لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

لیست قیمت تجهیزات گلخانه‌ای

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۴۰ متری مدلIPG-P2

23500000در اگری پلاس

گلخانه خانگی ۶ متری مدل IPG-S1

7100000در اگری پلاس

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL

7400000در گل و گیاه منتخب

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰ متری مدلIPG-P1

16200000در اگری پلاس

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۵۰۴متری مدل IPG-P17

167500000در اگری پلاس

سینی نشاء یا سینی کشت 210 حفره ای ایرانی

5500در ایران کشاورزی

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۴۰ متری مدل IPG-P9

61800000در اگری پلاس

گلخانه خانگی ۷/۵ متری مدل IPG-F1

9650000در اگری پلاس

پکیج کاشت تا برداشت 30 گلدان

47600000در تهران گرو لایت

گلخانه خانگی مدل H3 ارتفاع 3.2 (طرح آلاچیق)

21850000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی ۱۵ متری مدل IPG-F3

14100000در اگری پلاس

اتاق رشد گیاه 2 در 2 در ارتفاع 2

4100000در تهران گرو لایت

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۲۰ متری مدل IPG-P8

61750000در اگری پلاس

گلخانه خانگی مدل DL46 ارتفاع 2.20 متر(طول 3.72)

19650000در گل و گیاه منتخب

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰۰متری مدل IPG-P10

88100000در اگری پلاس

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۰۸متری مدل IPG-P14

140000000در اگری پلاس

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۵۰ متری مدلIPG-P3

27500000در اگری پلاس

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S12 ارتفاع 2.15 متر(طول 1.24)

4750000در گل و گیاه منتخب

پکیج کامل کاشت تا برداشت 4 گلدان

7250000در تهران گرو لایت

گلخانه خانگی ۱۲ متری مدل IPG-S3

12661200در اگری پلاس

پکیج کامل کاشت تا برداشت 7 گلدان

13400000در تهران گرو لایت

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۴۰متری مدل IPG-P11

100000000در اگری پلاس

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۶۰ متری مدلIPG-P4

33700000در اگری پلاس

سینی نشاء یا سینی کشت 162 حفره ای ایرانی

5500در ایران کشاورزی

گلخانه خانگی ۹ متری مدل IPG-S2

11800000در اگری پلاس

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۳۶۰متری مدل IPG-P13

130000000در اگری پلاس

پکیج کاشت تا برداشت 25 گلدان

40000000در تهران گرو لایت

گلخانه خانگی مدل DL42 ارتفاع 2.20 متر(طول 1.24)

10150000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL513 ارتفاع 2.4 متر(طول 8.06)

48050000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل H2 ارتفاع 2.8 (طرح آلاچیق)

16450000در گل و گیاه منتخب

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۵۶متری مدل IPG-P16

153700000در اگری پلاس

خرید اتوماسیون و کنترل هوشمند گلخانه ناپادا مدل N6

8000000در ناپادا

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S16 ارتفاع 2.15 متر(طول 3.72)

9200000در گل و گیاه منتخب

اتاق رشد گیاه 2.5 در 2.5 در ارتفاع 2

4650000در تهران گرو لایت

چسب ترمیم پلاستیک گلخانه

275000در گل و گیاه منتخب

سینی نشاء ۲۸۸ حفره ای عمق ۲/۵ سانت ترک

9000در اگری پلاس

اتوماسیون و کنترل هوشمنداقلیم گلخانه ناپادا مدل N7

9000000در ناپادا

سینی نشاء تخت

199900در پوپونیک

اتاق رشد گیاه 1 در 1 در ارتفاع 2

2400000در تهران گرو لایت

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۹۰ متری مدلIPG-P5

41350000در اگری پلاس

اتاق رشد گیاه 4 در 4 در ارتفاع 2

6100000در تهران گرو لایت

نشاء پالونیا (سینی 172 تایی)

1290000در مزرعه کارآفرینی-بازار کشاورزی آنلاین

گلخانه خانگی ۱۱/۲۵ متری مدل IPG-F2

11900000در اگری پلاس

لانس کلتی گلخانه

144700در اگری پلاس

سینی نشاء 128 حفره

22000در تهران گرو لایت

گلخانه خانگی ۱۸/۷۵ متری مدل IPG-F4

16300000در اگری پلاس

سینی نشاء ۴۵ حفره ای عمق ۶ سانت ترک

8000در اگری پلاس

اتاق رشد گیاه 5 در 5 در ارتفاع 2

8900000در تهران گرو لایت

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۸۰ متری مدلIPG-P6

48100000در اگری پلاس

گلخانه خانگی مدل DL32 ارتفاع 2.05 متر (طول 1.24)

