لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

لیست قیمت مواد شیمیایی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

آلومینیوم کلراید ۶ آبه نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

2000000در ارزان آزما

استون C107021 –analysis ACS

220000در شیمی رو

سدیم کلراید C106400- Extra pure

36000در شیمی رو

آمونیاک ۲۸-۳۰% EP-نوترون ایران

90000در ارزان آزما

داروی آب هارد فونت HF-500 (میکا شیمی پارسه)

420000در کالا پرینت

اسید سولفوریک 98-95 درصد

104000در سی سی ایران

گوار گام

10000در شیمی آنلاین

اسید استیک Hplc-نوترون ایران

385000در ارزان آزما

اسید فسفریک

130000در شیمی آنلاین

استات روی نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

265000در ارزان آزما

متانول C106011 - gas chromatography

80000در شیمی رو

اتیل استات نوترون شیشه ای گرید USP حجم ۲٫۵ لیتر

500000در ارزان آزما

اسید فسفریک 85 درصد

253000در سی سی ایران

اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ محلول 50 درصد

145000در سی سی ایران

نیترات نقره C101512- analysis

1260000در شیمی رو

اسید نیتریک C101799- analysis

60000در شیمی رو

کلرید روی نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

180000در ارزان آزما

اسید سولفوریک ۹۷-۹۵% نوترون پلی اتیلن گرید EP حجم ۱ لیتر

70000در ارزان آزما

سدیم لوریل سولفات

158000در سی سی ایران

اسید سیتریک 1 آبه C100243 - USP

110000در شیمی رو

قلع (||) کلراید

1350000در سی سی ایران

اسید استیک۱۰۰% نوترون پلی اتیلن گرید USP حجم ۱ لیتر

130000در ارزان آزما

سدیم سولفات خشک

80000در سی سی ایران

سولفات نیکل 6 آبه

420000در سی سی ایران

متانول نوترون شیشه ای گرید EP حجم ۲٫۵ لیتر

200000در ارزان آزما

منیزیم سولفات C106067- analysis

144000در شیمی رو

سدیم هیدروژن کربنات

85000در سی سی ایران

خرید متانول آزمایشگاهی| فروش متانول صنعتی تهران|الکل چوب

500000در سیگما شیمی

سولفات مس C102787- Usp

96000در شیمی رو

اسید سولفوریک ۹۷-۹۵% نوترون شیشه ای گرید EP حجم ۱ لیتر

70000در ارزان آزما

تری کلرو استیک اسید

2300000در سی سی ایران

مونو اتانول آمین

208000در سی سی ایران

اسید کلریدریک

130000در شیمی آنلاین

کینولین یلو

40000در شیمی آنلاین

پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰ نوترون پلی اتیلن گرید USP حجم ۲٫۵ لیتر

400000در ارزان آزما

استیک اسید 96% C100062 – analysis

100000در شیمی رو

اسید سیتریک ۵۰% cleaning نوترون پلی اتیلن حجم ۲٫۵ لیتر

230000در ارزان آزما

دی اتانول آمین-EP-نوترون ایران

185000در ارزان آزما

بافر آمونیاک

95000در سی سی ایران

بوتیل استات

321000در سی سی ایران

فرمالدهید

20000در شیمی آنلاین

کلرید قلع نوترون گرید EP حجم ۵۰۰ گرم

750000در ارزان آزما

متانول C106012 - dried

200000در شیمی رو

سدیم استات خشک

165000در سی سی ایران

تیترانت اسید کلریدریک

120000در سی سی ایران

آلومینیوم کلراید 6 آبه

2300000در سی سی ایران

متانولDry- ایران

420000در ارزان آزما

سی ام سی

150000در شیمی آنلاین

پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰ نوترون پلی اتیلن گرید USP حجم ۲٫۵ لیتر

