لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

لیست قیمت روفرشی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

روفرشی کشدار ترک کد 20

598000در هاریکاشاپ

روفرشی نفیس

137000در زمزیران

روفرشی کشدار ترک کد 21

620000در هاریکاشاپ

روفرشی دور کش مدل 111

485000در نیاورون

روفرشی نادرباف یزد

336000در زمزیران

روفرشی 12 متری ممتاز سیمین

818100در امکان

روفرشی 6 متری مخمل بهاره

228000در زمزیران

روفرشی کیاباف یزد

336000در زمزیران

روفرشی مخمل دورکش کد 2051

550000در ۲ فروشگاه

روفرشی دور کش مدل 003

485000در نیاورون

روفرشی کشدار ترک کد 19

598000در هاریکاشاپ

روفرشی دور کش دار ترک طرح 776

550000در شهروند20

روفرشی کشدار ترک کد 152

595000در هاریکاشاپ

روفرشی نخی 6 متری

168000در زمزیران

رو فرشی کشدار 9متری مدل baran-2

799000در نمدی

روفرشی دور کش مدل 1399

485000در نیاورون

روفرشی دور کش دار ترک طرح 3639

550000در شهروند20

روفرشی ترک کشدار کد125

1199000در آذرفرش

روفرشی ترک کشدار کد121

1199000در آذرفرش

روفرشی دور کش مدل 103

485000در نیاورون

روفرشی 9متری ممتاز سیمین

613600در امکان

روفرشی دور کش دار ترک طرح 845

550000در شهروند20

روفرشی دور کش مدل 900

485000در نیاورون

روفرشی کشدار ترک کد 25

620000در هاریکاشاپ

روفرشی دور کش دار ترک 692

550000در شهروند20

روفرشی کشدار 6متری مدلSALAR-114

699000در نمدی

روفرشی ترک کشدار کد78

1199000در آذرفرش

روفرشی مخمل نیکزاد

228000در زمزیران

روفرشی ترک کشدار کد93

1199000در آذرفرش

روفرشی کار آفرین یزد کد 113

354000در زمزیران

روفرشی دور کش دار ترک طرح 3479

550000در شهروند20

روفرشی مخمل 6متری آیناز کویر یزد سرمه ای

287000در ایران حجره

روفرشی دور کش دار ترک 9 متری کد 155

865000در هاریکاشاپ

روفرشی دور کش دار 9 متری ترک طرح 405

550000در شهروند20

روفرشی 9 متری شانل سیمین

535900در امکان

روفرشی مخمل دورکش کد 20116

620000در فول شاپ

روفرشی دورکش کد 2021

590000در ۲ فروشگاه

روفرشی کشدار 3متری مدل baran-1

350000در نمدی

روفرشی ٣ بعدی مدل - RF225

890000در آناروه

روفرشی کشدار،کاور فرش کش دار،در ابعاد4،6،9،12متری با بهترین جنس و مرغوبترین کیفیت دوخت

345000در باسلام

روفرشی دور کش مدل 2021

485000در نیاورون

روفرشی ترک کشدار کد103

1199000در آذرفرش

روفرشی دور کش مدل 010

485000در نیاورون

روفرشی مخمل زرکدار برتر 12 متری کرم

685000در ایران حجره

روفرشی ترک کشدار کد83

1199000در آذرفرش

روفرشی 12 متری طلوع بروجن

594000در اتما

روفرشی مدل ۳۳۵۴۴

486000در تورکمال

روفرشی دور کش مدل 67

485000در نیاورون

روفرشی دور کش دار ترک طرح 51

550000در شهروند20

روفرشی ترک کشدار کد64

1199000در آذرفرش

روفرشی مخمل دورکش کد 2071

620000در فول شاپ

روفرشی کشدار 9متری مدل baran-1 9

799000در نمدی

روفرشی کشدار 9متری مدل E3003

799000در نمدی

روفرشی مخمل دورکش کد 2074

620000در فول شاپ

روفرشی کشدار 9متری BARAN-4

799000در نمدی

روفرشی کشدار ترک کد 24

620000در هاریکاشاپ

روفرشی کارآفرین یزد کد 07

666000در زمزیران

روفرشی دورکش کد 2023

550000در ۲ فروشگاه

روفرشی کشدار ترک کد 162

595000در هاریکاشاپ

روفرشی دورکش کد 2037

620000در فول شاپ

روفرشی کشدار طرح سنتی 1998

945000در دی ایران

روفرشی مخمل دورکش کد 2035

620000در فول شاپ

روفرشی دور کش مدل 341

485000در نیاورون

روفرشی دورکش مخمل کد 2059

500000در فول شاپ

روفرشی مخمل دورکش کد 2063

620000در فول شاپ

روفرشی مخمل دورکش کد 2086

620000در فول شاپ

روفرشی مخمل زرکدار 12 متری برتر سرمه ای

660000در ایران حجره

رو فرشی کشدار 3متری مدل baran-2

350000در نمدی

روفرشی مخمل 6، 9 ، 12 ، 3 متری

325000در باسلام

روفرشی ترک کشدار کد94

1199000در آذرفرش

روفرشی ٣ بعدی مدل - RF224

890000در آناروه

روفرشی کشدار 9متری مدل NARGIN-112

799000در نمدی

روفرشی ترک کشدار کد 29

1199000در آذرفرش

روفرشی طرح ترمه زرشکی و آبی

30000در پارچه رادمرد

روفرشی دور کش مدل 011

485000در نیاورون

روفرشی کشدار طرح سنتی 1937

945000در دی ایران

روفرشی مخمل دورکش کد 2084

620000در فول شاپ

روفرشی مخمل کویر یزد 3متری سرمه ای

165000در ایران حجره

روفرشی کشدار 6متری مدل PARYA-112

750000در نمدی

روفرشی ترک کشدار کد46

1199000در آذرفرش

روفرشی دورکش کد 2014

620000در فول شاپ

روفرشی نخی 4متری

132000در زمزیران

روفرشی مخمل زرکدار برتر 12 متری آبی

685000در ایران حجره

روفرشی دور کش مدل 128

485000در نیاورون

روفرشی دور کش دار ترک 781

550000در شهروند20

روفرشی ترک کشدار کد85

1199000در آذرفرش

روفرشی مخمل دورکش کد 2044

550000در ۲ فروشگاه

روفرشی دور کش مدل 2011

485000در نیاورون

روفرشی دور کش مدل 004

485000در نیاورون

روفرشی کشدار طرح سنتی 1956

945000در دی ایران

روفرشی ترک کشدار کد88

1199000در آذرفرش

روفرشی مخمل 6متری آیناز کویر یزد زرشکی

287000در ایران حجره

روفرشی مخمل دورکش کد 2065

620000در فول شاپ

روفرشی کشدار طرح مدرن 1951

945000در دی ایران

روفرشی ترک کشدار کد111

1199000در آذرفرش

روفرشی مخمل دورکش کد 2056

620000در فول شاپ

روفرشی دور کش مدل 2024

485000در نیاورون

روفرشی مخمل دورکش کد 2073

620000در فول شاپ

روفرشی دور کش مدل 2022

485000در نیاورون

روفرشی ترک کشدار کد122

1199000در آذرفرش