لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

لیست قیمت مخازن

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
مخزن آب3500000در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت
مخزن آب عمودی طبرستان حجم 500 لیتر مدل 11312511211000در پی بام
مخزن سمپاش 400 لیتری توربینی سبز3768000در مخزن آبی
فیلتر دو مرحله ای پیش تصفیه آب ورودی ساختمان232000در مخزن آب
تانکر آب ۱۵۰۰۰ لیتری پلی اتیلن عمودی سه لایه پلاستونیک25537000در مخزن آب
تانکر آب ۵۰۰۰ لیتری پلی اتیلن افقی سه لایه KU12012000در مخزن آب
مخزن آب پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه KU1434000در مخزن آب
مخزن آب مکعبی (آسانرو) ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک1617000در مخزن آب
منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری درجه دار واتس wates1920000در مخزن آب
منبع آب پلی اتیلنی ۱۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک593000در مخزن آب
مخزن آب 1000 لیتری مکعبی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا2960900در البرز مخزن
مخزن آب عمودی بلند طبرستان حجم 1000 لیتر مدل 11313522342000در پی بام
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری خزر منبع عمودی 3 لایه1953000در خاجی کالا
مخزن آب پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک6947000در مخزن آب
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری نکا پلاستیک افقی بیضی تک لایه491500در خاجی کالا
مخزن آب عمودی طبرستان حجم 350 لیتر مدل 1131201913000در پی بام
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه18756300در مخزن آبی
مخزن آب عمودی بلند طبرستان حجم 300 لیتر مدل 1131171845000در پی بام
منبع پلاستیکی ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه KU401000در مخزن آب
مخزن آب 500 لیتری عمودی بلند سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا1349900در البرز مخزن
مخزن آب عمودی طبرستان حجم 3000 لیتر مدل 11314415674000در پی بام
مخزن 1000 لیتری عمودی2215600در مخزن آبی
مخزن قیفی پلی اتیلن 500 لیتری تهران پلیمر یارا1453000در ماکی کالا
مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی5569000در مخزن آب
منبع تحت فشار ۶۰ لیتری واتس wates1212000در مخزن آب
منبع تحت فشار 60 لیتری هاماک1168500در ۳ فروشگاه
استخر کودک‌ آبی2816200در مخزن آبی
مخزن پلی اتیلن 1500 ليتری خزر منبع افقی 3 لايه3390000در خاجی کالا
مخزن پلاستیکی ۵۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی کوتاه پلاستونیک8770000در مخزن آب
مخزن آب عمودی طبرستان حجم 250 لیتر مدل 1131161806000در پی بام
مخزن آب 1000 لیتری افقی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا2449900در البرز مخزن
مخزن آب حجیم پلاست مدل ۱۱۲ حجم ۱۰۰۰ لیتر2220000در پرویس
مخزن قیفی پلی اتیلن 3000 لیتری تهران پلیمر یارا6143000در ماکی کالا
مخزن آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا2349900در البرز مخزن
مخزن پلی اتیلن ۲۳۰ لیتری مکعبی سه لایه پلاستونیک1056000در مخزن آب
مخزن آب 500 لیتری افقی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا1549900در البرز مخزن
مخزن آب 1000 لیتری زیرپله سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا2770900در البرز مخزن
مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی سه لایه2925800در مخزن آبی
مخزن آب 100 لیتری مکعبی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا580900در البرز مخزن
مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه2090300در مخزن آبی
مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی پلاستونیک3557000در مخزن آب
مخزن آب عمودی بلند طبرستان حجم 500 لیتر مدل 11312521293000در پی بام
مخزن پلی اتیلن ۷۵۰ لیتری آب شرب عمودی KU1643000در مخزن آب
مخزن آب 750 لیتری عمودی بلند سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا1699900در البرز مخزن
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه1322700در مخزن آبی
مخزن آب 200 لیتری عمودی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا742900در البرز مخزن
مخزن آب 2000 لیتری افقی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا4638900در البرز مخزن
مخزن آب 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا3699900در البرز مخزن
مخزن پلی اتیلن 2000 ليتری خزر منبع افقی 3 لايه4266000در خاجی کالا
