Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

لیست قیمت جار شیشه ای

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

جار استوانه ای یک کیلویی ( درب کانتینری 68) – کارتن 24 تایی

۲۶۰٬۳۵۲در میهن گلس

جار استوانه ای 180 گرمی (درب کانتینری 68) – کارتن 48 تایی

۳۹۱٬۵۸۴در میهن گلس

جار شیشه‌ای هلنا سایز 1 با درب فلزی | 750 سی‌سی | بسته 26 تایی

۱۳٬۱۲۰در بطری بازار

جار استوانه ای 250 گرمی ( درب کانتینری 68) – کارتن 48 تایی

۴۰۱٬۱۸۴در میهن گلس

جار استوانه 550 گرمی (درب کانتینری سایز 68) – بسته 48 تایی

۴۴۵٬۳۴۴در میهن گلس

جار شیشه‌ای کانتینری سایز 3 با درب فلزی | 350 سی‌سی | بسته 40 تایی

۱۱٬۲۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای صاحبقرانیه سایز 1 با درب فلزی | 900 سی‌سی | بسته 26 تایی

۱۵٬۲۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای کانتینری سایز 5 با درب فلزی | 120 سی‌سی | بسته 80 تایی

۱۰٬۴۰۰در بطری بازار

جار چهارگوش آریا یک کیلویی کانتینری 68 – کارتن 24تایی

۲۷۰٬۴۸۰در میهن گلس

جار شیشه‌ای سمرقند کوچک با درب فلزی | 65 سی‌سی | بسته 225 تایی

۷٬۶۸۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای هلنا سایز 2 با درب فلزی | 550 سی‌سی | بسته 32 تایی

۱۲٬۸۰۰در بطری بازار

بطری زعفران و بطری ادویه | شیشه زعفران (4 سایز)

۶٬۵۰۰در زعفران آنا قاین

جار شیشه‌ای کانتینری سایز 4 با درب فلزی | 300 سی‌سی | بسته 48 تایی

۱۱٬۲۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای پریا بزرگ با درب فلزی | 500 سی‌سی | بسته 27 تایی

۱۰٬۰۸۰در بطری بازار

جار استوانه ای 380 گرمی ( درب کانتینری 68) – کارتن 48 تایی

۴۳۹٬۹۶۸در میهن گلس

جار استوانه ای 700 گرمی ( درب کانتینری 68) – کارتن 24 تایی

۲۵۱٬۶۶۷در میهن گلس

جار شیشه‌ای خشتی بزرگ با درب فلزی | 600 سی‌سی | بسته 30 تایی

۱۰٬۸۸۰در بطری بازار

بطری شیشه ای ادویه آذین (4 سایز)

۴٬۳۷۰در زعفران آنا قاین

جار شیشه‌ای بیزانس کوچک با درب فلزی | 150 سی‌سی | بسته 80 تایی

۸٬۰۰۰در بطری بازار

جار چهارگوش آریا 700 گرمی کانتینری 68 – کارتن 24تایی

۲۵۰٬۸۰۰در میهن گلس

جار شیشه‌ای کیمیا بزرگ با درب فلزی | 750 سی‌سی | بسته 18 تایی

۱۲٬۸۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای هلنا سایز 5 با درب فلزی | 200 سی‌سی | بسته 80 تایی

۱۰٬۴۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای سمرقند بزرگ با درب فلزی | 110 سی‌سی | بسته 150 تایی

۷٬۶۸۰در بطری بازار

جار شیشه ای گارنیک

۱۴٬۵۰۰در جویا

جار شیشه‌ای خشتی کوچک با درب فلزی | 150 سی‌سی | بسته 96 تایی

۸٬۰۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای صاحبقرانیه سایز 3 با درب فلزی | 600 سی‌سی | بسته 40 تایی

۱۳٬۶۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای خشتی متوسط با درب فلزی | 300 سی‌سی | بسته 64 تایی

۹٬۲۸۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای سمرقند متوسط با درب فلزی | 90 سی‌سی | بسته 175 تایی

۷٬۶۸۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای کیمیا متوسط با درب فلزی | 350 سی‌سی | بسته 36 تایی

۱۱٬۲۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای صاحبقرانیه سایز 5 با درب فلزی | 300 سی‌سی | بسته 64 تایی

۱۲٬۰۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای کندو بزرگ با درب فلزی | 750 سی‌سی | بسته 20 تایی

۱۲٬۸۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای صاحبقرانیه سایز 2 با درب فلزی | 750 سی‌سی | بسته 32 تایی

۱۴٬۴۰۰در بطری بازار

جار چهارگوش آریا 260 گرمی کانتینری 68 – کارتن 48تایی

۴۴۴٬۱۹۲در میهن گلس

جار شیشه‌ای صاحبقرانیه سایز 6 با درب فلزی | 150 سی‌سی | بسته 64 تایی

۱۱٬۲۰۰در بطری بازار

جار چهارگوش آریا 510 گرمی کانتینری 68 – کارتن 48تایی

۴۴۹٬۵۶۸در میهن گلس

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری آرم دار درب 68سایز 1

۸٬۵۰۰در پکینگ جار

جار شیشه‌ای بخارا بزرگ با درب فلزی | 100 سی‌سی | بسته 125 تایی

۸٬۰۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای کندو متوسط با درب فلزی | 350 سی‌سی | بسته 45 تایی

۱۱٬۲۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای بیزانس بزرگ با درب فلزی | 750 سی‌سی | بسته 20 تایی