9100000در گل و گیاه منتخب

سینی نشاء 210 حفره

43900در پوپونیک

سینی نشاء 162 حفره

43900در پوپونیک

سینی نشاء

4500در اگری اد

گلخانه خانگی مدل DL36 ارتفاع 2.05 متر (طول 3.72)

16550000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL49 ارتفاع 2.20 متر(طول 5.58)

25600000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL512 ارتفاع 2.4 متر(طول 7.44)

44600000در گل و گیاه منتخب

بستن پنجره و دریچه های گلخانه با سرعت باد

8900000در ناپادا

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۸۰متری مدل IPG-P12

114500000در اگری پلاس

سینی نشاء یونولیتی ۲۸*۴۲/۵

17200در اگری پلاس

گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۰۰ متری مدل IPG-P7

55200000در اگری پلاس

سیستم تماس و پیامک هوشمند اقلیم گلخانه ناپادا مدل M900

6390000در ناپادا

اتوماسیون گلخانه ناپادا مدل آلرتیس گل A30 بی سیم

19950000در ناپادا

گلخانه خانگی مدل DL45 ارتفاع 2.20 متر(طول 3.1)

15250000در گل و گیاه منتخب

اتاق رشد گیاه 4.5 در 4.5 در ارتفاع 2

7500000در تهران گرو لایت

پکیج کامل کاشت تا برداشت 12 گلدان

15200000در تهران گرو لایت

سینی نشاء یا سینی کشت 105 حفره ای ایرانی

5500در ایران کشاورزی

گلخانه خانگی مدل DL33 ارتفاع 2.05 متر (طول 1.86)

10950000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S14 ارتفاع 2.15 متر(طول 2.48)

7000000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL507 ارتفاع 2.4 متر(طول 4.34)

27350000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL510 ارتفاع 2.4 متر(طول 6.20)

37700000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL48 ارتفاع 2.20 متر(طول 4.96)

23650000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL47 ارتفاع 2.20 متر(طول 4.34)

21650000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL28 ارتفاع 2.2 متر(طول 4.96)

12350000در گل و گیاه منتخب

سینی نشاء ۱۲۸ حفره ای عمق ۴/۵ سانت ترک

8000در اگری پلاس

سینی نشاء 24 حفره

629000در پوپونیک

سینی نشاء ۷۲ حفره ای عمق ۴/۵ سانت ترک

8000در اگری پلاس

سینی نشاء 28 حفره

28000در تهران گرو لایت

گلخانه خانگی مدل DL505 ارتفاع 2.4 متر(طول3.10)

20450000در گل و گیاه منتخب

پکیج کاشت تا برداشت 20 گلدان

33000000در تهران گرو لایت

سینی نشاء 15 حفره

83900در پوپونیک

سینی نشاء 72 حفره

43900در پوپونیک

گلخانه خانگی مدل DL508 ارتفاع 2.4 متر(طول 4.96)

30800000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL24 ارتفاع 2.2 متر(طول 2.48)

8350000در گل و گیاه منتخب

اتوماسیون گلخانه کوچک ناپادا مدل آلرتیس گل A13

14900000در ناپادا

گلخانه خانگی مدل DL511 ارتفاع 2.4 متر(طول 6.82)

41150000در گل و گیاه منتخب

پکیج ویژه کاشت تا برداشت 15 گلدان

27500000در تهران گرو لایت

سینی نشاء ۱۱۲ حفره ای عمق ۴/۲ سانت ایرانی

3500در اگری پلاس

گلخانه خانگی مدل DL43 ارتفاع 2.20 متر(طول 1.86)

11850000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL34 ارتفاع 2.05 متر(طول(2.48)

12850000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S15 ارتفاع 2.15 متر(طول 3.10)

8100000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL39 ارتفاع 2.05 متر (طول 5.58)

22150000در گل و گیاه منتخب

سینی نشاء ۱۰۴ حفره ای عمق ۴ سانت ترک

8000در اگری پلاس

سینی نشاء 104 حفره

21000در تهران گرو لایت

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL22 ارتفاع 2.2 متر(طول 1.24)

6350000در گل و گیاه منتخب

اتاق رشد گیاه 1.5 در 1.5 در ارتفاع 2

3450000در تهران گرو لایت

گلخانه خانگی مدل DL37 ارتفاع 2.05 متر (طول 4.34)

18450000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL26 ارتفاع 2.2 متر(طول 3.72)

10350000در گل و گیاه منتخب

گلخانه خانگی مدل DL38 ارتفاع 2.05 متر (طول 4.96)

20300000در گل و گیاه منتخب

سینی نشاء 128 حفره

43900در پوپونیک

گلخانه خانگی مدل DL35 ارتفاع 2.05 متر (طول 3.1)

14700000در گل و گیاه منتخب