Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

لیست قیمت وارنیش حرارتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

روکش حرارتی تک لایه قطر 1.5 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

880000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 10 میلیمتر مشکی

6500در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز ۳mm

1800در نوین طراحان آلیا

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 6 - 100 سانتیمتر

10970در مکاترونیک

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 30 (5متر) WOER

104000در پیمان تابلو

وارنیش حرارتی سایز 6

4200در پارانیک

روکش حرارتی تک لایه قطر 70 میلیمتر مشکی ا شیرینگ تک لایه قطر 70 میلی متری مشکی

65000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سفید سایز 8mm یک متر

9000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی سایز 1.5mm یک متر

2000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی سایز 3mm-یک متر

3000در مستر کابل

وارنیش حرارتی رنگی سایز ۱۶ یک متری

8000در آوا الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 12 (1متر)

7000در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی سایز 3 رول 400 متری

984533در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 2 مشکی

1350در آژ الکترونیک

وارنیش نسوز قطر 1میلی متر 1متر

2500در ایران آسا الکترونیک

روکش حرارتی (وارنیش) مشکی سایز 2mm رول کامل 400 متری WOER

495000در گرین ولت

وارنیش حرارتی مشکی از سایز 1 تا 20 هر کدام یک متر

87500در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 4mm ( مشکی) – یک متر

2950در فت کیت

وارنیش حرارتی

15000در فروشگاه درنا کمپینگ

وارنیش حرارتی شفاف سایز 2mm یک متر

5000در مستر کابل

روکش حرارتی شیرینگ سایز قطر 40 5متر woer

175000در پیمان تابلو

بسته 10 متری وارنیش حرارتی سایز 7 میلیمتر ا Partineh.com

75000در پارتینه

وارنیش حرارتی سایز 1 مشکی

1100در آژ الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 10 مشکی

4850در آژ الکترونیک

وارنیش حرارتی مشکی سایز 100mm یک متر

129000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سایز 18 (1متر)

10400در فرزاد الکترونیک

روکش حرارتی فشار قوی ۲۰ کیلو ولت سایز ۱۰۰/۵۰

260000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 60

63000در پارانیک

وارنیش حرارتی سایز 25 مشکی

16900در آژ الکترونیک

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 3 (5متر) WOER

9000در پیمان تابلو

وارنیش نسوز فایبرگلاس سایز 8 ا Partineh.com

6800در پارتینه

وارنیش نسوز معمولی سایز 1.5

2000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 28 میلیمتر مشکی ا شیرینگ تک لایه قطر 28 میلی متری مشکی

21000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 150 میلیمتر مشکی ا شیرینگ تک لایه قطر 150 میلی متری مشکی

215000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار ضخیم و منعطف 3 1 با قطر 033 08

85000در الکتروقبادیان

وارنیش صد درصد نسوز سایز 30 50 متری

2000000در الکتروقبادیان

وارنیش مشکی قطر50میلی متر 1متر

45000در ایران آسا الکترونیک

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 80 (1متر) WOER

89000در پیمان تابلو

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 2 (5متر) WOER

8000در پیمان تابلو

وارنیش حرارتی سایز 5 مشکی

2980در آژ الکترونیک

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 4mm – یک متر

3100در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 3 (1متر)

2300در فرزاد الکترونیک

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 16 (5متر) WOER

34000در پیمان تابلو

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 3 (۲۰۰ متری)

960000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی زرد سایز 6mm یک متر

5000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سایز 4 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

3500در نمونه ساز

وارنیش صد درصد نسوز سایز 8 50 متری

435000در الکتروقبادیان

روکش (وارنیش) حرارتی زرد سایز 16mm – یک متر

10000در گرین ولت

روکش حرارتی تک لایه قطر 1.5 میلیمتر آبی-قرمز-زرد ا شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 1.5 میلی متری آبی-قرمز-زرد

600000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی مشکی سایز 4mm یک متر

3500در مستر کابل

وارنیش حرارتی سایز 22 میلیمتر (متری) ا Partineh.com

13800در پارتینه

روکش حرارتی دو لایه چسب دار ضخیم و منعطف 3:1 با قطر 012/03

30000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار ضخیم و منعطف 3:1 با قطر 056/16

102000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار ضخیم و منعطف 3:1 با قطر 115/34

296000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی شفاف سایز 6mm یک متر

8000در مستر کابل

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 2 رول 400 متری

1312526در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 8 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

4160در نمونه ساز

روکش حرارتی شیرینگ سایز قطر 6 5متر woer

18000در پیمان تابلو

روکش حرارتی تک لایه قطر 100 میلیمتر مشکی ا شیرینگ تک لایه قطر ۱۰۰ میلی متری مشکی

106000در الکتروقبادیان

وارنیش نسوز معمولی سایز 30

30000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 1 - 500 سانتیمتر

2756در مکاترونیک

روکش حرارتی شیرینگ سایز قطر 22 5متر woer

70000در پیمان تابلو

روکش (وارنیش) حرارتی قرمز سایز 25mm – یک متر

22500در گرین ولت

روکش حرارتی تک لایه قطر 8 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

800000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 20 میلیمتر مشکی ا شیرینگ تک لایه قطر 20 میلی متری مشکی

12000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 6 (1متر)

5000در فرزاد الکترونیک

روکش حرارتی تک لایه قطر 4 میلیمتری مشکی

3500در الکتروقبادیان

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 5 (۱۰۰ متری)

800000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی مشکی سایز 5mm یک متر

4000در مستر کابل

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 2.5 (۲۰۰ متری)

800000در الکتروقبادیان

روکش (وارنیش) حرارتی آبی سایز 4mm – یک متر

3200در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 1 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

1300در نمونه ساز

وارنیش حرارتی سایز ۱mm

1000در نوین طراحان آلیا

روکش (وارنیش) حرارتی قرمز سایز 8mm – یک متر

5200در گرین ولت

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 10mm - یک متر

7200در آلفاکیت

وارنیش حرارتی سایز 12mm ( مشکی) – یک متر

6000در فت کیت

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 70 (1متر) WOER

75000در پیمان تابلو

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 5 - 500 سانتیمتر

9870در مکاترونیک

وارنیش نسوز معمولی سایز 12

8000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی یا شیرینگ سایز 4

4000در آچاربرق

وارنیش نسوز معمولی سایز 2.5

2800در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 8mm ( مشکی) – یک متر

5060در فت کیت

وارنیش حرارتی سایز 9mm ( مشکی) – یک متر

5250در فت کیت

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

1850000در الکتروقبادیان

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 16 (۵۰ متری)

800000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 8 - 100 سانتیمتر

6615در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 10 رول 100 متری

1312526در مکاترونیک

وارنیش حرارتی آبی سایز 16mm یک متر

8000در مستر کابل

وارنیش نسوز معمولی سایز 18

14000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 8 - 100 سانتیمتر

6064در مکاترونیک

روکش حرارتی تک لایه قطر ۱ میلیمتر آبی-قرمز-زرد ا شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر ۱ میلی متری آبی-قرمز-زرد

400000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 50 میلیمتر مشکی

38000در الکتروقبادیان

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 2mm – یک متر

1600در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 45 میلیمتر (متری) ا Partineh.com

42000در پارتینه

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 5 - 100 سانتیمتر

4962در مکاترونیک

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 60 (1متر) WOER

63000در پیمان تابلو

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 6mm - یک متر

5500در آلفاکیت

وارنیش حرارتی | شرینک زرد سایز 2 رول 400 متری

656208در مکاترونیک

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 12mm – یک متر

64000در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 1 (1متر)

1650در فرزاد الکترونیک