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سشوار مسافرتی فیلیپس مدل BHD003از ۲۱۳٫۰۰۰ توماندر ۱۵ فروشگاه
اتوموی اینفرارد بای بابیلیس نانو مدل ST-3388از ۱۹۹٫۰۰۰ توماندر ۱۱ فروشگاه
سشوار وال مدل 9330 WAHLاز ۲۳۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سشوار حرفه ای پرنسلیاز ۵۸۲٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سشوار Braunاز ۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7878Kاز ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سشوار بابیلیس مدل 2736SDEاز ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
اتو مو پرومکس مدل 5735از ۳۳۳٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
اتو مو رمینگتون مدل S9100از ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355از ۲۳۸٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
فر کننده موی روزیا مدل HR722از ۲۱۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
اتو موی بای بابیلیس نانو مدل ST-3328از ۱۵۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
برس حرارتی مو فیلیپس مدل PH867از ۳۸۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سشوار بابیلیس مدل 2735Eاز ۱٫۳۹۵٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سشوار فوق حرفه ای دایسون سوپر سونیک Dyson Supersonic Hair Dryer Ironاز ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
فر کننده بای بابلیس نانو مدل ST2278از ۱۵۸٫۴۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
سشوار مسافرتی پارس خزر مدل HD-861Pاز ۱۵۲٫۴۴۸ توماندر ۷ فروشگاه
فر کننده مخروطی پرنسلی PR146از ۴۹۸٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سشوار حرفه ای پرومکس مدل 7220Nاز ۶۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
اتو مو پرینسلی مدل PR101ATBاز ۶۱۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سشوار جانسون مدل Super1800از ۱۲۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سشوار 7000 وات بوش مدل BOSCH 9527از ۲۳۸٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
برس حرارتی صاف کننده مو بابیلیس مدل HSB100Eاز ۵۵۵٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
حالت دهنده ی مو کیمی مدل KM-2113از ۹۸٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
اتوی مو رمینگتون مدل Remington S8598از ۱٫۶۴۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
اتو مو فیلیپس مدل BHS375/00از ۵۴۰٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
اتو مو بابیلیس مدل ST3311از ۱۷۹٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سشوار سايونا مدل SY-1300از ۴۱۸٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سشوار حرفه ای فیلیپساز ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336از ۲۰۴٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
سشوار مدل KW-5820 غیر اصلاز ۲۲۰٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
اتو مو پرینسلی مدل PR157ATاز ۴۴۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سشوار حرفه ای REMINGTON مدل R-8858از ۲۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
اتو مو فلر مدل HI-35از ۳۲۵٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
دستگاه مایکرومیست اوزون تراپی مو ( Ultrasonic Micromist O3 Hair Steamer )۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر دیجی شاپینگ
اتو مو پرینسلی مدل PR156ATاز ۲۱۴٫۸۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
فر کننده مو پرومکس مدل 4738Kاز ۴۷۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
فر کننده مو بای بیبی باسنونو مدل ST-2228از ۲۲۴٫۵۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سشوار حرفه ای مک استایلر مدل MC-6628از ۵۷۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
برس حرارتی سورکر مدل SK-951از ۱۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
برس حرارتی رمینگتون مدل CB7400از ۷۵۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سشوار حرفه ای رمینگتون مدل AC9096از ۱٫۷۰۵٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
اتو مو پرومکس مدل 5858K۸۸۰٫۰۰۰ توماندر عطریات الینا
اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109از ۱۷۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
آتو مو بونیتا۳٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
سشوار فیلیپس مدل HP8233از ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
برس حرارتی فیلیپس مدل BHH880از ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7854از ۸۶۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سشوار چرخشی بابلیس۱٫۴۱۰٫۰۰۰ توماندر میسی کالا
برس حرارتی جیمی مدل GM-2950از ۱۵۵٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
فرکننده مو مدل ST2300از ۱۶۸٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
سشوار بابیلیس مدل AS250Eاز ۱٫۵۵۲٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
اتو مو بیبی باس نانو مدل ST2787از ۱۸۸٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
اتو مو لیمکس مدل MAX-828از ۴۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سشوار مسافرتی نووآ مدل NO-718از ۳۶٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
سشوار مسافرتی پرومکس مدل 1500Fاز ۱۶۸٫۱۰۰ توماندر ۱۱ فروشگاه
سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7200از ۵۹۸٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سشوارحرفه ای پرنسلی PR260ATاز ۹۶۸٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
اتوی مو بای بابیلیس مدل ST-3300از ۱۹۳٫۷۲۵ توماندر ۶ فروشگاه
سشوار ویداس مدل VIR-6365از ۲۸۳٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
اتو مو مک استایلر مدل MC-2028از ۹۷۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
برس حرارتی پرینسلی مدل PR322۴۶۰٫۰۰۰ توماندر میکاپ 110
سشوار رمینگتون D5215از ۷۶۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
بافت مو بابیلیس مدل TW1100از ۸۷٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه