لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

لیست قیمت وارنیش حرارتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

1850000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی قرمز سایز ۱mm یک متر

1500در جنوب مارکت

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 6 - 100 سانتیمتر

10970در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 8 - 100 سانتیمتر

6064در مکاترونیک

روکش (وارنیش) حرارتی قرمز سایز 8mm – یک متر

5200در گرین ولت

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر مشکی

17000در الکتروقبادیان

وارنیش مشکی قطر18میلی متر 1متر

12000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش نسوز فایبرگلاس سایز 5 (یک متری)

10200در پارتینه

وارنیش حرارتی سایز 5 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

3800در نمونه ساز

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 25 - 100 سانتیمتر

31752در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 3 -500سانتیمتر

30330در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 6 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

3950در نمونه ساز

روکش (وارنیش) حرارتی قرمز سایز 10mm – یک متر

5500در گرین ولت

وارنیش حرارتی | شرینک زرد سایز 5 رول 200 متری

738455در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 4 - 100 سانتیمتر

4410در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز ۳mm ( مشکی) – یک متر

2700در فت کیت

وارنیش نسوز معمولی سایز 30

30000در الکتروقبادیان

وارنیش شفاف قطر 1.5میلی متر 1متر

2200در ایران آسا الکترونیک

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 76/38 شاهین مفصل

1850062در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 25.4/12.7 شاهین مفصل

1889910در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 10/5 شاهین مفصل

751410در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 18/9 شاهین مفصل

1195425در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 20/10 شاهین مفصل

1297890در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 16/8 شاهین مفصل

1115730در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 5/2.5 شاهین مفصل

1024650در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 8/4 شاهین مفصل

990495در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 3/1.5 شاهین مفصل

751410در نید صنعت

روکش حرارتی (شیرینگ) تین وال سایز 30/15 شاهین مفصل

1337737در نید صنعت

وارنیش حرارتی سایز 8 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

4160در نمونه ساز

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز سایز 6 رول 200 متری

902396در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 12mm ( مشکی) – یک متر

6000در فت کیت

وارنیش حرارتی سایز 5mm ( مشکی) – یک متر

3200در فت کیت

وارنیش نسوز فایبرگلاس سایز 12 (یک متری)

8800در پارتینه

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 2 - 100 سانتیمتر

1874در مکاترونیک

وارنیش آبی قطر 1میلی متر 1متر

1300در ایران آسا الکترونیک

وارنیش سفید قطر 4میلی متر 1متر

5800در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر 1میلی متر 1متر

1800در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر 2.5میلی متر 1متر

3600در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر 5میلی متر 1متر

6000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر12میلی متر 1متر

13000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر 1.5میلی متر 1متر

1300در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر 2.5میلی متر 1متر

2000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر 5میلی متر 1متر

3900در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر 4میلی متر 1متر

2700در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر25میلی متر 1متر

20000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر7میلی متر 1متر

4500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش نسوز فایبرگلاس سایز 6 (یک متری)

10500در پارتینه

وارنیش مشکی قطر 1میلی متر 1متر

1100در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر 6میلی متر 1متر

4500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر14میلی متر 1متر

9000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر35میلی متر 1متر

30000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر40میلی متر 1متر

39000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر8میلی متر 1متر

4500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش نسوز قطر 2میلی متر 1متر

3000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش نسوز قطر 3میلی متر 1متر

4000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش نسوز قطر 5میلی متر 1متر

6000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش سفید قطر 6میلی متر 1متر

8200در ایران آسا الکترونیک

وارنیش سفید قطر8میلی متر 1متر

10000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر 3میلی متر 1متر

3950در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر 4میلی متر 1متر

5600در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر16میلی متر 1متر

22000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر18میلی متر 1متر

23000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 1 - 100 سانتیمتر

8300در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 4 - 100 سانتیمتر

4410در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 6 - 100 سانتیمتر

6064در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 2 - 100 سانتیمتر

2205در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 6 - 100 سانتیمتر

7938در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 3 رول 400 متری

1804793در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 7mm ( مشکی) – یک متر

4960در فت کیت

وارنیش حرارتی سایز 1.5mm(سفید) یک متر

1650در فت کیت

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 12 (۵۰ متری)

600000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر ۱ میلیمتری مشکی

1000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 6 - 100 سانتیمتر

6064در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 5 - 100 سانتیمتر

24810در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد سایز 2 رول 400 متری

656208در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز سایز 4 رول 400 متری

1312526در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمزسایز 3 رول 400 متری

984533در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 1 - پنج متری

8270در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 25 - 100 سانتیمتر

31752در مکاترونیک

وارنیش حرارتی قرمز سایز ۳mm یک متر

2800در جنوب مارکت

وارنیش 2mm حرارتی مشکی - یک متر

3900در الکترا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 10 - 100 سانتیمتر

7663در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد سایز 3 رول 400 متری

984533در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد سایز 6 رول 200 متری

902396در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز سایز 1 رول 400 متری

492266در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز سایز 5 رول 200 متری

738455در مکاترونیک

وارنیش حرارتی مدل A100 مجموعه 80 عددی رنگ مشکی

25000در گرین ولت

وارنیش حرارتی یا شیرینگ سایز 6

6000در آچاربرق

وارنیش مشکی قطر 3 میلی متر - یک متر

5200در کافه ربات

وارنیش مشکی قطر 9 میلی متر - یک متر

8900در کافه ربات

وارنیش حرارتی سایز 12 میلیمتر (متری)

8200در پارتینه

وارنیش حرارتی سایز 35 میلیمتر (متری)

31000در پارتینه

وارنیش نسوز فایبرگلاس سایز 4 (یک متری)

4600در پارتینه

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 6 - 100 سانتیمتر

6064در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی سایز 2 رول 400 متری

656208در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی سایز 5 رول 200 متری

738455در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 1 رول 400 متری

820260در مکاترونیک

روکش حرارتی فشار قوی ۳۶ کیلو ولت سایز ۰۳۰/۱۵

182000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار ضخیم و منعطف 3:1 با قطر 115/34

296000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 8mm ( مشکی) – یک متر

5060در فت کیت