لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
لیست قیمت سازهای بادیقیمت (تومان)فروشنده‌ها
فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 23از ۷۹٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
فلوت کلیددار suzuki سوزوکی حرفه‌ای آکبنداز ۲٫۶۲۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک هوهنر مدل CX12از ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک مدل SWAN 1248 GOLDاز ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک سوان مدل 1040از ۵۹۴٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
فلوت کلیددار یاماها مدل YFL-212از ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک ایستاپ مدل king dream۱٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر آوازآنلاین
ساکسیفون سوزوکیاز ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
نی انبان۸۵۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
سازدهنی هونر مدل Ocean Starاز ۶۴۵٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سازدهنی سیدل مدل Concertoاز ۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک Towerاز ۱۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
نی صنایعی یک مهراز ۱۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک Swan1248از ۸۹۳٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سازدهنی دیاتونیک سوزوکی مدل PLAY P-365از ۱۷۶٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی دیاتونیک HOHNER هوهنر مدل REMASTER HARP آکبنداز ۳۲۸٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
ساز دهنی سوان ترمولو۸۵٫۰۰۰ توماندر ساز 24
ترومپت suzuki سوزوکی آکبنداز ۳٫۷۶۵٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
کلارینت suzuki سوزوکی آکبنداز ۲٫۹۹۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
پن فلوت شوارتز مدل 18 لولهاز ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک swan gold 1664از ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
کلارینت ژوپیتر مدل JCL1100DSاز ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
پن فلوت 3 اوكتاور۴۳۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
کلارینت یاماها مدل YCL-255از ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
نی جفتی۱۰۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
ساکسیفون باریتون یاماها مدل YBS-62از ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل مارین بند کروسووراز ۱٫۰۲۹٫۶۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
فلوت کلیددار یاماها مدل YFL-372از ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
ترومپت Jinbao۱٫۷۰۰٫۰۰۰ توماندر موزیک دلشاد
سازدهني کروماتيک هوهنر مدل TOOTS MELLOW TONEاز ۵٫۷۴۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
فلوت چوبی نی ماهور۷۵٫۰۰۰ توماندر ماهور
نی عارف یک مهر۱۲۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سازدهنی سوزوکی مدل MHK-5از ۳۶۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
Yamaha YRS-302BIIIاز ۷۵۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی Qi`mei-1248از ۹۳۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سازدهنی ترمولو متوسط Golden Cup۱۱۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
فلوت کلیددار اوپن هل ساندمناز ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ساکسیفون آلتو ساندمن Sandman آکبند۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
فلوت کلیددار یاماها مدل YFL-272از ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک هوهنر مدل Hard Bopperاز ۷٫۳۹۵٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
ترومپت YTR-4435از ۲۰٫۰۲۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهني دياتونيک هوهنر مدل Golden Melody۴۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
نی ترکمان۶۵٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
سازدهنی کروماتیک 12 سوراخ سوزوکی مدل SCX-48از ۴٫۷۶۹٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
پن فلوت 22 تاییاز ۵۴۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی ترمولو مدل Flying Eagle 1۸۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
کلارینت Sandman ساندمن آکبنداز ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
فلوت عربی استیل وحدتی۲۴۹٫۰۰۰ توماندر تونت شاپ
کلارینت یاماها چینی۲٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
ترومپت bach باخ دولوکس آکبنداز ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ترومپت یاماها مدل YTR-8345از ۴۸٫۹۹۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
ساکسیفون۴۵٫۰۰۰ توماندر هپی مپی
نی نوروزی دو مهر۱۳۰٫۰۰۰ توماندر تارنوا
فلوت ریکوردر یاماها مدل YRF 21از ۲۶۲٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
ساز دهنی کوچک۲۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
ساکسیفون آلتو yamaha یاماها مدل 200-DR آکبنداز ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی سوان دیاتونیکاز ۱۳۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
پک سازدهنی دیاتونیک سوزوکی مدل Pro MASTER۵٫۰۰۵٫۰۰۰ توماندر سرناشاپ
دودوک۱۲۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
فلوت ريکوردر ياماها مدل YRA-314BIIIاز ۱٫۴۱۵٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سازدهنی استاپ مدلT 1248 Silver نقره ای۱٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر آوازآنلاین
ترومپت یاماها مدل YTR-2330از ۱۶٫۹۹۹٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
فلوت سانکیو مدل CF 401 RBE۲۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر فلوت شاپ
نی سابیزا مدل 3 مهر کوک سلاز ۱۰۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی ترمولو 20 سوراخ سوزوکی W-20از ۴۶۸٫۹۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سازدهنی Swan-24از ۱۶۹٫۵۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
فلوت کلیددار یاماها مدل YFL-777Hاز ۱۳۸٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 23۸۵٫۰۰۰ توماندر تارنوا
سازدهنی ترمولو 24 سوراخ سوزوکی W-24از ۵۶۹٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
ترمپت یاماها مدل YTR-2330Sاز ۱۸٫۸۹۵٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
دودوک ارمنی معمولی۵۵۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
فلوت ریکوردر سوپرانو یاماها مدل YRS-314BIIIاز ۹۵۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ساز دهنی مدل swan 1040 کد 1002از ۳۹۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ساکسیفون آلتو Phoenix فونیکس آکبند۷٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
ساکسیفون Roybenson سوپرانو مدل ss_302 آکبنداز ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
فلوت کلیددار Muller مولر آکبنداز ۱٫۶۹۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
بسته ویژه نی صنایعی دو مهر۲٫۵۵۲٫۲۶۰ توماندر ساز 24
فلوت ریکوردر سوزوکی مدل Srg 405از ۹۸٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
کلارینت آلوی allwayاز ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
پن فلوت ۱۸ لوله آکبند۸۵۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 24bاز ۱۶۵٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
ساکسیفون آلتو برند سوزوکی SUZUKI۸٫۷۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
پن فلوت ۲۲ لوله بامبو آکبند۶۰۰٫۰۰۰ توماندر آرته موزیک
پن فلوت شوارتز مدل 12 لولهاز ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
پن فلوت 18 تاییاز ۳۹۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
پک سازدهنی دیاتونیک ۶ تایی Bluesmaster سوزوکی مدل MR250Sاز ۹۲۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
فلوت عربی مرتضی۳۸۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
فلوت کلید‌دار مدل YFL-211 غیر اصلاز ۱٫۶۳۸٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 314 BIII۹۶۵٫۰۰۰ توماندر فلوت شاپ
ملودیکا Brother مدل 32k۴۰۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
نی صنایعی دو مهر۱۷۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
تستر سازدهنی هوهنر۱٫۷۴۹٫۰۰۰ توماندر سرناشاپ
سازدهنی کروماتیک هوهنر مدل chromonica gold۷٫۵۷۹٫۰۰۰ توماندر سرناشاپ
ساکسوفون آلتو Best funاز ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل BLUES BENDERاز ۵۹۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نی شفیعی دو مهر۱۴۵٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
سازدهنی سوزوکی مدل Blues Master پک شش عددیاز ۳٫۴۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سازدهنی کروماتیک هوهنر مدل Chromonica 48از ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
فلوت کلیددار yamaha یاماها آکبند۱٫۶۳۵٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
ترومپت یاماها مدل YTR-4435 S IIاز ۱۹٫۹۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه