لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

لیست قیمت سانتریفیوژ

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سانتریفیوژ صنعتی یک طرفه 10*30 فوروارد مدل BEF-30\10Z4S,4T دمنده

3575000در ادیسون

سانتریفیوژ دو طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-25/25F

2794500در مارت الکتریک

هواکش دمنده 38/38 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/38M8S

6569430در آریا ایمن

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-20-25E4S1

241920در ویدفکتور

سانتریفیوژ 14*40 یکطرفه بکوارد سه فاز 900دور ـ دمنده

4379300در برق آسا

سانتریفیوژ 30*38 دوطرفه فوروارد سه فاز 650 دور ـ دمنده

6035400در برق آسا

سانتریفیوژ 10*20 یکطرفه فوروارد سه فاز 1400 دور ـ دمنده

2288700در برق آسا

سانتریفیوژ 18*50 یکطرفه بکوارد تک فاز 900دور ـ دمنده

6605000در برق آسا

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-25/25 F4T

2886000در فن پویا

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد سه سرعته با پروانه 25×30 سانت دمنده

3443300در الکتروتک

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد تک فاز و سه فاز با پروانه 20×20 سانت دمنده

2589900در الکتروتک

سانتریفیوژ بكوارد با ورودی یک طرفه پروانه 10×20 سانت دمنده

1983000در الکتروتک

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/18Z4S

6629014در آریا ایمن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/14Z4S

4395300در آریا ایمن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/10L4T

2164820در آریا ایمن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-20/10L2S

2125620در آریا ایمن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/10L6S

2164820در آریا ایمن

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد با پروانه 38×38 سانت دمنده

6637000در الکتروتک

سانتریفیوژ فوروارد با ورودی یک طرفه پروانه 10×30 سانت دمنده

3638300در الکتروتک

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد BEF-25-25E4T

2794960در ویدفکتور

سانتریفیوژ صنعتی دو طرفه 20*20 فوروارد مدل BEF-20\20E4S,4T دمنده

2567000در ادیسون

سانتریفیوژ صنعتی دو طرفه 25*25 فوروارد مدل BEF-25\25F4S,4T دمنده

2670000در ادیسون

هواکش سانتریفیوژ سقفی رادیال پروانه 25 سانت مدل REB-25\10L4S,6S,4T دمنده

2407000در ادیسون

سانتریفیوژ صنعتی دو طرفه 25*30 فوروارد سه سرعته مدل BEF-30\25M6S1 دمنده

3538000در ادیسون

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-400-100-M102-60

2610000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L6S

2159996در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S

2455798در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S

5695792در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T

6233302در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه فوروارد BEF-20-10L4T

2156480در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ رویال مدل QB60

1700000در دیجیکالا

سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L2S

2180000در دیجیکالا

سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-50-18Z6S

7500000در دیجیکالا

سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L4S

2050000در دیجیکالا

سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-40-14Z4T

4530000در دیجیکالا

سانتریفیوژ زیلابگ مدل FTP LXFFG-2E15070

2145000در دیجیکالا

سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-50-18Z4S

6950000در دیجیکالا

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش صنعتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد 38×38 سانت دمنده مدل BEF-38/38M8S,8T

-در نید صنعت

هواکش صنعتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد 30×38 سانت دمنده مدل BEF-38/30M8S,8T

-در نید صنعت

هواکش صنعتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد 30×30 سانت دمنده مدل BEF-30/30M8S,8T

-در نید صنعت

هواکش صنعتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد 20×20 سانت دمنده مدل BEF-20/20E4S,4T

-در نید صنعت

هواکش صنعتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد 30×38 سانت دمنده مدل BEF-38/30M6S1

-در نید صنعت

هواکش صنعتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد 25×20 سانت دمنده مدل BEF-20/25E4S1

-در نید صنعت

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

سانتریفیوژ بهسان هشت شاخه هد ثابت

-در رهیافت طب

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 250*140 4E

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز

-در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

سانتریفیوژ بکوارد پلاگ فن دمنده

-در لاله زار سنتر

فن سانتریفیوژ تک فاز دمنده مدل BEF-20-10L4S

-در پارسیان سازه

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده

-در لاله زار سنتر

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 سه فاز

-در مبنافن

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته با قطر پروانه 25 cmو دور موتور1200

-در ساختمان صنعت

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E133-190-M92-35-A215

-در صنعت آرال مت

فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 1400 دور سه

-در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز

-در صنعت آرال مت

سیرکولاتور لوارا FLC50-10

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده

-در لاله زار سنتر

سانتریفیوژ تاسیساتی دمنده مدل یکطرفه فوروارد با قطر پروانه 20 cmو دور موتور800

-در ساختمان صنعت

سیرکولاتور لوارا FLC65-10

-در ویدفکتور

سیرکولاتور لوارا FLC65-12

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ خزرفن مدل RER-TER

-در پارسیان سازه

هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور تکفاز

-در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز

-در مبنافن

فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 1400 دور سه

-در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور تکفاز

-در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز

-در مبنافن

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته با قطر پروانه 20 cmو دور موتور 1150

-در ساختمان صنعت

سانتریفیوژ تاسیساتی دمنده مدل یکطرفه فوروارد با قطر پروانه 20 cmو دور موتور1250با توان 70

-در ساختمان صنعت

سانتریفیوژ تاسیساتی دمنده مدل یکطرفه فوروارد با قطر پروانه 30 cmو دور موتور1300با توان 800

-در ساختمان صنعت

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته با قطر پروانه 30 cmو دور موتور700

-در ساختمان صنعت

بلوور هود BIF-15/13C2SP

-در مبنافن

بلوور هود BIF-15/13C2SS

-در مبنافن

سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز

-در صنعت آرال مت

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده | مدل BEF-30/25M6S سایز 30 سانت

-در لاوان الکتریک

هواکش سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 14 فوروارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

-در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ S-P مدل CBM9/9 245 6P 3V

-در ویدفکتور

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده

-در لاله زار سنتر