لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۵
لیست قیمت سازهای زهیقیمت (تومان)فروشنده‌ها
كالیمبا هفده نت ماهور مدل یك خط۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4از ۲٫۱۴۸٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سه تار ذوالقدر صدف دار دسته آبنوساز ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
کمانچه نریماناز ۵۸۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
ویولن سل، ویولنسل۹٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
ویولن تی اف مدل 132 سایز 4/4از ۱٫۴۲۹٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سنتور موسوی یک مهر ویژهاز ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
ویولن تی اف Student۱٫۳۲۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
سه تار نوا آکبنداز ۲۶۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سه تار مفاخری یک مهر۳۳۰٫۰۰۰ توماندر ساز کالا
سه تار صادق محمدی الگو کمالیان۹٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار سهراب آکبنداز ۲۱۸٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سنتور رضوانی دو مهر آکبنداز ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار استاد کلهر مدل کلهراز ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن فونیکس مدل VT606 سایز 4/4از ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تار سهراب کلهراز ۲٫۸۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
كالیمبا دو طرفه ماهور۱۵۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
ویولن Eliseu Silva 4412از ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار کاظمیاز ۳٫۸۸۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سه تار مفاخری مدل یک مهراز ۲۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دوتار عزیزی۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
تار فرزاداز ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سنتور گلچین دو مهراز ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
قانون کوروش الگوی چهارخانه پنج کلید(ترکی)۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار سپهراز ۲۱۸٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تار ملکشاهی کلکسیونی۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-045-V۲٫۵۲۶٫۲۲۰ توماندر دیجیکالا
ویولن چهارچهارم picolly پیکولی SR1987۱٫۳۵۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
سنتور موسوی دو مهر ویژه۲٫۵۳۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
کالیمبا رمیدو کلاسیک خورشید ماهاگونی۶۵۰٫۰۰۰ توماندر آرته موزیک
کمانچه ۲مهر نریمان۵۵۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
سنتور سه مهر ویژه موسوی۳٫۷۵۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
ویولن سل Allwayاز ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار هاشمیان مدل 1 مهر۴٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار آریا 3/4از ۳۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سنتور سالاری سه مهر سل کوک۴٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار بختیاری۴۴۰٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
ویولن کهنه استاد رضوانی۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
تنبور هرمزاز ۸۸۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سه تار ذوالقدر دسته آبنوس۱٫۴۱۰٫۰۰۰ توماندر ساز کالا
ویولن 3/4 amati no 100۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
کالیمبا 21 تیغه جهمانی jahmani آکبند۱٫۱۲۰٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
سه تار حیدری۲۵۰٫۰۰۰ توماندر ساز کالا
تار کنونی دو مهر۲٫۷۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز کالا
سنتور موسوی دو مهر آکبنداز ۱٫۷۶۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
کمانچه خالقی مدل دو مهراز ۹۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار حیدری۱۴۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
سه تار هاتف ملکشاهی دو مهر کاسه بزرگ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور کد 1010۵۰۹٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
سه تار عزیزی۳۸۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
سنتور دلنواز یک مهر۱٫۱۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز کالا
ویولن ام وی مدل 146۲٫۱۵۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
ویولن تی اف مدل 142 سایز 3/4۲٫۱۴۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
تنبور نوا۳۴۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
سنتور پرنیان مدل 1 مهراز ۶۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار کوک کوک مفاخری۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
تنبور اسدالله گهواره کاسه خربزه ای۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
تنبور محمدی کاسه یک تکهاز ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
کمانچه الهام امیرعطایی۴٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
ویولن تی اف مدل 142 سایز 2/4از ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سنتور موسوی یک مهراز ۱٫۰۲۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
باغلاما(دیوان)حرفه ای ییلماز۴٫۳۷۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
ویولن ریموند اشمیتاز ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار هاشمیان مدل 2 مهر تختاز ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار دو مهر کنونیاز ۲٫۶۸۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویلن Sandner-MV-4 سایز 4/4از ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن تی اف مدل 146۳٫۲۵۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
ویولن مدل bach۱٫۶۵۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
سنتور پژوهشکده سنتور گوهر ویژه۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار عظیمی پنجه قنبریاز ۷۴۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
چنگ ارجان آکبند۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
کالیمبا سرمونیا مدل KLB07-17-1۳٫۴۹۵٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
سنتور طرح خاتم مافیاز ۹۳۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
بسته ویژه سنتور علیزاده دو مهر۱٫۵۹۷٫۵۰۰ توماندر ساز 24
سه تار هادی آبدارباشی۶۸۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
تنبور ذوالقدراز ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سه تار عزیزی ویژهاز ۴۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار مکتب مدل 001۴۴۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
ویالن رناتو120 سایز 3/4۲٫۵۵۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
ویولن آراکس مدل p152۱٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
قیچک سوپرانو عبدالهیاز ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
Allway 101 | ویولناز ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویولن فونیکس مدل VT 303 4/4از ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تار رضا علیاری ویژهاز ۸٫۰۷۵٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تار رضا علیاری درجه یک۶٫۷۹۰٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
ویولن Amati آماتی ۱۰۰- ۴/۴از ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن فونیکس VZ 203از ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار ذوالقدر دسته آبنوس۱٫۲۱۵٫۰۰۰ توماندر ساز 24
تار خجسته کلکسیونی۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور طلوعی حرفه‌ای سل کوک۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-180-V۶٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
عود مرحوم داود باروقی آکبنداز ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار ملکشاهی کاسه بزرگ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
TF 142 Violin | ویولن تی اف۲٫۴۵۰٫۰۰۰ توماندر ساز کالا
سنتور موسوی ونگه آمریکایی۸٫۷۵۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
بسته ویژه سنتور حمید موسوی دو مهر ساده۲٫۱۰۰٫۶۰۰ توماندر ساز 24
سنتور حمید موسوی ساپلی۴٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
ویولن Zak مدل 120۱٫۸۵۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
سنتور صادقی دو طرفه سفارشی۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور آفاق مدل ghah12۴۹۵٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا