لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

لیست قیمت وارنیش حرارتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

وارنیش حرارتی رنگی پک 328 عددی (ترموفیت -شرینک )

56000در ای ای کالا

پک وارنیش حرارتی رنگی 328 عددی

63500در گرین ولت

وارنیش / روکش حرارتی قطر ۶mm

4500در ربوچیپ

وارنیش / روکش حرارتی قطر ۱۰mm

6500در ربوچیپ

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 1mm – یک متر

1100در گرین ولت

وارنیش حرارتی | شرینک شفاف سایز 7 - 100 سانتیمتر

9981در مکاترونیک

وارنیش حرارتی رنگی پک 164عددی (ترموفیت -شرینک )

65000در نمونه ساز

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 1 - 100 سانتیمتر

1575در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 16

9500در دهکده تخفیف

وارنیش حرارتی سایز جور

47250در مکاترونیک

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 30 (۵۰ متری)

2000000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 1 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

1300در نمونه ساز

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 10 - 100 سانتیمتر

7298در مکاترونیک

وارنیش حرارتی مدل MA-6 مجموعه 60 عددی به همراه سرسیم مادگی

72000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی مدل MG-6 مجموعه 60 عددی به همراه سرسیم مادگی

72000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی سایز 20 (1متر)

15700در فرزاد الکترونیک

وارنیش نسوز معمولی سایز 12

8000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 12 زرد (1متر)

7000در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 2 - 100 سانتیمتر

2100در مکاترونیک

وارنیش حرارتی قرمز سایز ۱mm یک متر

1500در جنوب مارکت

وارنیش حرارتی (SHRINK TUBE)

47000در آکج

وارنیش حرارتی سایز 1mm(مشکی) یک متر

990در فت کیت

وارنیش / روکش حرارتی قطر ۸mm

5000در ربوچیپ

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 10 (۵۰ متری)

50000در الکتروقبادیان

وارنیش / روکش حرارتی قطر ۴mm

3500در ربوچیپ

وارنیش حرارتی مدل A-807

15000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی یا شیرینگ سایز 2 (متری)

2000در آچاربرق

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 3mm – یک متر

2300در گرین ولت

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 1 - 100 سانتیمتر

2625در مکاترونیک

وارنیش / روکش حرارتی قطر ۱۸mm

14000در ربوچیپ

وارنیش / روکش حرارتی قطر ۲۰mm

17000در ربوچیپ

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 5 - 100 سانتیمتر

4515در مکاترونیک

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 6 (۱۰۰ متری)

770000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 25 - 100 سانتیمتر

25200در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز ۱mm

1000در نوین طراحان آلیا

وارنیش نسوز معمولی سایز 10

7000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی مدل A-804 مجموعه 8 عددی

12000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی مدل SA-3 مجموعه 100 عددی به همراه سرسیم سوزنی

72000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی مدل MA-2 مجموعه 100 عددی به همراه سرسیم مادگی

72000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی مدل MG-3 مجموعه 100 عددی به همراه سرسیم مادگی

72000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی سایز 8 (1 متر)

5800در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 6 رول 200 متری

1562400در مکاترونیک

وارنیش حرارتی سایز 14

7900در دهکده تخفیف

وارنیش نسوز معمولی سایز 6

5000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی (وارنیش) مشکی سایز 2mm رول کامل 400 متری WOER

495000در گرین ولت

وارنیش حرارتی سایز 4mm ( مشکی) – یک متر

2950در فت کیت

وارنیش حرارتی سایز 4mm(سفید) یک متر

3250در فت کیت

وارنیش حرارتی سایز 18 (1متر)

10400در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی یا شیرینگ سایز 5

5000در آچاربرق

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 10 - 100 سانتیمتر

7560در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 8 - 100 سانتیمتر

6300در مکاترونیک

وارنیش حرارتی قرمز سایز ۳mm یک متر

2800در جنوب مارکت

روکش حرارتی (وارنیش) مشکی سایز 1mm رول کامل 400 متری WOER

393000در گرین ولت

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 18(۵۰ متری)

