لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

لیست قیمت فرش نمدی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

نمد فرش طرح گلرنگ

460000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

موکت تشک یا نمد ترموفلت

10500در خوابکو

فرش نمدی گرد کد 1038

198000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز نمدی طرح دار زمینه تیره

288000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش سنتی کد325

498000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز نمدی کد 1031

1200000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش گرد نمدی سنتی

2300000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی مدرن کد 1033

3400000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز سنتی نمدی گرد کد 1067

590000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیر انداز نمدی کد 469

290000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد دایره شیری کد ۱۰۸۱۵

110000در هفت گالری

نمد (بزرگ)

70000در رایحه سیب

نمد فرش کد 468

4500000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز نمدی دو نفره طرح شکوفه بهاری

560000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد تزئینی کد 1077

550000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی (پشمی) آرامیس مدل پنجره

1000000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش پنج متری گالری ماها کد 1003

1890000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز سنتی نمدی گرد کد 1063

280000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز سنتی نمدی کد 1059

1300000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش tb302

630000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز نسوز نمدی

294000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیر انداز و سجاده نمدی کد 483

169000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی کد 469

1700000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد کد 1047

590000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش گرد نمدی کد 477

2700000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش هشت متری گالری ماها کد 1007

1200000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز گرد نمدی کد 486

180000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی (پشمی) آرامیس مدل کنتراست

900000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد کد 1051

370000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی چهار متر گالری ماها کد 1005

1900000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی سنتی کد 326

1790000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش 4 متری گالری ماها طرح پاییز کد 1006

1809000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز نمدی طرح دار 471

530000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی مدرن

4590000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد کد 1060

320000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش گرد نمدی دلفین کد487

350000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد گرد یک متری کد ۱۰۹۰۴

560000در هفت گالری

زیرانداز نمدی طرح قلب

288000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیر انداز نمدی

480000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز سنتی نمدی گرد کد 1066

498000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز سنتی نمدی کد 1064

1200000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی گرد طرح دار کد 1038

169000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش سه متری گالری ماها طرح عشاق

1870000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد کد 1054

360000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی کد 475

4450000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی کد 474

4500000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش نمد فرش سه متری گالری ماها طرح قوچ ایرانی

1850000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز سنتی نمدی گرد کد 1061

258000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز سنتی نمدی کد 1069

850000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد مستطیلی کد ۱۰۱۴۸۲

1600000در هفت گالری

نمد گرد نیم متری کد ۱۰۴۹۸

300000در هفت گالری

نمد فرش گرد کد 1048

592000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز نمدی طرحدار 473

538000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش 4متری گالری ماها طرح اسلیمی کد 1007

1790000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

قیمت نمد گرد سنتی شسته شده و بدون بو

295000در کوالا22

نمد فرش teb306

465000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد مستطیلی کد ۱۰۵۱۳

1600000در هفت گالری

فرش گرد نمدی کد 476

3400000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش گرد نمدی کد 484

480000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش هشت متری گالری ماها کد 1001

3340000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش نمدی طرح شمسه دو خانه کد1010

2500000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد مستطیلی کد ۱۰۴۹۳

1450000در هفت گالری

نمد فرش گالری ماها

1830000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد مستطیلی کد ۱۰۵۱۲

1550000در هفت گالری

تشک نمدی طرح بهار کد 2007

598000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرمنقلی نمدی کد 466

185000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز گرد نمدی کد 485

215000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرانداز گرد نمدی کد 465

180000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد گرد یک متری کد ۱۰۹۰۳

560000در هفت گالری

نمد گرد یک متری کد ۱۰۴۹۵

540000در هفت گالری

نمد گرد یک متری کد ۱۰۴۹۷

540000در هفت گالری

نمد یک متری مربع کد ۱۰۵۱۰

600000در هفت گالری

نمد مستطیلی کد ۱۰۵۴۳

1350000در هفت گالری

نمد فرش گرد کد 1053

260000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش کد 1055

1470000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد کد 1049

599000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

فرش نمدی کد 451

1870000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد گرد یک متری کد ۱۰۵۰۹

540000در هفت گالری

نمد مستطیلی کد ۱۰۵۱۱

1450000در هفت گالری

نمد گرد یک متری کد ۱۰۵۵۹

540000در هفت گالری

نمد گرد یک متری کد ۱۰۵۵۶

540000در هفت گالری

نمد یک متری مربع کد ۱۰۵۴۲

600000در هفت گالری

زیر انداز نمد گرد سنتی شسته شده و بدون بو

295000در کوالا22

تشک نمدی کد1081

287000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد تزئینی کد 1076

570000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد گرد کد1050

579000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیر منقلی نمدی کد 1068

498000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد فرش گرد کد 1052

300000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد دست بافت سنتی اندازه 60 در 70

300000در مالوران

نمد مستطیلی کد ۱۰۱۰۶۱

1600000در هفت گالری

نمد گرد نیم متری کد ۱۰۵۰۸

300000در هفت گالری

نمد گرد یک متری کد ۱۰۵۵۸

540000در هفت گالری

نمد مستطیلی کد ۱۰۵۵۷

1550000در هفت گالری

نمد گرد یک متری کد ۱۰۵۴۴

540000در هفت گالری

نمد گرد یک متری کد ۱۰۵۴۵

540000در هفت گالری

نمد گرد سنتی شسته شده و بدون بو

295000در کوالا22

نمد فرش هفت متری گالری ماها کد 1004

3400000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

زیرمنقلی نمدی گلدار

189000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک

نمد دایره خاکستری کد ۱۰۸۱۴

100000در هفت گالری

نمد گرد کد 1045

568000در فروشگاه صنایع دستی درجه یک