لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

لیست قیمت شیر فشارشکن

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

شیر فشار شكن هانیول مدل D06F

300000در تاسیسات

شیر فشارشکن کارواش 200 برتولینی اصلی

1380000در ۲ فروشگاه

شیر فشار شکن بدنه بزرگ فنری CS CASE مدل 0350 سایز "2

1500000در ۲ فروشگاه

شیر فشار شکن آب کیس 3/4 اینچ دیافراگمی

495000در آی ناین

شیر فشار شکن 1/2 اینچ cs case

1در صفاکالا

فشار شکن آبخوری نیپل با شیر تخلیه ستاره

285000در ماکی کالا

شیر فشار شکن آب کیس 1/2 اینچ

450000در آی ناین

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1060 سایز "3/4

398100در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن کارتریجی

437000در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت

شیر فشارشکن اب و هوا " 3/4 هانیول برکمن مدل D04FM-3/4A دنده ای PN16 (روپیچ " 1 و توپیچ " 3/4)

1017600در پایالند

شیر فشار شکن بدنه بزرگ فنری CS CASE مدل 0340 سایز "1/2 1

1350000در ۲ فروشگاه

شیر فشار شکن آب پکنز PAKKENS سایز "3/4

380000در نیک ابزار

فشار شکن آبخوری نیپل با شیر تخلیه پارس مدل PR-701

295000در ماکی کالا

فشار شکن شیر Hawe

20500000در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت

فشارشکن 3/4 دستی بلوکی ترک هیدرولیک

1968700در سیدبرقی

شیر فشار شکن سی اس کیس cs case سایز "1.1/4

1250000در نیک ابزار

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D06F سایز "2

4800000در نیک ابزار

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D06F سایز "3/4

1650000در نیک ابزار

شیر فشار شکن بخار " 3/4 فلنجدار ایوز EYVAZ مدل 02-39 PN16 طرح سامسون (Po 4.5-10 bar)

5538500در پایالند

فشار شکن شیر بلوک های پمپ های بتن

3800000در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت

شیر فشار شکن آب پکنز PAKKENS سایز "1

790000در نیک ابزار

شیر فشار شکن مهاب آب ایرانیان

1837500در شیر صنعتی

سایت گلاس استیل آبنوس

2363000در تاسیسات چشمک

شیر فشارشکن کارواش اینترپمپ اصلی

2490000در مای ابزار

شیر فشار شکن دیافراگمی سی اس کیس cs case سایز "3/4

430000در نیک ابزار

شیر فشار شکن آب کیس 3 اینچ

5290000در آی ناین

شیر فشار شکن سی اس کیس cs case سایز "3

3600000در نیک ابزار

شیر فشار شکن دیافراگمی سی اس کیس cs case سایز "1

650000در نیک ابزار

شیر فشار شکن آب کیس 1 اینچ

1140000در آی ناین

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل CIM 1060

361800در ماوی هام

شیر فشار شکن دیافراگمی سی اس کیس cs case سایز "1/2

415000در نیک ابزار

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D04F

900000در نیک ابزار

شیر فشارشکن اب " 1/2 PN20 FARG ایتالیائی مدل 480.12

531100در پایالند

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D06F سایز "1/2

1550000در نیک ابزار

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1060 سایز "1/2

361800در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن بدنه بزرگ فنری CS CASE مدل 0320 سایز "3/4

390000در نیک ابزار

شیر فشار شکن ایتپ سایز 2 اینچ مدل 143

2990000در آی ناین

بدنه اصلی قسمت ورودی خروجی فشار شکن آبخوری نیپل با شیر تخلیه پارس

90000در ماکی کالا

شیر فشار شکن بدنه بزرگ فنری CS CASE مدل 0315 سایز "1/2

390000در نیک ابزار

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1430 سایز "21/2

4924400در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1430 سایز "1

1054200در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن آب کیس 1/2 2 اینچ

4040000در آی ناین

شیر فشارشکن اب " 1/2-1 CaSE (بدون مانومتر) ترکیه ای

1488000در پایالند

شیر فشار شکن آب پکنز PAKKENS سایز "1/2

380000در نیک ابزار

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1430 سایز "2

3181800در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن آب کیس 1/2 اینچ دیافراگمی

485000در آی ناین

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D06F سایز "1.1/2

3300000در نیک ابزار

شیر فشارشکن کارواش 110 برتولینی اصلی

1950000در مای ابزار

شیر فشارشکن بخار اصفهان " 1/2-2 PR-15-S2 با L به طول 32 سانت

4427000در پایالند

شیر فشارشکن اب " 1/2 پکنز PAKKENS اصلی ترکیه ای (بدون مانومتر)

