لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
لیست قیمت خودرو ام وی امقیمت (تومان)فروشنده‌ها
خودرو ام وی ام، 530، 1391۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک،‏ اسپرت،‏ 1399۱۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک، 1394۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 3 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1390۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک،‏ اسپرت،‏ 1399۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، x33، اتوماتیک، 1394۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 530،‏ 1395۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، x33s، automatic، 1397۴۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 110، 3 سیلندر، دنده‌ای، 1389۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 3 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1388۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، x33،‏ دنده‌ای،‏ 1394۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، x33،‏ دنده‌ای،‏ 1392۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 4 سیلندر،‏ اتوماتیک،‏ 1392۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک،‏ 1393۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، x33، دنده‌ای، 1391۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک،‏ 1399۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک، اسپرت، 1396۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
مدیران خودرو ام وی ام ۵۳۰ - ۱۳۹۳۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک،‏ 1392۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 3 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1385۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 3 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1384۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو ام وی ام، 110، 4 سیلندر، دنده‌ای، 1393ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33، دنده‌ای، 1390ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 550، اتوماتیک، 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33،‏ دنده‌ای،‏ 1393ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33، اتوماتیک، 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 550، اتوماتیک، 1394ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک،‏ 1391ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22، لاکچری، دنده‌ای، 1397ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22،‏ لاکچری،‏ اتوماتیک،‏ 1397ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 530،‏ 1394ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33s،‏ اسپرت،‏ اتوماتیک،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22،‏ اسپرت،‏ اتوماتیک،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 4 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1392ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک، اسپرت، 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22،‏ اسپرت،‏ دنده‌ای،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22، automatic، 1397ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110s، اسپرت، 1397ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22، اسپرت، اتوماتیک، 1397ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x55،‏ اسپرت،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110s،‏ لاکچری،‏ 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 530، 1392ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22،‏ لاکچری،‏ دنده‌ای،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک، اسپرت، 1398ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22،‏ لاکچری،‏ اتوماتیک،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22، اسپرت، دنده‌ای، 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 4 سیلندر،‏ اتوماتیک،‏ 1390ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33،‏ دنده‌ای،‏ 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 530،‏ 1390ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 4 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1394ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 3 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1386ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22،‏ اسپرت،‏ اتوماتیک،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک، 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22، اسپرت، اتوماتیک، 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33s، اسپرت، اتوماتیک، 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 صندوق دار،‏ 1394ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 صندوق دار،‏ اسپرت،‏ 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110s،‏ کامفورت،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22،‏ اتوماتیک،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x22، اسپرت، دنده‌ای، 1398ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 550، automatic، 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 هاچ بک، اسپرت، 1397ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33s، اسپرت، اتوماتیک، 1397ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 3 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1392ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 صندوق دار، 1395ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110،‏ 4 سیلندر،‏ دنده‌ای،‏ 1391ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33،‏ اتوماتیک،‏ 1393ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، x33s، اسپرت، اتوماتیک، 1396ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 315 صندوق دار،‏ 1392ناموجوددر باما
خودرو ام وی ام، 110، 4 سیلندر، دنده‌ای، 1390ناموجوددر باما
خودرو ام وي ام 315 New Sport Luxury دنده اي سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وي ام X22 اتوماتيک سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وي ام X33S دنده‌اي سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وي ام 110اس لاکچري دنده اي سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وی ام ایکس 22 دنده‌ای سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وی ام 110 دنده ای سال 2006ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وی ام 530 دنده ای سال 2012ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وی ام X33 MT دنده ای سال 2010ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وي ام 550 دنده اي سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وی ام X33 CVT اتوماتیک سال 2013ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وي ام 315 Sedan دنده اي سال 2016ناموجوددر دیجیکالا
خودرو ام وي ام 550 اتوماتيک سال 1396ناموجوددر دیجیکالا