لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

لیست قیمت سانتریفیوژ

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L4S

1822500در ۶ فروشگاه

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-30/10L4S

2425000در ۵ فروشگاه

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-25/25 F4S1

2881000در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ ۸ شاخه

5300000در مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-30/10Z

3537000در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-25/10L4S

1920990در ۵ فروشگاه

سانتریفیوژ دو طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-25/30M6S

3170000در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-20/10L2S

1973500در ۵ فروشگاه

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ مدل YGF 60-183

315000در ۲ فروشگاه

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکواردمدلBEB-30/10L6S

2455500در ۳ فروشگاه

سانتریفیوژ دو طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-25/25F4S,4T

2764500در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-30/10Z4T

3581500در ۲ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-25/30M6S1

3164500در ۷ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ مدل LXFF-2E150-70-M92-45

1638000در ۲ فروشگاه

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-25/20 F4S1

2751500در ۷ فروشگاه

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد مدل BEF-25/10 T6S

2497000در ۴ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ مدل LXFF-2E133-73-M92-35

1350000در مبنافن

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-50/18 Z4T

6155500در ۳ فروشگاه

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-38/30 M8S1

5876500در ۷ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-20/10L4S

1902000در دکوماژ

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-20/20E6S

2122000در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ بهسان هشت شاخه هد ثابت

5300000در رهیافت طب

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-20/20 E4S

2358500در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ ۸ شاخه

5800000در مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-30/30 M6S1

3725500در ۴ فروشگاه

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

351000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-30/30M8S

3537000در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده | مدل BEF-20/25E4S1 | سه سرعته

2751500در ۷ فروشگاه

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-20/10L

2133000در ۳ فروشگاه

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد مدل BEF-30/10 Z6S

3344000در ۴ فروشگاه

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

477000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ ۲۵ سانت بک وارد یکطرفه هواگستر نوین

1600000در هیرمان صنعت

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z4S

6222880در ویدفکتور

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه

8800000در مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده | بکوارد | مدل BEB-40/14Z4S,4T,6S

4081000در ۴ فروشگاه

فن سانتریفیوژ یک طرفه دمنده مدل BEB-30-10L4S

2318000در پارسیان سازه

فن سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S

6177736در مبنافن

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-38/38 M8S

6041000در ۵ فروشگاه

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

531000در ویدفکتور

سانتریفیوژ بهسان هشت شاخه هد متحرک

5800000در رهیافت طب

هواکش دمنده 38/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/30M8S

5570500در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-40/14Z4S

4132500در دکوماژ

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-25-20F4S1

2782080در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه بکوارد BEB-30-10L4S

2451800در ویدفکتور

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-25/10L2S

2209000در ۵ فروشگاه

سانتریفیوژ دوطرفه دمنده سری فوروارد مدل BEF-25/25F6S

2475000در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-25/10T4T

2529500در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ صنعتی دو طرفه 25*25 فوروارد مدل BEF-25\25F4S,4T دمنده

2670000در ادیسون

فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4T

2410644در مبنافن

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-38/30 M8T

5870000در ۲ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ مدل LXFF-2E160-60-M92-35

1890000در ۳ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-40/14Z6S

4132500در ۲ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-30/10L4T

2455500در ۲ فروشگاه

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد دمنده مدل BEB-50/18Z4S

6764300در سوپر ابزار پارس

فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S

4132928در مبنافن

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ مدل YGF 60-420

531000در مبنافن

سانتریفیوژ 10*30یکطرفه بکوارد تک فاز 1400دور ـ دمنده

2602100در برق آسا

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-50/18Z6S

6233000در ۲ فروشگاه

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z4S

3576040در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-40/14Z4T

4132500در دکوماژ

سانتریفیوژ 4،8،12،16 شاخه

7250000در پیشگامان نانو مواد ایرانیان

سانتریفیوژ کارگاهی 500 بکوارد 1400 دور سه فاز

9650000در مبنافن

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

441000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S

2148938در مبنافن

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-450

3256800در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-50/18Z4S

6233000در دکوماژ

سانتریفیوژ کارگاهی 400 بکوارد 1400 دور تکفاز

7300000در مبنافن

فن سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S

3581871در مبنافن

فن سانتریفیوژ فوروارد دمنده مدل BIF-15/13C2S

699200در فن پویا

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ مدل YGF 60-300

441000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFFG-4E180-90-M102-34

2250000در ۳ فروشگاه

سانتریفیوژ کارگاهی 400 بکوارد 1400 دور سه فاز

6800000در مبنافن

سانتریفیوژ کارگاهی 250 فوروارد 1400 دور سه فاز

3850000در مبنافن

سانتریفیوژ 10*20 یکطرفه بکوارد تک فاز 1400 دور ـ دمنده

1955800در برق آسا

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 250*140 4E

27044000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ مدل LXFF-2E120-65-M92-15

1080000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-38/38M6T

6177500در دکوماژ

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-200/40

10109000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-50/18Z6T

6233000در ۲ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-20/10L4S

2159500در دکوماژ

سانتریفیوژ 25*25 دوطرفه فوروارد تک فاز 900 دور ـ دمنده

2655900در برق آسا

فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S

4132928در مبنافن

فن سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S

3386513در مبنافن

سانتریفیوژ بهسان شانزده شاخه هد متحرک

6300000در رهیافت طب

سانتریفیوژ صنعتی یک طرفه 10*25 بکوارد مدل BEB-25\10L4S,4T,6S دمنده

2159000در ادیسون

هواکش سانتریفیوژ ۵۰ سانت بک وارد یکطرفه هواگستر نوین

8500000در هیرمان صنعت

فن سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4T

3581871در مبنافن

سانتریفیوژ کارگاهی 500 بکوارد 1400 دور تکفاز

10050000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ سقفی رادیال پروانه 50 سانت مدل REB-50\18Z4S,6S,4T,6T دمنده

6955000در ادیسون

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-20/10L6S

2159500در ۲ فروشگاه

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه مدل LXFF-2E133-190-M92-45-A232

2250000در ۲ فروشگاه

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-30-25M6S1

3199760در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S

2035594در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

96000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه بکوارد BEB-20-10L4S

1842760در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-25/25F4T

2799500در دکوماژ

سانتریفیوژ کارگاهی 250 بکوارد 1400 دور تکفاز

4250000در مبنافن

فن سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S

6233302در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T

6233302در مبنافن

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z6S

3381000در ویدفکتور