Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

لیست قیمت وارنیش حرارتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

وارنیش نسوز معمولی سایز 30

30000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

1850000در الکتروقبادیان

وارنیش مشکی قطر 14 میلی متر - یک متر

14900در کافه ربات

روکش (وارنیش) حرارتی زرد سایز 16mm – یک متر

10000در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 1.5mm(قرمز) یک متر

1350در فت کیت

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 1 - 500 سانتیمتر

2756در مکاترونیک

روکش حرارتی تک لایه قطر 100میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

14000000در الکتروقبادیان

شیرینگ عرض 5 سانت PVC حرارتی طول 50 سانتیمتر

12000در الکترا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی سایز 4 رول 400 متری

1312526در مکاترونیک

وارنیش ۳۰ میل Varnish

72000در دیجی دندان

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 4mm – یک متر

3100در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 12mm ( مشکی) – یک متر

6000در فت کیت

روکش حرارتی تک لایه قطر 70 میلیمتر مشکی ا شیرینگ تک لایه قطر 70 میلی متری مشکی

65000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی (SHRINK TUBE)

55000در آکج

روکش حرارتی تک لایه قطر 12 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

1150000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 40 (5متر) WOER

175000در پیمان تابلو

روکش حرارتی (وارنیش) مشکی سایز 2mm رول کامل 400 متری WOER

495000در گرین ولت

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 5 (۱۰۰ متری)

800000در الکتروقبادیان

وارنیش شفاف قطر 5 میلی متر - یک متر

6700در کافه ربات

روکش حرارتی فشار قوی ۲۰ کیلو ولت سایز ۱۰۰/۵۰

260000در الکتروقبادیان

وارنیش نسوز قطر 1.5میلی متر 1متر

2500در ایران آسا الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک زرد سایز 6 رول 200 متری

902396در مکاترونیک

وارنیش مشکی قطر 12 میلی متر - یک متر

10800در کافه ربات

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 35 (5متر) WOER

145000در پیمان تابلو

وارنیش نسوز قطر 6میلی متر 1متر

8000در ایران آسا الکترونیک

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 3:1 با قطر 30.0/10.2

67000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 1.5 میلیمتر آبی-قرمز-زرد ا شیرینگ حرارتی تک لایه معمولی قطر 1.5 میلی متری آبی-قرمز-زرد

600000در الکتروقبادیان

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 22mm – یک متر

16000در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 6 (1متر)

5000در فرزاد الکترونیک

وارنیش مشکی قطر50میلی متر 1متر

45000در ایران آسا الکترونیک

وارنیش نسوز معمولی سایز 12

8000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 10 - 100 سانتیمتر

17530در مکاترونیک

بسته 10 متری وارنیش حرارتی سایز 1 میلیمتر ا Partineh.com

12200در پارتینه

روکش حرارتی تک لایه قطر 8 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

800000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 3 میلیمتری شفاف-سفید-ارت-سبز

1600000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 60

70000در پارانیک

وارنیش حرارتی سایز 70 میلیمتر (متری) ا Partineh.com

72000در پارتینه

وارنیش حرارتی قرمز سایز ۱mm یک متر

1500در جنوب مارکت

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 20 (۵۰ متری)

1250000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 085/35

730000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 170/55

1950000در الکتروقبادیان

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 2mm – یک متر

1600در گرین ولت

روکش حرارتی (شیرینگ) سایز (قطر) 60 (1متر) WOER

63000در پیمان تابلو

روکش حرارتی تک لایه قطر 100 میلیمتر مشکی ا شیرینگ تک لایه قطر ۱۰۰ میلی متری مشکی

106000در الکتروقبادیان

وارنیش نسوز معمولی سایز 10 ا Wire and cable accessories

7000در الکتروقبادیان

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 12mm – یک متر

64000در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 12 (1متر)

7000در فرزاد الکترونیک

روکش حرارتی تک لایه قطر 35 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

2550000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی (وارنیش) مشکی سایز 1mm رول کامل 400 متری WOER

393000در گرین ولت

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 8mm – یک متر

4700در گرین ولت

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 10mm – یک متر

5900در گرین ولت

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 5mm – یک متر

3800در گرین ولت

روکش حرارتی فشار قوی ۲۰ کیلو ولت سایز ۰۳۰/۱۵

118000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 10 رول 100 متری

1312526در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 30 میلیمتر (متری) ا Partineh.com

