لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

لیست قیمت پمپ استخر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

پمپ شناور 90 متری 1 اینچ تکفاز BMV

2420000در مای ابزار

پمپ استخر 2 اسب لئو مدل XPK1604

620000در تاسیسات

پمپ استخر 3 اسب لئو مدل XPK2204

700000در تاسیسات

پمپ شناور توان تک 97 متری 2 اینچ مدل 4RF-410/15

8111000در مای ابزار

پمپ شناور 115 متری 1 اینچ تکفاز BMV

2790000در مای ابزار

پمپ استخر 1 اسب لئو مدل XPK804

500000در تاسیسات

پمپ استخری 2 اسب استارست

4200000در کدخدایی

پمپ استخر 1.5 اسب لئو مدل XPK1104

530000در تاسیسات

پمپ استخر 0.35 اسب لئو مدل XPK350-2

320000در تاسیسات

پمپ شناور تنه باریک(لوله 90) ماتریکس 100 متری 1.5 اینچ تکفاز MATRIX

5091000در مای ابزار

پمپ شناور ماتریکس 130 متری 1.5 اینچ تکفاز MATRIX

5107000در مای ابزار

پمپ استخری XKP 1104

4310000در دیجی مک

پمپ استخری استریم "2 - 1/5 اسب SCS1.5

1850000در ناب تهویه

پمپ استخر ایمکس مدل SPH100

7400000در ۳ فروشگاه

پمپ استخری لئو XKP 1104

5500000در هایپر تاسیسات

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH200

13108000در ساینا تصفیه

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH300

11336000در ۲ فروشگاه

پمپ آب استخری هاچاسو مدل MSP 1500

6990000در آی ناین

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH100

10280000در ساینا تصفیه

پمپ استخری لیو LEO XKP 350-2

3560000در آتورشاپ

پمپ استخریHyper Pump سری CM

4449000در چشمه آرامش آب

پمپ تصفیه استخری ایمکس سری SPH150

9500000در کدخدایی

پمپ تصفیه استخر 2 اسب ایماکس SC200

9400000در ۲ فروشگاه

پمپ تصفیه استخر 1 اسب ایماکس SC100

6450000در ۲ فروشگاه

پمپ تصفیه استخر 1.5 اسب ایماکس SC150

8200000در ۲ فروشگاه

پمپ تصفیه استخر یک اسب ایماکس SB10

8200000در اِچ وَک

پمپ تصفیه استخری IML سری America

9370000در چشمه آرامش آب

پمپ استخری لئو مدل XKP 350-2

4000000در شوفاژ ایران

پمپ تصفیه آب فیلتری استخر مدل A

1990000در ایران اینتکس

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW1500

10823800در ۲ فروشگاه

پمپ تصفیه استخری ایمکس مدل SPH200

9795000در شوفاژ ایران

پمپ حرارتی استخر ایمکس مدل HP26B

152543400در ونداد تجهیز

پمپ تصفیه استخر IML سری Atlas

70720000در چشمه آرامش آب

پمپ استخری لئو مدل LEO-XKP2204

7000000در شوفاژ ایران

پمپ استخری لئو مدل XKP 1604

6195000در شوفاژ ایران

پمپ تصفیه استخری ایمکس سری SPH100

8600000در کدخدایی

پمپ استخری 1/5 اسب استارست

4100000در کدخدایی

پمپ تصفیه استخری ایمکس سری SPH200

11000000در کدخدایی

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA012

49000000در ساینا تصفیه

پمپ استخر 2 اسب کریپسول مدل KSE200MB

7700000در تاسیسات

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA011

4400000در ساینا تصفیه

پمپ استخر 10 اسب کریپسول مدل KAN1010B - سه فاز

16500000در تاسیسات

پمپ استخر 1.5 اسب هایوارد سری TriStar مدل SP3215EE

10800000در تاسیسات

پمپ تصفیه استخر IML سری NIAGARA

14100000در چشمه آرامش آب

پمپ استخر ایمکس مدل SPH200

12584625در ونداد تجهیز

پمپ استخری لئو مدل XKP 804

5500000در شوفاژ ایران

پمپ تصفیه استخر دو اسب ایماکس SPH200

9400000در اِچ وَک

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SC075

9450000در ساینا تصفیه

پمپ استخر PENTAIR مدل SUPERFLO 200

12685000در ساینا تصفیه

پمپ استخر PENTAIR مدل SUPERFLO 100