۱۰٬۸۸۰در بطری بازار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری درب 82 سایز 1

۱۰٬۲۰۰در پکینگ جار

جار شیشه‌ای بخارا کوچک با درب فلزی | 50 سی‌سی | بسته 225 تایی

۸٬۰۰۰در بطری بازار

جار شیشه ای شش ضلعی درب کانتینری سایز 1

۸٬۹۰۰در پکینگ جار

جار شیشه‌ای هلنا سایز 3 با درب فلزی | 400 سی‌سی | بسته 48 تایی

۱۱٬۵۲۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای بخارا متوسط با درب فلزی | 75 سی‌سی | بسته 175 تایی

۸٬۰۰۰در بطری بازار

جار شیشه ای چهارگوش درب کانتینری سایز 1

۹٬۸۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای درب 68 کانتینری سایز 4

۶٬۷۰۰در پکینگ جار

جار شیشه‌ای هلنا سایز 4 با درب فلزی | 280 سی‌سی | بسته 64 تایی

۱۱٬۲۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای صاحبقرانیه سایز 4 با درب فلزی | 450 سی‌سی | بسته 48 تایی

۱۲٬۸۰۰در بطری بازار

جار شیشه ای مک کارتی استوانه ای سایز 1

۶٬۹۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری درب 82 سایز 2

۱۰٬۰۰۰در پکینگ جار

جار شیشه‌ای کندو کوچک با درب فلزی | 150 سی‌سی | بسته 96 تایی

۹٬۶۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای ماتیسا بزرگ با درب فلزی | 750 سی‌سی | بسته 24 تایی

۱۰٬۸۸۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای بیزانس متوسط با درب فلزی | 300 سی‌سی | بسته 48 تایی

۹٬۲۸۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای چلچله بزرگ با درب فلزی | 350 سی‌سی | بسته 36 تایی

۱۰٬۴۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای هلنا سایز 6 با درب فلزی | 130 سی‌سی | بسته 96 تایی

۱۰٬۴۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای پریا کوچک با درب فلزی | 400 سی‌سی | بسته 36 تایی

۹٬۲۸۰در بطری بازار

جار شیشه ای استوانه ای درب 82 سایز 1

۷٬۶۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری آرم دار درب 68سایز 3/5

۷٬۳۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای مک کارتی استوانه ای سایز 2

۶٬۶۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری درب 82 سایز 5

۸٬۸۰۰در پکینگ جار

جار شیشه‌ای ماتیسا کوچک با درب فلزی | 350 سی‌سی | بسته 36 تایی

۹٬۲۸۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای چلچله متوسط با درب فلزی | 250 سی‌سی | بسته 45 تایی

۱۰٬۴۰۰در بطری بازار

جار شیشه‌ای چلچله کوچک با درب فلزی | 100 سی‌سی | بسته 96 تایی

۸٬۰۰۰در بطری بازار

جار شیشه ای شش ضلعی سایز 4

۵٬۳۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری آرم دار درب 68سایز 5

۶٬۶۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای مک کارتی استوانه ای سایز 5

۵٬۴۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری آرم دار درب 68سایز 4

۶٬۶۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای درب 68 کانتینری سایز 3/5

۷٬۴۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای مک کارتی استوانه ای سایز 3

۶٬۱۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای چهارگوش کتیبه درب کانتینری سایز 1

۹٬۲۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای چهارگوش کتیبه درب کانتینری سایز 2

۸٬۸۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای قلبی سایز2

۷٬۲۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای شش ضلعی درب کانتینری سایز 3

۷٬۶۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای چهارگوش درب کانتینری سایز 2

۹٬۱۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای درب 66 سایز 1

۶٬۹۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری درب 82 سایز 3

۹٬۵۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای درب 68 کانتینری سایز 5

۶٬۷۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای چهارگوش کتیبه درب کانتینری سایز 3

۸٬۵۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای کوزه ای درب کانتیری سایز 2

۷٬۷۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای درب 66 سایز 2

۶٬۸۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای قلبی سایز 3

۶٬۵۰۰در پکینگ جار

بطری شیشه ای استوانه کوچک ا small cylindrical glass bottle

۱۲٬۰۰۰در هارموني كندلز

جار شیشه ای مدل خاویاری درب 58 سایز 3

۵٬۲۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای شش ضلعی درب کانتینری سایز 4

۶٬۷۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای درب چفتی سایز 5

۲۹٬۰۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای مک کارتی استوانه ای سایز 4

۵٬۷۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای درب 66 سایز 4

۵٬۱۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای چهارگوش درب کانتینری سایز 3

۸٬۶۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای دواتی درب کانتینری سایز2

۷٬۸۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای چهارگوش سایز 3

۵٬۲۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای مدل خاویاری درب 58 سایز 2

۵٬۲۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای درب چفتی سایز 1

۳۳٬۰۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای کانتینری آرم دار درب 68سایز 2

۸٬۲۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای کوزه ای درب کانتینری سایز 1

۱۰٬۱۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای چهارگوش درب کانتینری سایز 4

۸٬۳۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای استوانه ای درب 68 کانتینری سایز 3

۷٬۵۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای درب چفتی سایز 3

۳۱٬۰۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای شکلاتی درب کانتینری سایز 2

۷٬۷۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای شش ضلعی درب کانتینری سایز 2

۸٬۸۰۰در پکینگ جار

جار شیشه ای ساغر درب ساده

۶٬۵۰۰در پکینگ جار