لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

لیست قیمت سانتریفیوژ

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سانتریفیوژ 14*40 یکطرفه بکوارد تک فاز 1400دور ـ دمنده

4379300در برق آسا

سانتریفیوژ 25*25 دوطرفه فوروارد سه فاز 1400 دور ـ دمنده

2966400در برق آسا

سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-30/10Z4S

3887000در آریا ایمن

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6S

6222880در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-30/30M8T

3581500در دکوماژ

هواکش سانتریفیوژ سقفی رادیال پروانه 20 سانت مدل REB-20\10L4S,6S دمنده

2207000در ادیسون

سانتریفیوژ صنعتی یک طرفه 10*30 بکوارد مدل BEB-30\10L4S,4T,6S دمنده

2615000در ادیسون

موتورپروانه زیلابگ مدل B6D-500-180-M180-75

7830000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25F6S

2506480در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S

2528596در مبنافن

فن سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S

1998734در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S

6233302در مبنافن

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 50-160/55

13843000در ویدفکتور

سانتریفیوژ فوروارد با ورودی یک طرفه پروانه 10×25 سانت دمنده

2752200در الکتروتک

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L4T

176720در ویدفکتور

سانتریفیوژ 14*40 یکطرفه بکوارد تک فاز 900دور ـ دمنده

4379300در برق آسا

سانتریفیوژ 18*50 یکطرفه بکوارد سه فاز 900دور ـ دمنده

6605000در برق آسا

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

5506000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T

4132928در مبنافن

سانتریفیوژ کارگاهی 250 بکوارد 2800 دور سه فاز

3700000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

7200000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-30-30M6S1

3766480در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

5506000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

5143000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت دوطرفه فوروارد BEF-20-20E4S

2406720در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E146/190-M92/45-A232

2484000در ویدفکتور

سانتریفیوژ صنعتی یک طرفه 10*20 فوروارد مدل BEF-20\10L4S,6S,4T دمنده

2244000در ادیسون

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

1380000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت دوطرفه فوروارد BEF-30-30M8S

3576040در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6T

6222880در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد BEF-25-30M6S

3205280در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

6292000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S

2561770در مبنافن

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-25-25F4S1

2912720در ویدفکتور

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-30/10L6S

2558400در آریا ایمن

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S

2802427در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S

2159996در مبنافن

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

3256800در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L4S

2032280در ویدفکتور

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-38/38 M6T

6368000در فن پویا

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه مدل LXFF-2E146-190-M92-45-A232

2430000در مبنافن

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ مدل YGF 60-360

477000در مبنافن

موتورپروانه زیلابگ مدل B6D-560-155-M180-75

13590000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4T

2035594در مبنافن

فن سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-30-30M6S

3772621در مبنافن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/18Z4T

6493728در آریا ایمن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/18Z6S

6764300در آریا ایمن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/14Z6S

4485000در آریا ایمن

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه فوروارد BEF-25-10T4T

2557600در ویدفکتور

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-20/10L4S

2003000در آریا ایمن

سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-25/10T6S

2744000در آریا ایمن

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد BEF-25-25E4S

2794960در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L2S

2250320در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 40 سانت یکطرفه بکوارد BEB-40-14Z6S

4126200در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 2000

6265000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه فوروارد BEF-25-10T4S

2557600در ویدفکتور

سرپمپ لیو 3 اسب سانتریفیوژ دو پروانه مدل 2XCm25/160A

654000در تِک صنعت

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد سه سرعته با پروانه 30×38 سانت دمنده

6393500در الکتروتک

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد با پروانه 30×38 سانت دمنده

6119200در الکتروتک

سانتریفیوژ بكوارد با ورودی یک طرفه پروانه 10×25 تکفاز سانت دمنده

2421600در الکتروتک

سانتریفیوژ فوروارد با ورودی یک طرفه با توان 205 وات و پروانه 10×25 سانت دمنده

2716600در الکتروتک

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد با توان 420 وات و پروانه 25×25 سانت دمنده

2692800در الکتروتک

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد با پروانه 20×20 سانت دمنده

2308700در الکتروتک

سانتریفیوژ صنعتی دو طرفه 30*38 فوروارد سه سرعته مدل BEF-38\30M8S1 دمنده

6358000در ادیسون

سانتریفیوژ صنعتی دو طرفه 38*38 فوروارد مدل BEF-38\38M8S,6T دمنده

6604000در ادیسون

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 40-200/55

12457000در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

4195000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 30 سانت دوطرفه فوروارد BEF-30-30M8T

310960در ویدفکتور

سانتریفیوژ 20*20 دوطرفه فوروارد تک فاز 1400دور ـ دمنده

2554200در برق آسا

سانتریفیوژ 10*20یکطرفه فوروارد تکفاز 1400دور ـ دمنده

2288700در برق آسا

سانتریفیوژ 30*38 دوطرفه فوروارد تک فاز 650دور ـ دمنده

6035400در برق آسا

سانتریفیوژ 38*38 دوطرفه فوروارد سه فاز 700 دور ـ دمنده

6546200در برق آسا

سانتریفیوژ 10*25 یکطرفه فوروارد سه فاز 1400 دور ـ دمنده

2714500در برق آسا

هواکش دمنده 38/38 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/38M8S

6569430در آریا ایمن

هواکش سانتریفیوژ دمنده 40 سانت یکطرفه بکوارد BEB-40-14Z4S

4126200در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/22

7519000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-20-25E4S1

2782080در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-25-30M6S1

3346960در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-50/18 Z4S

6426085در فن پویا

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-220-44-P92-25

972000در مبنافن

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-250-56-M92-35

1125000در مبنافن

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-280-50-M92-45

1224000در مبنافن

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-315-100-M102-34

1890000در مبنافن

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-355-100-M102-47

2250000در مبنافن

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/14Z4T

4305600در آریا ایمن

فن سانتریفیوژ دمنده 38 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-38-30M6S1

5941360در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8T

5686520در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z4T

3576040در ویدفکتور

سانتریفیوژ دو طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-25/25F

2764500در مارت الکتریک

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/10L2S

2348160در آریا ایمن

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد سه سرعته با پروانه 30×25 سانت دمنده

3601700در الکتروتک

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد سه سرعته با پروانه 25×25 سانت دمنده

3134400در الکتروتک

سانتریفیوژ بكوارد با ورودی یک طرفه پروانه 10×25 تکفاز و سه فاز سانت دمنده

2187000در الکتروتک

سانتریفیوژ بكوارد با ورودی یک طرفه پروانه 18×50 سانت دمنده

6696700در الکتروتک

سانتریفیوژ بكوارد با ورودی یک طرفه با توان 180 وات و پروانه 10×20 سانت دمنده

2147400در الکتروتک

سانتریفیوژ با ورودی دو طرفه سری فوروارد با پروانه 30×25 سانت دمنده

3449200در الکتروتک

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-30/30 M8T

3692650در فن پویا

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L6S

2035594در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4T

2455798در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4T

2159996در مبنافن