10060000در ساینا تصفیه

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW1600

16882000در ۲ فروشگاه

پمپ استخر Dab مدل EUROPRO 75

12900000در ساینا تصفیه

پمپ لیو استخری 1100 وات مدل XKP 1104

4500000در تِک صنعت

واتر پمپ حوضچه و استخر WP-26000LP سوبو

2050000در نسیم یاس

پمپ تصفیه استخر سه اسب دراپ FCP-2200

6550000در اِچ وَک

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH075

9931000در ساینا تصفیه

پمپ استخر Hiwater مدل HW1500

11765000در ساینا تصفیه

پمپ استخر Dab مدل EUROPRO 50

12600000در ساینا تصفیه

پمپ تصفیه استخر DAB سری EUROSWIM/ ساخت ایتالیا

12600000در چشمه آرامش آب

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH150

11420000در ساینا تصفیه

پمپ تصفیه استخر 0.75 اسب ایماکس SPH75

7550000در اِچ وَک

پمپ استخر PENTAIR مدل SUPERFLO 300

14435000در ساینا تصفیه

پمپ استخر هایواتر Hiwater مدل HW2200

19100000در ساینا تصفیه

پمپ استخری دیزل ساز Pentax پنتاکس DS200/2

3294000در تاسیسات کلاب

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA006

10500000در ساینا تصفیه

پمپ استخری لئو مدل XKP 1104

5250000در شوفاژ ایران

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA002

5300000در ساینا تصفیه

پمپ استخر Hiwater مدل HW1600

18250000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA008

14600000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA010

19600000در ساینا تصفیه

پمپ استخر Dab مدل EUROPRO 100

13300000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA003

5800000در ساینا تصفیه

واتر پمپ حوضچه و استخر WP-22000LP سوبو

1968000در نسیم یاس

پمپ استخری لیو LEO XKP 2204

5930000در آتورشاپ

پمپ استخر Hiwater مدل HWH1000

10800000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA013

13500000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA001

5000000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA005

7100000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA009

16500000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA004

6400000در ساینا تصفیه

پمپ استخر اطلس پول مدل AMA007

12500000در ساینا تصفیه

پمپ تصفیه استخر EMAUX سری SPH

10662000در چشمه آرامش آب

پمپ استخر Hiwater مدل HWH600

9850000در ساینا تصفیه

پمپ استخر Hiwater مدل HW1000

10560000در ساینا تصفیه

پمپ استخری طرح داب چشمه

4782000در چشمه آرامش آب

پمپ استخر تکفاز Atlaspool مدل ATS-500

9030000در شوفاژ ایران

پمپ استخر 0.75 اسب کریپسول مدل OK71MB

4600000در تاسیسات

پمپ تصفیه فیلتری کوچک استخر

1900000در ایران اینتکس

پمپ لیو استخری 2200 وات مدل XKP 2204

6000000در تِک صنعت

پمپ استخر PENTAIR مدل SUPERFLO 150

10935000در ساینا تصفیه

پمپ استخر 1.5 اسب هایوارد سری SP مدل SP2607X15

10840000در تاسیسات

پمپ استخر 3 اسب هایوارد سری TriStar مدل SP3230EE

13000000در تاسیسات

پمپ استخری لئو XKP 804

5000000در هایپر تاسیسات

پمپ استخر تکفاز Atlaspool مدل ATS-400

7172400در شوفاژ ایران

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW1000

9724400در ۲ فروشگاه

واتر پمپ حوضچه و استخر WP-16000LP سوبو

1935000در نسیم یاس

پمپ استخر 0.5 اسب کریپسول مدل OK51MB

4200000در تاسیسات

پمپ استخری آکوا استرانگ مدل EKP2206

6995000در خاجی کالا

پمپ استخر 1 اسب هایوارد سری SP2 مدل SP3007EAZ

10900000در تاسیسات

پمپ استخری استارست مدل FCP-1100

4345000در خاجی کالا