لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

لیست قیمت گلند

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

گلند کابل پلاستیکی PG9

1300در تیوان کالا

گلند فلزی نمره 16

4950در اطمینان شاپ

گلند تک پیچ لوله فلکسیبل - بسته های 5 عددی

37000در تیوان کالا

گلند کابل پلاستیکی (M16)

5800در پیمان تابلو

گلند فلزی لوله فلکسیبل تک پیچ

5000در تی ان تی همتی

درپوش گلند PG 16 پارسا

700در البرز الکتریک

گلند فلزی فلکسی بل PG 16

7000در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی PG7

2000در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی PG16

3000در تیوان کالا

گلند کابل S.E.M.C سایز M50

448000در یکتا آموت عمران

گلند کابل ATX سایز M90

3200000در یکتا آموت عمران

گلند A12 پک ده تایی

3200در فرزاد الکترونیک

گلند لوله بازشو درزدار

15000در تیوان کالا

گلند فلزی با نمره رزوه M90

1000000در الکتروقبادیان

گلند پلاستیکی با نمره رزوه M16

6000در الکتروقبادیان

گلند فلزی با نمره رزوه M50

132000در الکتروقبادیان

گلند فلزی سایز 25

15000در سیستم های حفاظتی باهر

گلند کابل فلزی 1/2 اینچ

8720در تیوان کالا

گلند آب بندی لوله فکلسیبل مادگی

29400در تیوان کالا

گلند آب بندی نری لوله فلکسیبل رزوه PG

29500در تیوان کالا

گلند والواشر

4200در تولید گرا

گلند فلزی نمره 13

4000در اوج گستران

گلند کابل فلزی PG 48

164590در تیوان کالا

گلند آب بندی نایلونی لوله خرطومی فلزی (ip67)

15000در تیوان کالا

گلند A7 پک ده تایی

1600در فرزاد الکترونیک

گلند کابل پلاستیکی PG7

1400در تیوان کالا

گلند کابل پلاستیکی (M25)

18000در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی (PG29)

5850در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی PG13.5

2800در تیوان کالا

گلند کابل فلزی PG 16

18530در تیوان کالا

گلند کابل پلاستیکی (M20)

9500در پیمان تابلو

گلند فلزی (برنجی) سرگرد تیپ AM سایز M50

187000در پیمان تابلو

گلند فلزی سر تخت سایز 16

15600در پیمان تابلو

گلند فلزی سر گرد سایز 11

24700در پیمان تابلو

گلند فلزی با نمره رزوه M63

190000در الکتروقبادیان

گلند کابل پلاستیکی PG42

11445در تیوان کالا

گلند کابل فلزی PG 36

66490در تیوان کالا

گلند کابل پلاستیکی (PG42)

11900در پیمان تابلو

گلند کابل فلزی M20

18530در تیوان کالا

گلند کابل فلزی PG7

12500در تیوان کالا

گلند A6 پک ده تایی

1500در فرزاد الکترونیک

گلند فلزی سرتخت سایز 48

93500در پیمان تابلو

گلند فلزی (برنجی) سرگرد تیپ AM سایز M32

63000در پیمان تابلو

درپوش گلند PG 13.5 پارسا

600در البرز الکتریک

گلند A8 پک ده تایی

1850در فرزاد الکترونیک

گلند A5 پک ده تایی

1450در فرزاد الکترونیک

گلند کابل پلاستیکی (M32)

27500در پیمان تابلو

گلند فلزی فلکسی بل PG 21

7900در پیمان تابلو

گلند فلزی سر گرد سایز 7

17900در پیمان تابلو

گلند فلزی سر تخت سایز 9

6600در پیمان تابلو

گلند دم دار 20*6 پک ده تایی

2200در فرزاد الکترونیک

گلند A3 پک ده تایی

1250در فرزاد الکترونیک

درپوش گلند PG 21 پارسا

850در البرز الکتریک

گلند کابل پلاستیکی (PG9)

2300در پیمان تابلو

گلند فلزی (برنجی) سرگرد تیپ AM سایز M20

24500در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی PG36

10900در تیوان کالا

گلند فلزی فلکسی بل PG 13.5

6300در پیمان تابلو

گلند پلاستیکی 13 (PG 13)

5350در پایالند

گلند کابل فلزی آرموردار PG16

18530در تیوان کالا

گلند کابل پلاستیکی (PG11)

2900در پیمان تابلو

گلند فلزی با نمره رزوه M16

14000در الکتروقبادیان

گلند کابل پلاستیکی M63

68000در پیمان تابلو

گلند کابل فلزی PG 13.5

16895در تیوان کالا

گلند کابل پلاستیکی (PG16)

3600در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی (PG36)

9700در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی PG21

4905در تیوان کالا

گلند فلزی سر گرد سایز 42

207900در پیمان تابلو

گلند فلزی سر تخت سایز 11

9900در پیمان تابلو

گلند فلزی سر تخت سایز 36

65500در پیمان تابلو

گلند A10 پک ده تایی

2350در فرزاد الکترونیک

گلند فلزی (برنجی) سرگرد تیپ AM سایز M40

87000در پیمان تابلو

گلند فلزی نمره 48

39000در اوج گستران

گلند کابل فلزی M40

65400در تیوان کالا

گلند کابل پلاستیکی (PG13.5)

3200در پیمان تابلو

گلند کابل پلاستیکی PG29

5450در تیوان کالا

گلند کابل فلزی PG 9

13625در تیوان کالا

درپوش گلند PG 29 پارسا

1000در البرز الکتریک

گلند دو پیچ لوله فلکسی - بسته 5 عددی

22750در تیوان کالا

گلند فلزی سایز 36

27000در سیستم های حفاظتی باهر

گلند پلاستیکی با نمره رزوه M50

28000در الکتروقبادیان

گلند کابل فلزی آرموردار PG21

21800در تیوان کالا

گلند تک پیچ

28000در ارزون سرا

گلند فلزی لوله فلکسیبل دو پیچ

3000در تی ان تی همتی

گلند A4 پک ده تایی

1250در فرزاد الکترونیک

گلند کابل فلزی 3/4 اینچ

20000در تیوان کالا

گلند کابل فلزی M25

28340در تیوان کالا

گلند کابل فلزی PG 29

42510در تیوان کالا

گلند فلزی سایز 29

19000در سیستم های حفاظتی باهر

گلند فلزی سر تخت سایز 42

81900در پیمان تابلو

گلند فلزی (برنجی) سرگرد تیپ AM سایز M16

19500در پیمان تابلو

گلند فلزی سر گرد سایز 16

33600در پیمان تابلو

گلند فلزی سر گرد سایز 21

47300در پیمان تابلو

گلند فلزی سر گرد سایز 29

72500در پیمان تابلو

گلند فلزی سر تخت سایز 21

18900در پیمان تابلو

گلند پلاستیکی با نمره رزوه PG29

5000در الکتروقبادیان

گلند پلاستیکی با نمره رزوه PG42

9000در الکتروقبادیان

گلند پلاستیکی با نمره رزوه PG48

12000در الکتروقبادیان

گلند فلزی سایز 21

7500در سیستم های حفاظتی باهر

گلند پلاستیکی با نمره رزوه M25

14000در الکتروقبادیان

گلند پلاستیکی با نمره رزوه PG7

1500در الکتروقبادیان