1000000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی | شرینک قرمز - سایز 8 - 100 سانتیمتر

6300در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 10 - 100 سانتیمتر

15900در مکاترونیک

وارنیش حرارتی آبی سایز ۳mm یک متر

2800در جنوب مارکت

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 8 - 100 سانتیمتر

13125در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی - سایز 1 - 100 سانتیمتر

1575در مکاترونیک

وارنیش نسوز معمولی سایز 5

4000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 1.5mm(قرمز) یک متر

1350در فت کیت

وارنیش 8mm حرارتی مشکی - یک متر

14000در الکترا الکترونیک

وارنیش حرارتی پک 127 عددی (ترموفیت -شرینک)

49000در نمونه ساز

وارنیش حرارتی سایز 3mm(سفید) یک متر

2400در فت کیت

روکش (وارنیش) حرارتی مشکی سایز 4mm – یک متر

3100در گرین ولت

وارنیش نسوز معمولی سایز 8

6000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی مدل D5 مجموعه 72 عددی

85000در دیجیکالا

روکش (وارنیش) حرارتی زرد سایز 10mm – یک متر

5700در گرین ولت

وارنیش حرارتی مدل SA-6 مجموعه 60 عددی به همراه سرسیم سوزنی

72000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی یا شیرینگ سایز 6

6000در آچاربرق

وارنیش حرارتی سایز ۲mm

1200در نوین طراحان آلیا

وارنیش حرارتی سایز 3 (1متر)

2300در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 2 (1متر)

1900در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی سایز 2.5 میلی متر (ترموفیت -شرینک )

2099در نمونه ساز

وارنیش نسوز معمولی سایز 14

10000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز 4 (1متر)

3000در فرزاد الکترونیک

وارنیش حرارتی مدل SA-4 مجموعه 60 عددی به همراه سرسیم سوزنی

72000در دیجیکالا

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 4 - 100 سانتیمتر

8925در مکاترونیک

وارنیش نسوز معمولی سایز 1

2200در الکتروقبادیان

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 25 (۵۰ متری)

1500000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز ۴mm

2500در نوین طراحان آلیا

روکش (وارنیش) حرارتی آبی سایز 25mm – یک متر

22500در گرین ولت

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 4 رول 400 متری

2656500در مکاترونیک

وارنیش ۳۰ میل Varnish

72000در دیجی دندان

وارنیش رزینی 30 میل EX LINE

67000در دیجی دندان

وارنیش حرارتی | شرینک زرد - سایز 8 - 100 سانتیمتر

6300در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 1 - 100 سانتیمتر

1418در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک آبی سایز 10 رول 100 متری

546840در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی سایز 6 رول 200 متری

1080000در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک سفید سایز 2 رول 400 متری

1250025در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک مشکی - سایز 2 - 100 سانتیمتر

1785در مکاترونیک

وارنیش حرارتی | شرینک قرمزسایز 3 رول 400 متری

937650در مکاترونیک

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 8 (۵۰ متری)

435000در الکتروقبادیان

وارنیش نسوز معمولی سایز 18

14000در الکتروقبادیان

وارنیش حرارتی سایز ۳mm ( مشکی) – یک متر

2700در فت کیت

وارنیش حرارتی وو ار مدل RD-025

17500در دیجیکالا

وارنیش حرارتی رنگی پک ۱۶۴عددی (ترموفیت -شرینک )

55000در جی اس ام پارسه

وارنیش حرارتی A16 مجموعه 40 عددی

50000در دیجیکالا

وارنیش نسوز معمولی سایز 3.5

3000در الکتروقبادیان

وارنیش صد‌درصد نسوز سایز 14(۵۰ متری)

700000در الکتروقبادیان