لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

لیست قیمت سانتریفیوژ

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L4S

7280در ۷ فروشگاه

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-20/10L2S

8080در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ دو طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-25/25F4S,4T

2769000در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-25/30M6S1

3199500در ۷ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-30/10Z4T

3581500در ۲ فروشگاه

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-30/10L4S

2451500در ۵ فروشگاه

سانتریفیوژ دو طرفه دمنده | فوروارد | مدل BEF-25/30M6S

3205000در ۶ فروشگاه

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکواردمدلBEB-30/10L6S

2455500در ۳ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-40/14Z4S

4132500در دکوماژ

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

358800در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

11100000در ویدفکتور

سانتریفیوژ کارگاهی 250 فوروارد 1400 دور سه فاز

3850000در مبنافن

هواکش دمنده 38/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/30M8S

5631500در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

6728000در ویدفکتور

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-450

3256800در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

450800در ویدفکتور

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-25/20 F4S1

11200در ۸ فروشگاه

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-30-25M6S1

3338880در ویدفکتور

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-30/30 M6S1

3766000در ۴ فروشگاه

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده | بکوارد | مدل BEB-40/14Z4S,4T,6S

16400در ۵ فروشگاه

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت دوطرفه فوروارد BEF-20-20E4S

2511360در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z4T

6493440در ویدفکتور

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-38/30 M8T

5870000در ۲ فروشگاه

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500

3670800در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z4S

6493440در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد BEF-25-25E6S

2611200در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 38 سانت دوطرفه فوروارد BEF-38-30M8S

5933760در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-50/18 Z4T

6223000در ۳ فروشگاه

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد مدل BEF-25/10 T6S

2524000در ۴ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 250*140 4E

25703000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-25/10L4S

1920990در ۵ فروشگاه

فن فوروارد دو طرفه دمنده سه سرعته مدل BEF-20/25E4S1

2782000در ۷ فروشگاه

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد مدل BEF-20/20 E4S

2384500در ۶ فروشگاه

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4T

2511360در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

590000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

487600در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6S

6493440در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه بکوارد BEB-20-10L4S

1922880در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z6S

3528000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 38 سانت دوطرفه فوروارد BEF-38-38M6T

6435840در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت دوطرفه فوروارد BEF-20-20E6S

2238720در ویدفکتور

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-25/25 F4S1

2912500در ۶ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEB-50/18Z6S

6233000در ۲ فروشگاه

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته مدل BEF-38/30 M8S1

5941000در ۷ فروشگاه

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد مدل BEF-30/10 Z4S

3576000در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-25/10T4T

2557500در ۶ فروشگاه

سانتریفیوژ کارگاهی 500 بکوارد 1400 دور تکفاز

10050000در مبنافن

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L4T

2120640در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

1104000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

1100000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه فوروارد BEF-20-10L4S

2250240در ویدفکتور

سانتریفیوژ دوطرفه دمنده سری فوروارد مدل BEF-25/25F6S

2502000در ۵ فروشگاه

سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-25/10L2S

2209000در ۵ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-20/20E6S

2145000در ۶ فروشگاه

هواکش سانتریفیوژ دمنده مدل BEF-30/30M8S

3533500در ۶ فروشگاه

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه فوروارد BEF-25-10T4S

2780000در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 50-160/55

13843000در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 1500

5195380در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 2000

5889100در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z4T

3731520در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه فوروارد BEF-25-10T4T

2668800در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 38 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-38-30M6S1

6199680در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه فوروارد BEF-20-10L6S

2250240در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه فوروارد BEF-20-10L4T

2250240در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-30-30M6S1

3930240در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-25-30M6S1

3492480در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8T

5933760در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-20-25E4S1

2903040در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37

2898960در ویدفکتور

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

3943300در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

6843000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E

8855000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 200*102 4E

16618000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

5980000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

4715000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

5233000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

5233000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

4888000در ویدفکتور

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-500

3670800در ویدفکتور

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-600

5115200در ویدفکتور

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

3256800در ویدفکتور

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-350

2428800در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E146/190-M92/45-A232

2700000در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E133/190-M92/35-A215

2208000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

1564000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

1500000در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6T

6493440در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 40 سانت یکطرفه بکوارد BEB-40-14Z6S

4305600در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 40 سانت یکطرفه بکوارد BEB-40-14Z4T

4305600در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه بکوارد BEB-30-10L4S

2558400در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 40 سانت یکطرفه بکوارد BEB-40-14Z4S

4305600در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L4S

2120640در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L2S

2348160در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z4S

3731520در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه بکوارد BEB-20-10L2S

2082240در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه فوروارد BEF-25-10T6S

2668800در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-25-25F4S1

3039360در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 38 سانت دوطرفه فوروارد BEF-38-38M8S

6435840در ویدفکتور

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF-25-20F4S1

2903040در ویدفکتور

هواکش سانتریفیوژ دمنده 30 سانت دوطرفه فوروارد BEF-30-30M8T

3731520در ویدفکتور