منبع پلاستیکی ۳۰۰ لیتری سه لایه افقی KU924000در مخزن آب
مخزن آب 3000 لیتری قیفی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا6142900در البرز مخزن
مخزن آب 5000 لیتری قیفی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا10274900در البرز مخزن
مخزن آب 10000 لیتری افقی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا23999900در البرز مخزن
مخزن آب 200 لیتری مکعبی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا1063900در البرز مخزن
مخزن آب 1000 لیتری قیفی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا2760900در البرز مخزن
بشکه 110 لیتری تک لایه378700در مخزن آبی
مخزن آب 500 لیتری زیرپله سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا1753900در البرز مخزن
مخزن سمپاش 100 لیتری گرد زرد361100در مخزن آبی
مخزن آب 300 لیتری مکعبی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا1214900در البرز مخزن
مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی پلاستونیک9864000در مخزن آب
مخزن 12000 لیتری عمودی سه لایه2214100در مخزن آبی
مخزن پلی اتیلن 220 ليتری خزر منبع عمودی بلند 3 لايه740000در خاجی کالا
مخزن آب 800 لیتری افقی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا2149900در البرز مخزن
مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه افقی پلاستونیک2437000در مخزن آب
مخزن آب 100 لیتری عمودی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا499900در البرز مخزن
مخزن آب 250 لیتری قیفی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا968900در البرز مخزن
مخزن آب پلی اتیلن ۶۰۰ لیتری عمودی KU1483000در مخزن آب
مخزن آب عمودی بلند طبرستان حجم 5000 لیتر مدل 11314829108000در پی بام
مخزن تحت فشار ۶۰ لیتری هاماک1230000در مخزن آب
مخزن قیفی پلی اتیلن 10000 لیتری تهران پلیمر یارا17241000در ماکی کالا
مخزن آب عمودی کوتاه طبرستان حجم 5000 لیتر مدل 12314818677000در پی بام
مخزن پلاستیکی ۵۰۰۰ لیتری سه لایه افقی پلاستونیک12688000در مخزن آب
سپتیک تانک پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری21429000در مخزن آب
مخزن آب 150 لیتری عمودی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا549900در البرز مخزن
مخزن آب 2000 لیتری مکعبی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا5190900در البرز مخزن
مخزن آب 42 لیتری مدل AOR - Poly Water Tank5500000در آفرود بازار
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری پلی اتیلنی سه لایه پلاستونیک2450000در مخزن آب
مخزن آب 20000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا31999900در البرز مخزن
مخزن پلاستیکی ۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی کوتاه پلاستونیک1127000در مخزن آب
مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه2646700در مخزن آبی
منبع تحت فشار ۲۴ لیتری واتس wates450000در مخزن آب
مخزن آب حجیم پلاست مدل ۱۰۲ حجم ۱۰۰ لیتر435600در پرویس
مخزن آب حجیم پلاست مدل ۲۲۲ ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر3876000در پرویس
مخزن 2000 لیتری افقی کرکره ای سه لایه4762300در مخزن آبی
اسکله شناور آبی360100در مخزن آبی
مخزن آب 300 لیتری افقی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا999900در البرز مخزن
مخزن آب عمودی کوتاه طبرستان حجم 14000 لیتر مدل 123159120865000در پی بام
مخزن50لیتری منشوری پلی اتیلن320000در محصول پلاست
مخزن آب 100 لیتری افقی سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا519900در البرز مخزن
مخزن آب 10000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا17999900در البرز مخزن
مخزن قیفی پلی اتیلن 250 لیتری تهران پلیمر یارا970000در ماکی کالا
مخزن آب 1500 لیتری عمودی کوتاه سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا3199900در البرز مخزن
مخزن 2000 لیتری نیسانی آبی4240600در مخزن آبی
منبع تحت فشار ۸۰ لیتری هاماک1660000در مخزن آب
مخزن آب 3000 لیتری عمودی متوسط سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا5599900در البرز مخزن
مخزن آب حجیم پلاست مدل ۳۲۲ گنجایش ۳۰۰۰ لیتر5400000در پرویس
منبع ۲۴ لیتری تحت فشار ایستاده واتس wates459000در مخزن آب
مخزن آب عمودی طبرستان حجم 10000 لیتر مدل 113157117202000در پی بام
مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی تک لایه2854900در مخزن آبی
منبع ۳۵۰ لیتری پلی اتیلن عمودی ایستاده سه لایه KU918000در مخزن آب