لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

لیست قیمت تخت سنتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

تخت سنتی چوبی سایز 100*200

1700000در ویلاسازه

تخت سنتی چوبی طرح هندی

3994000در ویلاسازه

تخت سنتی چوبی سایز 160*60

1200000در ویلاسازه

تخت سنتی چوبی دو نفره چوب نو

960000در خاجی کالا

تخت سنتی

1400000در امیلیا

تخت چوبی سنتی 170*60 کد CH600

3100000در خواب شاپ

تشک نمدی و بالش فیروزه ای تخت سنتی

1500000در صنایع چوب نصر - نصروود

پاف تخت سنتی گرد گلیم سوزنی مبل راحتی کد: 11-405

370000در آرت آذین

تخت سنتی چوبی طرح هندی

3994000در ویلا سازه

تخت سنتی 1×2 متر

1900000در ویلاسازه

تخت و مبل سنتی مخصوص باغ آراکس جدید

7000000در هایپر دکور

تخت چوبی سنتی 4نفره کد CH671

5350000در خواب شاپ

تخت چوبی سنتی 200*200 کد CH15

6250000در خواب شاپ

تخت سنتی دو نفره TrK246

1595000در لمپاف

تخت چوبی سنتی گرد کد CH668

10340000در خواب شاپ

تخت سنتی سه نفره TrK244

2695000در لمپاف

تخت سنتی چوبی لاکچری

1100000در باسلام

تخت سنتی سه نفره TrK269

2035000در لمپاف

تخت سنتی چوبی یک نفره چوب نو

622500در خاجی کالا

تخت چوبی سنتی 70*170 کد CH30

2900000در خواب شاپ

تخت و مبل سنتی مخصوص باغ وِسام جدید

7000000در هایپر دکور

تخت سنتی سه نفره TrK271

2850000در لمپاف

تخت سنتی سه نفره ۶۰*۱۶۰مدل TrK256

2035000در لمپاف

تخت چوبی سنتی 160*60 کد CH601

2900000در خواب شاپ

ست تخت چهارنفره سنتی مدل TRK111

4125000در لمپاف

تخت سنتی چهار نفره Trk243

1760000در لمپاف

تخت چوبی سنتی ا تخت-چوبی-سنتی

2850000در بازار نخل

تخت چوبی سنتی 150*70 کد CH659

2700000در خواب شاپ

تخت سنتی nasr01i

3700000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی هشت نفره TrK281

5900000در لمپاف

تخت سنتی چهارنفره ۱۹۰*۹۰ مدل TRK101

2310000در لمپاف

تخت چوبی سنتی 200*100 کد CH17

3450000در خواب شاپ

تخت چوبی سنتی 200*100 کد CH16

3100000در خواب شاپ

تخت سنتی چهار نفره TrK286

2400000در لمپاف

تخت سنتی nasr17a

5000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی گرد TrK235

8360000در لمپاف

تخت سنتی منبت nasr17im

4200000در صنایع چوب نصر - نصروود

ست میز و تخت سنتی nasr12nm

4600000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت چوبی سنتی 160*60 کد CH11

2900000در خواب شاپ

ست تخت دونفره سنتی مدل TRK110

2420000در لمپاف

تخت سنتی nasr-01i12x سایز ۴ در ۱.۵ متر

9000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی ۶۰*۱۲۰ مدل TrK252

1705000در لمپاف

تخت سنتی هشت نفره Trk260

5795000در لمپاف

تخت سنتی هشت نفره Trk263

6215000در لمپاف

تخت سنتی هشت نفره Trk258

4765000در لمپاف

تخت چوبی سنتی 90*190 کد CH81

3800000در خواب شاپ

تخت سنتی سه نفره TrK237

2420000در لمپاف

تخت چوبی سنتی 140*60 کد CH18

2750000در خواب شاپ

تخت سنتی چهار نفره Trk242

3800000در لمپاف

تخت چوبی سنتی 90*190 کد CH80

3750000در خواب شاپ

تخت سنتی ۱۰۰*۲۰۰ مدل TrK254

2530000در لمپاف

تخت سنتی Trk232

4290000در لمپاف

تخت سنتی سه نفره Trk267

2027000در لمپاف

تخت سنتی چهار نفره TrK288

2500000در لمپاف

تخت سنتی nasr01s

4000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی دو نفره TrK245

1650000در لمپاف

تخت چوبی سنتی گوشه ای کد CH13

1950000در خواب شاپ

تخت سنتی چهار نفره Trk236

2640000در لمپاف

تخت سنتی nasr17t2

4000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی nasr12n

4000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی nasr03i

4000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی ۱۶۰*۶۰ مدل TrK150

2860000در لمپاف

تخت سنتی چهار نفره TrK247

2310000در لمپاف

تخت سنتی nasr01a

5000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی سه نفره TrK273

2800000در لمپاف

تخت سنتی شش نفره Trk262

3960000در لمپاف

تخت سنتی ۲۰۰*۱۳۵ مدل TrK283

4450000در لمپاف

تخت سنتی چهارنفره ۱۹۰*۹۰ مدل TRK108

3630000در لمپاف

تخت سنتی چهارنفره ۱۹۰*۹۰ مدل TRK103

2475000در لمپاف

تخت چوبی سنتی 150*70 کد CH658

3290000در خواب شاپ

ست میز و تخت سنتی nasr12nm

4600000در صنایع چوب نصر - نصروود

ست میز و تخت سنتی nasr03am

4600000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی منبت nasr01im

5500000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی دونفره TrK280

1980000در لمپاف

تخت سنتی nasr07i

3500000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی چهار نفره TrK240

4290000در لمپاف

تخت سنتی سه نفره TrK285

2035000در لمپاف

تخت سنتی nasr01t2

4000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی دونفره TrK274

2380000در لمپاف

تخت سنتی nasr01i (2 در ۱ متر)

4000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی Trk233

3300000در لمپاف

تخت سنتی سه نفره Trk234

2585000در لمپاف

تخت سنتی چهار نفره TrK239

3675000در لمپاف

تخت سنتی ۲۰۰*۲۰۰ مدل TrK251

4675000در لمپاف

تخت سنتی Trk231

2145000در لمپاف

ست تخت سنتی ۶ نفره TRK107

5700000در لمپاف

تخت سنتی چهار نفره TrK272

3270000در لمپاف

تخت سنتی هشت نفره TrK268

4800000در لمپاف

تخت خواب سنتی nasr17t

3000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی چهار نفره Trk259

2310000در لمپاف

تخت سنتی سه نفره TrK238

2640000در لمپاف

تخت سنتی چهارنفره Trk266

2475000در لمپاف

ست میز و تخت سنتی nasr03am

4600000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی سه‌نفره ۱۶۰*۶۰ مدل TRK100

2365000در لمپاف

تخت سنتی ساده nasr-x6sa سایز ۲ در ۱.۵ متر

3500000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت چوبی سنتی 4نفره کد CH669

4450000در خواب شاپ

تخت سنتی nasr17s

4000000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی چوبی تخت باغی تخت قهوه خونه ای

1480000در باسلام

تخت سنتی nasr07a (سایز ۲ در ۱.۲۰)

4500000در صنایع چوب نصر - نصروود

تخت سنتی nasr17i2

4800000در صنایع چوب نصر - نصروود