384750در پایالند

شیر فشار شکن سی اس کیس cs case سایز "2.1/2

3400000در نیک ابزار

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D06F سایز "1

1750000در نیک ابزار

شیر فشار شکن ایتپ سایز 1 اینچ مدل 143

1100000در آی ناین

شیر فشارشکن سرویس اشپیک 160 بار

3049500در پایالند

فشارشکن شیر پوتزمایستر Hawe

39000000در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت

شیر فشارشکن اب " 1 RBM ایتالیائی اصلی با مانومتر (تنظیم شونده با درجه0-6بار) CODE 2909.06.00

2876400در پایالند

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1430 سایز "11/4

2417200در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1430 سایز "3

7595900در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن آب کیس 1 اینچ دیافراگمی

760000در آی ناین

شیر فشارشکن پمپ سرویس SPC مدل C-01-B

1643500در پایالند

شیر فشارشکن پمپ سرویس اینترپمپ100 و 150 و 200 بار ایتالیائی تیپ HM

2831000در پایالند

شیر فشارشکن بخار اصفهان " 3 PR-15-S2(معمولی 5 -2 بار)

4683500در پایالند

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D06F سایز "1.1/4

2200000در نیک ابزار

شیر فشارشکن اب " 2 CaSE (بدون مانومتر) ترکیه ای

1757700در پایالند

شیر فشار شکن آب کیس 1/4 1 اینچ

1485000در آی ناین

شیر فشارشکن بخار اصفهان " 1/2-1 PR-15-S2

3752500در پایالند

شیر فشارشکن بخار اصفهان " 1/4-1 PR-15-S2

3439000در پایالند

سایت گلاس چدنی آبنوس

3780000در تاسیسات چشمک

شیر فشارشکن پمپ سرویس اینترپمپ 280 بار ایتالیائی تیپ H284 (جایگزین 200 بار )

2831000در پایالند

شیر فشارشکن برکمن Braukmann مدل D06F سایز "2

4700000در نیک ابزار

شیر فشارشکن 1.2 پینتوسی ایتالیا

700000در اِچ وَک

شیر فشارشکن برکمن Braukmann مدل D06F سایز "1/2

1550000در نیک ابزار

شیر فشارشکن اب " 1 پکنز PAKKENS اصلی ترکیه ای (بدون مانومتر)

878750در پایالند

شیر فشارشکن سرویس اشپیک210 بارالمانی

3049500در پایالند

شیر فشارشکن اب و هوا " 1/2 هانیول برکمن مدل D04FM-1/2A دنده ای PN16

945600در پایالند

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1430 سایز "11/2

2603500در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن سیم ایتالیا مدل 1430 سایز "4

21692000در هایپر تاسیسات

شیر فشار شکن آب سی اس کیس CS CASE سایز "1

750000در نیک ابزار

شیر فشارشکن برکمن Braukmann مدل D06F سایز "1

1750000در نیک ابزار

شیر فشارشکن برکمن Braukmann مدل D06F سایز "3/4

1650000در نیک ابزار

شیر فشارشکن پمپ سرویس SPC مدل C-01-A

1643500در پایالند

شیر فشارشکن بخار اصفهان " 2 PR-15-S2(معمولی - تنظیم روی 5/5-2/5 بار)

4161000در پایالند

شیر فشارشکن دیافراگمی اب " 1 طرح هانیول CaSE (بدون مانومتر) ترکیه ای

837000در پایالند

شیر فشارشکن سرویس برتولینی 110 بار WBL 1111 نارنجی APR20 (شیر APR 20)

1311000در پایالند

شیر فشارشکن سرویس برتولینی مدل APR 30 جهت 150 WML 1515 و 200 بار TML 1520 B ابی

1558000در پایالند

شیر فشارشکن برکمن Braukmann مدل D06F سایز "1.1/4

2400000در نیک ابزار

فشار شکن آبخوری نیپل با شیر مستقیم نورت استار ترکیه مدل NSRT220F

-در ماکی کالا

شیر فشار شکن وفلو

-در هایپر تاسیسات

شیر فشارشکن دیافراگمی سی اس کیس cs case سایز "1

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن سی اس کیس cs case سایز "1/2

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل DO6F سایز "1/2

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن آب پکنز PAKKENS سایز "1/2 با مانومتر

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن دیافراگمی سی اس کیس cs case سایز "1

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن دیافراگمی سی اس کیس cs case سایز "3/4

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن آب پکنز PAKKENS سایز "3/4 با مانومتر

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن دیافراگمی سی اس کیس cs case سایز "1/2

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن سی اس کیس cs case سایز "1.1/2

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن سی اس کیس cs case سایز "2

-در ابزار مارک

شیر فشارشکن هانیول Honeywell مدل D05F

-در نیک ابزار

شیر فشارشکن سی اس کیس cs case سایز "1

-در ابزار مارک