Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

لیست قیمت وارنیش حرارتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 4 رول 400 متری

1050000در مکاترونیک

شیرینگ حرارتی (وارنیش حرارتی) سایز ۴

3500در آفتاب نور

روکش حرارتی تک لایه قطر 28 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

2000000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 30 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

2000000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۱۰ کیلو ولت سایز ۰۷۵/۳۰

156000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۳۶ کیلو ولت سایز ۰۷۵/۳۸

312000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 100/35

900000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۱۰ کیلو ولت سایز ۰۶۰/۲۴

130000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3 1 با قطر 120 40

1100000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 4 رول 400 متری

2789325در مکاترونیک

وارنیش نسوز قطر 4میلی متر 1متر

4500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی مدل A100 مجموعه 80 عددی رنگ مشکی

25000در گرین ولت

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 3 - 100 سانتیمتر

3310در مکاترونیک

وارنیش حرارتی شفاف سایز 6mm یک متر

8000در مستر کابل

روکش (وارنیش) حرارتی زرد سایز 8mm – یک متر

5300در گرین ولت

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 14mm – یک متر

8000در گرین ولت

وارنیش حرارتی شفاف سایز 20mm یک متر

24000در مستر کابل

وارنیش حرارتی آبی سایز 6mm یک متر

5000در مستر کابل

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 22 (5متر) WOER

69000در پیمان تابلو

وارنیش نسوز فایبرگلاس سایز 10 ا Partineh.com

8400در پارتینه

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 8 (5متر) WOER

21500در پیمان تابلو

وارنیش نسوز قطر 6میلی متر 1متر

8000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 2 رول 400 متری

557865در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سفید قطر 1 میلیمتر-حلقه 400 متری

560000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی سایز 80mm یک متر

80000در مستر کابل

وارنیش حرارتی آبی سایز 4mm یک متر

3500در مستر کابل

وارنیش شفاف قطر18میلی متر 1متر

23000در ایران آسا الکترونیک

روکش (وارنیش) حرارتی قرمز سایز 16mm – یک متر

10000در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز ۲٫۵mm

2500در نوین طراحان آلیا

وارنیش حرارتی سایز 20 (1متر)

15700در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 1mm یک متر

1500در مستر کابل

روکش (وارنیش) حرارتی قرمز سایز 10mm – یک متر

5500در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 12 زرد (1متر)

7000در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 25 - 100 سانتیمتر

31000در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز سایز 2 رول 400 متری

650000در مکاترونیک

وارنیش مشکی قطر12میلی متر 1متر

8000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 4 - 100 سانتیمتر

4410در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 8 - 100 سانتیمتر

6615در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 8 - 100 سانتیمتر

13781در مکاترونیک

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 22mm – یک متر

16000در گرین ولت

وارنیش حرارتی سفید قطر 2 میلیمتر-حلقه 400 متری

960000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی قطر 3 میلیمتر-حلقه 400 متری

600000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی سایز 20mm یک متر

15000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی سایز 16mm یک متر

8000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سایز 14 (1متر)

9000در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 5 (1متر)

4500در فرزاد الکترونیک

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 3mm - یک متر

3400در آلفاکیت

وارنیش 2mm حرارتی مشکی - یک متر

3900در الکترا الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 12 (1متر)

7000در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی – ترموفیت رنگی سایز ۴ یک متری

3500در آوا الکترونیک

شیرینگ حرارتی (وارنیش حرارتی) سایز ۳

2200در آفتاب نور

وارنیش حرارتی سایز 12mm ( مشکی) – یک متر

6000در فت کیت

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 1 - 500 سانتیمتر

1500در مکاترونیک

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 20 (۵۰ متری)

1500000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

1850000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 8mm ( مشکی) – یک متر

5060در فت کیت

وارنیش حرارتی سایز 9mm ( مشکی) – یک متر

5250در فت کیت

وارنیش حرارتی رنگی سایز ۱۶ یک متری

8000در آوا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 8 - 100 سانتیمتر

6615در مکاترونیک

وارنیش 30 میل - Varnish - Cina

70000در آپادانا360

وارنیش شفاف قطر10میلی متر 1متر

11900در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر8میلی متر 1متر

8500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر18میلی متر 1متر

12000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر 6میلی متر 1متر

6400در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی مشکی سایز 70mm یک متر

72000در مستر کابل

وارنیش حرارتی | شرینک زرد سایز 1 رول 400 متری

490000در مکاترونیک

وارنیش شفاف قطر16میلی متر 1متر

22000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر14میلی متر 1متر

9000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر8میلی متر 1متر

4500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر 6میلی متر 1متر

4500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر40میلی متر 1متر

39000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 6 - 100 سانتیمتر

7938در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 25 - 100 سانتیمتر

31752در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 4 - 100 سانتیمتر

4410در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 6 - 100 سانتیمتر

6064در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 2 - 100 سانتیمتر

2205در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 2 (1متر)

1900در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 1 رول 400 متری

442985در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 3 - 500 سانتیمتر

2760در مکاترونیک

وارنیش 6mm حرارتی مشکی - یک متر

11000در الکترا الکترونیک

وارنیش 5mm حرارتی مشکی - یک متر

10000در الکترا الکترونیک

وارنیش 4mm حرارتی مشکی - یک متر

7700در الکترا الکترونیک

وارنیش 10mm حرارتی مشکی- یک متر

16000در الکترا الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 4mm ( مشکی) – یک متر

2950در فت کیت

روکش (وارنیش) حرارتی آبی سایز 16mm – یک متر

10000در گرین ولت

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 25 - 100 سانتیمتر

66150در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 8 رول 100 متری

1025325در مکاترونیک

وارنیش زرد قطر 4میلی متر 1متر

3300در ایران آسا الکترونیک

وارنیش شفاف قطر 2میلی متر 1متر

3300در ایران آسا الکترونیک

وارنیش نسوز قطر 1.5میلی متر 1متر

2500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش مشکی قطر16میلی متر 1متر

10000در ایران آسا الکترونیک

پک وارنیش حرارتی سایز 1 و 3 و 5 رنگ جور

57500در مکاترونیک

وارنیش حرارتی آبی سایز 16mm یک متر

8000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سایز 16 (1متر)

9700در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 10 (1متر)

6400در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی یا شیرینگ سایز 6

6000در آچاربرق

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 8mm - یک متر

6000در آلفاکیت

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 4 - 100 سانتیمتر

9371در مکاترونیک

وارنیش شفاف قطر25میلی متر 1متر

39000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی مشکی سایز 8mm یک متر

5000در مستر کابل