Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

لیست قیمت مضراب و پیک

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

مضراب تار برنجی برند رزینی

۸۵٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

پیک گیتار گیبسون مدل 0.71mm

۱۸٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

مضراب سنتور گردو اصل

۱۸۰٬۰۰۰در فرهاد سنتور

پیک گیتار هرتز همراه جعبه ا ۵ عددی

۹۰٬۰۰۰در اقای موسیقی

پیک گیتار بسته ۸ عددی همراه با جعبه

۶٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

مضراب بلز

۲۸٬۰۰۰در دایره زنگی

پیک گیتار

۷٬۰۰۰در گبری

مضراب سنتور گل آوا

۸۰٬۰۰۰در لوازم موسیقی افروز

مضراب تار مدل جلیل شهناز

۳۹٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار گیبسون مدل F46US مجموعه 9 عددی

۸۰٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

بسته چسب و نمد مضراب سنتور

۳۰٬۰۰۰در مضراب شاپ

مضراب برنجی تار همراه با موم

۳۵٬۰۰۰در سازمارکت

مضراب سنتور کد 7

۹۰٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار دانلوپ مدل A4

۲۱٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

نمد مضراب سنتور

۱۵٬۰۰۰در مضراب شاپ

مضراب تار مدل KEYV-NSAKE-T

۳۹٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

مضراب سه تار مدل m2

۲۵٬۰۰۰در آوازآنلاین

پیک گیتار هرتز همراه با جعبه نگهدارنده ا ۳ عددی

۷۰٬۰۰۰در اقای موسیقی

مضراب سنتور مدل 003

۳۹٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار دانلوپ مدل Tortex Standardمجموعه 5 عددی

۶۰٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار دانلوپ مدل A7 مجموعه 6 عددی

۷۵٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

مضراب سنتور دست ساز

۵۰٬۷۰۰در هنربرومند

مضراب سنتور کبیری یک مهر

۸۰٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

پیک گیتار دانلوپ مدل 0.73mm بسته 2 عددی

۳۶٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار دانلوپ مدل A2

۲۶٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

مضراب باغلاما

۳٬۵۰۰در سازمارکت

مضراب سه تار شاخ مدل plus

۳۲٬۰۰۰در جاناساز

مضراب سنتور مدل مارال کد 20

۶۵٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

مضراب دیوان

۱۰٬۰۰۰در سازگالری

پیک گیتار الیس

۱۰٬۰۰۰در سازگالری

پیک فندر

۱۰٬۰۰۰در سازگالری

مضراب تار مدل برنجی

۳۹٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار دانلوپ مدل A6

۲۵٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

مضراب سه تار مدل FR-14

۲۰٬۰۳۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار مدل گیپسون بسته 6 عددی

۳۹٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار مدل 0.71 مجموعه 4 عددی

۲۵٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار دانلوپ مدل Tortex 0.73mm مجموعه 5 عددی

۶۰٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

پیک گیتار دانلوپ مدل Y73 بسته 5 عددی

۴۲٬۰۰۰در موسیقی اقاجان

مضراب سنتور مدل ۰۰۷

۷۵٬۶۲۰در موسیقی اقاجان

مضراب عناب طرقه

۱۵۰٬۰۰۰در مضراب شاپ

مضراب تار

۲۵٬۳۵۰در هنربرومند

مضراب سه تار دو سیم

۴۵٬۵۰۰در هنربرومند

مضراب سنتور آذرخش

۲۵٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سنتور باربد یک مهر

۶۵٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سه تار شاخ

۳۰٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سه تار آلیس

۳۰٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سه تار شعاری

۲۷٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سه تار دوسیمی

۲۰٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سنتور باربد دو مهر

۱۱۰٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سنتور باربد مدل ویژه

۱۴۵٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سنتور صادقی آذر یک مهر

۶۵٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سنتور صادقی آذر دو مهر

۷۵٬۰۰۰در موسیقی دارکوب

مضراب سرگیوه‌ ای طرقه(مضراب بدون نمد)

۱۳۵٬۰۰۰در مضراب شاپ

مضراب سنتور باربد ویژه

۱۰۰٬۰۰۰در ۶ فروشگاه

پیک گیتار آلیس انگشتی

۷۴٬۰۰۰در سازباز

پیک Dunlop JAZZ III PICK VARIETY PACK 6PK

۱۷۰٬۰۰۰در آدیومنت

مضراب تار ممانی

۵۰٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

مضراب سنتور صادقی آذر ویژه

۲۲۰٬۰۰۰در بتهوون

موم مضراب تار

۸٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سه تار مدل فلزی lite

۱۶٬۰۰۰در جاناساز

پیک Dunlop Eric Johnson Nylon Jazz III 6-Pack

۱۷۵٬۰۰۰در آدیومنت

مضراب بلز

۴۰٬۰۰۰در آوازآنلاین

مضراب گردو طرقه

۱۲۰٬۰۰۰در مضراب شاپ

مضراب کالیمبا

۱۵٬۰۰۰در ۴ فروشگاه

مضراب سه تار مدل FR-15

۱۴٬۰۰۰در ۳ فروشگاه

مضراب تار برنجی

۳۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب استخوانی سه تار

۳۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سه تار فلزی

۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سه تار فلزی چرمی

۲۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب تار استیل

۳۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب رزینی تار

۵۰٬۰۰۰در سازگالری

مضراب کبیری دو مهر

۹۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب کبیری تک مهر

۷۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب برنجی برند درویش خان LS-110

۴۵٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

مضراب تار برند رزینی

۶۵٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

مضراب سنتور باربد

۵۵٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

مضراب سنتور باربد تک مهر

۶۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سنتور باربد دو مهر

۸۵٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سنتور پلاستیکی

۱۸٬۰۰۰در سازگالری

مضراب گیتار و سه تار الیس(سایز17)

۱۷٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سه تار

۹٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

پیک گیتار LO-114

۱۰٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

مضراب تار چوبی برند رزینی

۵۵٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

پیک گیتار هرتز ا ۱۰ عدد

۱۰۰٬۰۰۰در اقای موسیقی

مضراب سنتور آذرخش

۲۰٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سنتور باربد ویژه

۱۳۰٬۰۰۰در سازگالری

مضراب سنتور مشکات LO-107

۳۵٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

مضراب گیتار و سه تار الیس(سایز14)

۱۷٬۰۰۰در سازگالری

مضراب استیل ممانیLS-112

۴۵٬۰۰۰در خرید ساز نت به نت

مضراب سنتور صادقی آذر مدل ویژه

۸۵٬۰۰۰در موزیک دلشاد

مضراب سه تار شاخ و استخوان ممانی

۸۲٬۰۰۰در سازباز

مضراب عود استانبول

۴۵٬۰۰۰در موزیک دلشاد

مضراب بلز رها

۳۱٬۰۰۰در ۲ فروشگاه

پیک گیتار Dunlop Kirk Hammet

۲۲۵٬۰۰۰در سازباز

نگهدارنده پیک گیتار مدل PG_200

۱۰٬۰۰۰در جاناساز

مضراب سنتور حرفه‌ای پدرام

۱۸۰٬۰۰۰در سازباز

مضراب تار فرهنگ شریف

۴۰٬۰۰۰در بازار پی میشه

پیک گیتار

۲۰٬۰۰۰در صدامارکت

مضراب سنتور صادقی آذر ویژه

۱۸۰٬۰۰۰در موسیقی دلارام

مضراب سنتور باربد 2 مهر

۷۵٬۰۰۰در ۵ فروشگاه