لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

لیست قیمت بسته اینترنت

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

2021 گیگ سه ماهه ADSL

240890در کیان ارتباط گیلان

بسته اینترنت سه ماهه 20 گیگ نامحدود

79000در آی تی تل

بسته اینترنت یکساله 85 گیگ نامحدود

295000در آی تی تل

بسته اینترنت سه ماهه 70 گیگ نامحدود

189000در آی تی تل

بسته اینترنت TD-LTE سه ماهه 24 گیگ نامحدود

110000در آی تی تل

بسته اینترنت TD-LTE یکساله 80 گیگ نامحدود

195000در آی تی تل

بسته اینترنت شش ماهه 75 گیگ نامحدود

225000در آی تی تل

بسته اینترنت TD-LTE شش ماهه 40 گیگ نامحدود

137000در آی تی تل

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 100 گیگابایت + 100 گیگ شبانه یکماهه

-در ضبدر

360 گیگ دوازده ماهه

-در ماهان نت

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 80 گیگابایت سه ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 46 گیگابایت یکماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 30 گیگابایت یکماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت نوترینو سه ماهه –۵ گیگابایت

-در مودم مارت

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 60 گیگابایت دو ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 150 گیگابایت سه ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 76 گیگابایت دو ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 33 گیگابایت یکماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 300 گیگابایت سه ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 26 گیگابایت یکماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 135 گیگابایت سه ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 100 گیگابایت سه ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 90 گیگابایت سه ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 100 گیگابایت دو ماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 25 گیگابایت یکماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 10 گیگابایت + 10 گیگ شبانه یکماهه

-در ضبدر

بسته اینترنت TD-LTE ایرانسل 68 گیگابایت دو ماهه

-در ضبدر