لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

لیست قیمت سازهای زهی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
سه تار مفاخری مدل یک مهر340000در ۳ فروشگاه
سه تار نوا یک مهر آکبند270000در ساز 24
ویولن TF تی اف مدل 142 چهارچهارم آکبند2850000در ۶ فروشگاه
سنتور موسوی یک مهر ویژه آکبند1620000در ۵ فروشگاه
ویولن رناتو220 سایز 4/43800000در ۲ فروشگاه
سنتور موسوی سه مهر ویژه سل کوک نه خرک آکبند4180000در ۵ فروشگاه
سه تار مفاخری مدل دو مهر580000در ۲ فروشگاه
سنتور کد 1010990000در دودوک
سنتور موسوی یک مهر آکبند1579000در ۶ فروشگاه
سنتور حسینی ماهور800000در ساز 24
ویولن TF تی اف مدل 132 چهارچهارم آکبند1790000در دودوک
سنتور موسوی دو مهر آکبند1970000در ۶ فروشگاه
سه تار حیدری300000در موسیقی دلارام
سه تار مفتاحی سفارشی495000در ۲ فروشگاه
سنتور ماهور مدل یک مهر1050000در ۲ فروشگاه
ویولن کد 011100000در ماهور
کمانچه نریمان775000در ۳ فروشگاه
دوتار حیدری آکبند310000در ماهور
کمانچه نریمان دو مهر840000در ۲ فروشگاه
سنتور موسوی دو مهر ویژه آکبند3270000در ۳ فروشگاه
سنتور موسوی ونگه آمریکایی10500000در ۲ فروشگاه
سه تار حسن زادخیل دو مهر10600000در ۲ فروشگاه
تار خجسته کلکسیونی88000000در ساز 24
دوتار حیدری290000در موزیک دلشاد
تار خجسته کد 53 ویژه55000000در ساز 24
ویولن تی اف مدل TF008007950000در ۲ فروشگاه
کمانچه بیاض امیرعطایی 12 ترک22000000در ساز 24
رباب افغانی آکبند2300000در ساز بازار
بسته ویژه سنتور حمید موسوی دو مهر ساده2428800در ساز 24
سنتور حمید موسوی ساپلی4750000در ۳ فروشگاه
ویلن Tf 142 سایز 2/42820000در ۴ فروشگاه
سه تار زادخیل5450000در ۲ فروشگاه
Mafakheri 1 Stamp Setar340000در ۲ فروشگاه
سنتور صادقی دو طرفه سفارشی آکبند10750000در ساز 24
تار اکبر حاتمی5000000در ساز 24
کمانچه نریمان آکبند775000در ۲ فروشگاه
تار کشاورز3700000در ساز 24
سه تار نادر مفاخری درجه 1450000در ساز 24
تنبور مفاخری500000در موزیک دلشاد
تنبور اسدالله گهواره کاسه خربزه ای7000000در ساز 24
سنتور بهراد و ذولانی هفت دستگاه10000000در ساز 24
تار صادقی بدون مهر2200000در ساز 24
تار شهرام کلهر مدل دومهر3050000در دودوک
ویولن هافنر مدل H66 HV88000000در جهان ملودی
سه تار کریمی280000در ماهور
سه تار عظیمی پنجه قنبری1500000در ۲ فروشگاه
ویولن مولر مدل 1420 سایز 4/412500000در ۲ فروشگاه
سه تار یدالله گودرزی حرفه ای15000000در ساز 24
سنتور ساور مدل دو مهر820000در دودوک
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS 045 V آکبند2230000در ۲ فروشگاه
تار کاظمی6900000در ۲ فروشگاه
تار استاد کلهر مدل کلهر3820000در زنبیل
سنتور نوا مدل تک مهر870000در دنیای ساز
سنتور سالاری سه مهر سل کوک6000000در ساز 24
سنتور دکوری50000در پیام آرت
سه تار مفاخری یک مهر580000در ساز کالا
عود حرفه ای سعید آکبند6900000در ۲ فروشگاه
سه تار الکتریک8000000در ساز 24
عود ترکیه ای | Turkish Oud2890000در ۳ فروشگاه
ویولن وین باخ 4/41730000در دنیای ساز
سه تار خلیل 11 ترک320000در ساز 24
قانون سهرابی8000000در ساز 24
سه تار مفاخری ۱ مهر550000در سوینکالا
سنتور ماهور مدل 3 مهر1880000در ۲ فروشگاه
تار شوشتری ساغر7900000در ساز 24
سه تار عروج کد ۰۰۵480000در رهاوی
ویولنسل Broadway16000000در ساز کالا
ویولن Muller 1421 مولر چهارچهارم آکبند18200000در ۲ فروشگاه
سه تار هرمز ملکشاهی1390000در جهان ملودی
ویولن مولر مدل 3001850000در ۲ فروشگاه
تار آوا2400000در دودوک
کمانچه خیام1500000در ساز 24
دوتار حیدری کد02310000در ماهور
سه تار شور انگیز سیامک میرزاپور – فوفل14000000در ساز 24
ویولن | ویولون7500000در ۲ فروشگاه
ویولن سفید22000در بتهوون
سه تار حمید رضا مفتاحی کاسه توت320000در ساز 24
Karl Hofner AS-160 V 4/4 ویولن | ویولون6550000در ۳ فروشگاه
تار جواد درگاهی3900000در ساز کالا
سه تار علی مفاخری750000در ساز 24
دو تار معاصر گودرزی6000000در ساز 24
چنگ رومی سگا مدل 16 سیم2000000در ساز بازار
کمانچه بکطاش3000000در ساز 24
سه تار نوا 2 مهر750000در ساز 24
ویولن فاضل Grade 160000000در ساز 24
سنتور صادقی ساده دو مهر4000000در ساز 24
سنتور صادقی ساده معمولی3400000در ساز 24
تار کنونی سه مهر5590000در ۲ فروشگاه
سنتور موسوی رزوود آمریکایی7300000در ۲ فروشگاه
کمانچه الهام امیرعطایی16000000در ساز 24
سه تار حسام ملکشاهی یک مهر1350000در ساز 24
سنتور عشقی مدل 2 مهر950000در دودوک
سه تار مفتاحی سه مهر1100000در دودوک
سنتور موسوی چهارده خرک8700000در ۲ فروشگاه
سه تار ذوالقدر دسته آبنوس2286000در ساز 24
تار هاشمیان تخت 3 مهر8000000در ساز 24
سه تار عظیمی مدل سرپنجه قنبری1240000در جهان ملودی
ویالن رناتو420 سایز 4/48400000در ۲ فروشگاه
تار کنونی دو مهر4500000در ساز کالا
ویولن آلوی 1012770000در ۳ فروشگاه