لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۵/۱۹
لیست قیمت سازهای زهیقیمت (تومان)فروشنده‌ها
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4از ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
ویولن سل، ویولنسلاز ۹٫۰۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کمانچه نریماناز ۵۸۰٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
ویولن تی اف مدل 132 سایز 4/4از ۱٫۴۳۹٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سنتور موسوی یک مهر ویژهاز ۱٫۲۲۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
كالیمبا هفده نت ماهور مدل یك خط۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
کالیمبا ۱۷ تیغه جهمانی jahmani آکبند۸۴۵٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
ویولن | ویولوناز ۲٫۳۸۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
کمانچه خالقی مدل دو مهراز ۱٫۲۳۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سنتور کد 1010از ۵۰۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سه تار نوا آکبنداز ۲۶۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
تار دو مهر کنونیاز ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سه تار عزیزی ویژهاز ۳۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
قانون کوروش الگوی چهارخانه پنج کلید(ترکی)۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور پژوهشکده سنتور گوهر ویژه۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
کالیمبا 21 تیغه جهمانی jahmani آکبند۱٫۰۵۹٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
کالیمبا رمیدو مدل RM-705 هفده صدا۹۰۰٫۰۰۰ توماندر دودوک
سه تار سهراب آکبنداز ۲۲۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سنتور سه مهر ویژه موسوی۳٫۷۵۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
كالیمبا دو طرفه ماهور۱۵۰٫۰۰۰ توماندر ماهور
ویولن فونیکس مدل VT 303 4/4از ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سه تار مفاخری مدل یک مهراز ۲۷۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سه تار مفاخری مدل دو مهراز ۴۶۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار دومهر زادخیل آکبنداز ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار ذوالقدر (صدف دار دسته آبنوس) آکبنداز ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سنتور صادقی دو طرفه سفارشی۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
تار کاظمیاز ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار سپهراز ۲۴۷٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
چنگ ارجان آکبنداز ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن کهنه استاد رضوانیاز ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کالیمبا خارجی سانزمن(Sunsmann) طرح گوزن قهوه ای۱٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر آرته موزیک
سنتور رضوانی دو مهر آکبنداز ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تار استاد کلهر مدل کلهراز ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار عظیمیاز ۶۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سنتور کودک ماهان تیپ 3۲۸۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار مفاخری۲۹۰٫۰۰۰ توماندر دودوک
TF 142 Violin | ویولن تی افاز ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
دو تار۱۶۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
ویولن فونیکس مدل VP 201 E 4/4۱٫۳۸۰٫۰۰۰ توماندر رادک
کالیمبا رومبا rhumba آکبند۵۹۹٫۰۰۰ توماندر دنیای ساز
کالیمبا خارجی سانزمن(Sunsmann) طرح ققنوس فندقی۱٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر آرته موزیک
رباب افغانی۲٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
سنتور موسوی دو مهر آکبنداز ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
عود نریمان nariman آکبنداز ۱٫۴۹۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن تی اف Student۱٫۴۳۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
سنتور پرنیان مدل 1 مهراز ۶۹۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویولن 3/4 amati no 100۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
سه تار عزیزیاز ۲۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار سهراب کلهراز ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
ویولن | ویولوناز ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویولن آراکس مدل p152از ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سه تار حیدری۱۴۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
ویولن سایلنت Yamaha SV250از ۳۰٫۶۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سنتور عشقی مدل 4 مهراز ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن رناتو220 سایز 4/4از ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار عظیمی۱۵۰٫۰۰۰ توماندر باسلام
ویولون۸۰٫۰۰۰ توماندر باسلام
تار هاشمیان مدل 1 مهر۴٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور طلوعی حرفه‌ای سل کوک۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
تار شوشتری ساغر۵٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور ماهور مدل دو مهراز ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
بسته ویژه سنتور علیزاده دو مهر۱٫۶۰۲٫۵۰۰ توماندر ساز 24
کنترباس آلویاز ۴۷٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن فونیکس مدل VT202 4/4از ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
Allway 101 | ویولناز ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویولن | ویولوناز ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویولن Eliseu Silva 4412از ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
استند کالیمبا برند رمیدو۵۰٫۰۰۰ توماندر آرته موزیک
ویولن مولر 4/4از ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار چوب جوش استاد صفری۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر دنیای سازها
عود ترکیه ای | Turkish Oudاز ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار کنونی دو مهر۲٫۲۵۰٫۰۰۰ توماندر دودوک
سنتور صفری مدل دو مهراز ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کمانچه لری۱٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر موسیقی دلارام
کمانچه سینااز ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سنتور کودک ماهان تیپ 2۲۸۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار هاتف ملکشاهی با مهر هاتف.م۸۸۰٫۰۰۰ توماندر دودوک
سنتور وفایی مدل یک مهراز ۵۶۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن مولر رزوود 4/4از ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تنبور اسدالله گهواره کاسه خربزه ای۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور عشقی مدل 2 مهراز ۷۴۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار خجسته کد 53 ویژه۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سه تار هاتف ملکشاهی دو مهر کاسه بزرگ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
کمانچه الهام امیرعطایی۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور موسوی یک مهراز ۹۵۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویولن تی اف مدل 142 سایز 3/4از ۲٫۱۴۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویلن الکتریک Mavis-BKاز ۴٫۶۹۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ویولن TF 3/4 student۱٫۵۵۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
تار ملکشاهی کلکسیونی۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور گلچین دو مهراز ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ویولن ام وی مدل 146۲٫۱۵۰٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
سنتور صادقی گلداراز ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سه تار هاتف ملکشاهی 2 مهر شبکه دار۲٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
ویولن آکوستیک تی اف مدل 142۲٫۴۲۰٫۰۰۰ توماندر دودوک
ویولن فاضلGrade 3۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
باغلاما(دیوان)حرفه ای ییلماز۵٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر ایسام
سه تار معرق مجید صفری آکبنداز ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار خجسته کلکسیونی۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24
سنتور وفایی مدل mv.1از ۵۱۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تار سیامک میرزاپور۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ساز 24