22000در پارتینه

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 5 رول 200 متری

1476799در مکاترونیک

روکش حرارتی تک لایه قطر 2 میلیمتری شفاف-سفید-ارت-سبز

1000000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 4 میلیمتری مشکی

3500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۳۶ کیلو ولت سایز ۱۰۰/۵۰ ا شیرینگ حرارتی فشار قوی ۳۶ کیلو ولت سایز ۱۰۰/۵۰

415000در الکتروقبادیان

وارنیش نسوز معمولی سایز 25

20000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 1 (1متر)

1650در فرزاد الکترونیک

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 1 (۲۰۰ متری)

640000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 4:1 با قطر 06.0/01.5

25000در الکتروقبادیان

روکش (وارنیش) حرارتی آبی سایز 4mm – یک متر

3200در گرین ولت

روکش (وارنیش) حرارتی قرمز سایز 25mm – یک متر

22500در گرین ولت

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 3:1 با قطر 12.7/04.2

27000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 4 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

1000000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 12

2150در پارانیک

وارنیش نسوز معمولی سایز 3 ا Wire and cable accessories

3000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 12 زرد (1متر)

7000در فرزاد الکترونیک

وارنیش زرد قطر 1میلی متر 1متر

1300در ایران آسا الکترونیک

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 6mm – یک متر

4700در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 22 میلیمتر (متری) ا Partineh.com

13500در پارتینه

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 25 - 100 سانتیمتر

66150در مکاترونیک

وارنیش حرارتی آبی سایز ۳mm یک متر

2800در جنوب مارکت

وارنیش حرارتی 5 سانتی

3000در ام وی تی

وارنیش حرارتی زرد قطر 1 میلیمتر-حلقه 400 متری

375000در مستر کابل

وارنیش حرارتی قرمز قطر 5 میلیمتر-حلقه 200 متری

540000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی قطر 1 میلیمتر-حلقه 400 متری

360000در مستر کابل

وارنیش حرارتی زرد قطر2 میلیمتر-حلقه 400 متری

560000در مستر کابل

وارنیش حرارتی آبی قطر 4 میلیمتر-حلقه 400 متری

960000در مستر کابل

وارنیش حرارتی قرمز قطر 4 میلیمتر-حلقه 400 متری

960000در مستر کابل

وارنیش حرارتی زرد قطر 4 میلیمتر-حلقه 200 متری

960000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی قطر 5 میلیمتر-حلقه 200 متری

480000در مستر کابل

وارنیش حرارتی شفاف قطر 4 میلیمتر-حلقه 400 متری

1904000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سفید قطر 4 میلیمتر-حلقه 400 متری

1904000در مستر کابل

وارنیش حرارتی قرمز قطر 1 میلیمتر-حلقه 400 متری

375000در مستر کابل

وارنیش حرارتی آبی قطر 1 میلیمتر-حلقه 400 متری

375000در مستر کابل

وارنیش حرارتی شفاف قطر 1 میلیمتر-حلقه 400 متری

560000در مستر کابل

وارنیش حرارتی قرمز قطر 2 میلیمتر-حلقه 400 متری

560000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سفید قطر 1 میلیمتر-حلقه 400 متری

560000در مستر کابل

وارنیش حرارتی آبی قطر 2 میلیمتر-حلقه 400 متری

560000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سفید قطر 2 میلیمتر-حلقه 400 متری

960000در مستر کابل

وارنیش حرارتی شفاف قطر 2 میلیمتر-حلقه 400 متری

960000در مستر کابل

وارنیش حرارتی قرمز قطر 3 میلیمتر-حلقه 400 متری

720000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی قطر 3 میلیمتر-حلقه 400 متری

600000در مستر کابل

وارنیش حرارتی زرد قطر 3 میلیمتر-حلقه 400 متری

720000در مستر کابل

وارنیش حرارتی آبی قطر 3 میلیمتر-حلقه 400 متری

720000در مستر کابل

وارنیش حرارتی سفید قطر 3 میلیمتر-حلقه 400 متری

1320000در مستر کابل

وارنیش حرارتی مشکی قطر 4 میلیمتر-حلقه 400 متری

840000در مستر کابل