400000در ارزان آزما

اسید استیک نوترون پلی اتیلن گرید EP حجم ۱ لیتر

120000در ارزان آزما

استون نوترون پلی اتیلن گرید USP حجم ۲٫۵ لیتر

500000در ارزان آزما

کلرید آهن ||| (خشک) نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

250000در ارزان آزما

سدیم کلراید

70000در سی سی ایران

لاکتیک اسید

140000در شیمی آنلاین

لیتیوم کربنات

165000در سی سی ایران

اسید استیک۱۰۰% نوترون شیشه ای گرید USP حجم ۲٫۵ لیتر

350000در ارزان آزما

اسید سولفوریک ۹۷-۹۵% نوترون شیشه ای گرید EP حجم ۲٫۵ لیتر

200000در ارزان آزما

محلول ضد عفونی دست 120 میلی لیتر

210000در شیمی آنلاین

پتاسیم کلراید نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

180000در ارزان آزما

پترولیوم اتر 60-40

249000در سی سی ایران

آلومینیوم پتاسیم سولفات 12 آبه

280000در سی سی ایران

استون نوترون شیشه ای گرید USP حجم ۱ لیتر

200000در ارزان آزما

سولفات جیوه نوترون گرید EP حجم ۱۰۰ گرم

430000در ارزان آزما

کلسیم استات نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

290000در ارزان آزما

اسید استیک نوترون شیشه ای گرید EP حجم ۱ لیتر

120000در ارزان آزما

سانست یلو

30000در شیمی آنلاین

سدیم دودسیل سولفات SLS نوترون گرید USP حجم ۵ کیلوگرم

800000در ارزان آزما

متانول C106018 - liquid chromatography

80000در شیمی رو

دی اتیلن گلایکول مونو متیل اتر

760000در سی سی ایران

اسید استیک نوترون پلی اتیلن گرید EP حجم ۲٫۵ لیتر

260000در ارزان آزما

استیک اسید - C160305

100000در شیمی رو

سدیم دودسیل سولفات SLS نوترون گرید USP حجم ۱۰ کیلوگرم

1500000در ارزان آزما

کلسیم استات

290000در سی سی ایران

آمونیوم سولفات نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

165000در ارزان آزما

نشاسته اصلاح شده

1200000در شیمی آنلاین

کلسیم کربنات نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

160000در ارزان آزما

نانو کربنات کلسیم امریکایی حجم۱۰گرم

150000در ارزان آزما

متانولC106009 - analysis

280000در شیمی رو

استون نوترون شیشه ای گرید UV حجم ۲٫۵ لیتر

580000در ارزان آزما

آهن (II) کلراید 4 آبه

1400000در سی سی ایران

آمونیوم کلراید نوترون گرید EP حجم ۱ کیلوگرم

100000در ارزان آزما

اسید استیک۱۰۰% نوترون پلی اتیلن گرید USP حجم ۲٫۵ لیتر

290000در ارزان آزما

اسید استیک۱۰۰% نوترون شیشه ای گرید USP حجم ۱ لیتر

130000در ارزان آزما

استون نوترون شیشه ای گرید UV حجم ۱ لیتر

300000در ارزان آزما

آمونیوم استات نوترون گرید EP حجم ۵ کیلوگرم

600000در ارزان آزما

سدیم سولفات نوترون گرید USP حجم ۱ کیلوگرم

80000در ارزان آزما

اسید سیتریک ۵۰% cleaning نوترون پلی اتیلن حجم ۱ لیتر

100000در ارزان آزما

اتانول 70%

80000در شیمی آنلاین

کلسیم نیترات 4 آبه

190000در سی سی ایران

آمونیوم استات نوترون گرید EP حجم ۱۰ کیلوگرم

1100000در ارزان آزما

متانول نوترون پلی اتیلن گرید EP حجم ۱ لیتر

70000در ارزان آزما

سدیم سولفات نوترون گرید USP حجم ۵ کیلوگرم

299000در ارزان آزما

سدیم سولفات نوترون گرید USP حجم ۱۰ کیلوگرم

520000در ارزان آزما

پتاسیم کلراید C104936- analysis

175000در شیمی رو

ایزوبوتیل استات

70000در شیمی آنلاین

پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰ نوترون پلی اتیلن گرید USP حجم ۱ لیتر

175000در ارزان آزما

سدیم کلراید نوترون گرید USP حجم ۱ کیلوگرم

73000در ارزان آزما

تیترانت پتاسیم دی کرومات

420000در سی سی ایران

اتیل استات نوترون شیشه ای گرید USP حجم ۱ لیتر

210000در ارزان آزما

استونHPLC- ایران

300000در ارزان آزما