Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

لیست قیمت سایر انواع کلید و فیوز

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

فیوز گرد ۳۱۵MA

3000در الکترو ام کا

فیوز DAITO MP 3.5A

170000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی fast blow 8A

6000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای سیم دار ۱۰*۳.۶ ۱A

3000در الکترو ام کا

فیوز سه فاز 16 امپر مدل C16

150000در محیا الکترونیک

پین فیوز 38*10

3000در الکترو ام کا

فیوز بزرگ گچی fast blow 30A

10000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای سیم دار ۱۰A 3.6*10

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک fast 63MA

10000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 630MA

8000در الکترو ام کا

فیوز گرد ۵۰ma 125V

200000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی fast blow 100MA

6000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی fast blow 20A

6000در الکترو ام کا

فیوز بزرگ گچی fast blow 800MA

10000در الکترو ام کا

فیوز حرارتی ۷۷C 10A 250V

4500در الکترو ام کا

فیوز بزرگ گچی fast blow 16A

10000در الکترو ام کا

فیوز گچی ۳۸*۱۰ ۸A

20000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۱۰۰ma

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۳۰۰ma

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۳A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۴A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۲A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک ۱۵آمپر ۲۵۰ولت ۵×۲۰ چینی

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک fast 800MA

5000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 12A

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ چینی ۱A

700در الکترو ام کا

فیوز گرد ۲۰۰MA

3000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی time delay 100MA

8000در الکترو ام کا

فیوز گرد ۶.۳A

3000در الکترو ام کا

فیوز حرارتی ۱۶۹C 10A 250V

4500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای سیم دار ۱۰*۳.۶ ۴A

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی 5A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 400MA

8000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی time delay 12A

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۲۰۰ma

500در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی time delay 15A

8000در الکترو ام کا

فیوز گرد ۱۰۰MA

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی۱A

500در الکترو ام کا

فیوز گچی ۳۸*۱۰ ۲A

20000در الکترو ام کا

فیوز گچی ۱۳A 6*25

8000در الکترو ام کا

فیوز بزرگ گچی fast blow 20A

10000در الکترو ام کا

فیوز گچی ۳۸*۱۰ ۴A

20000در الکترو ام کا

فیوز اهم متر ۳۸*۱۰ ۶۳۰MA 1000V

170000در الکترو ام کا

فیوز بزرگ گچی fast blow 1A

10000در الکترو ام کا

فیوز مقاومتی ۱۰A

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۲.۵A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۸A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک fast 150MA

5000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک fast 5A

5000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 2A

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ چینی ۲۰۰ma

700در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ چینی ۵۰۰ma

700در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ چینی ۲۵A

700در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی fast blow 500MA

6000در الکترو ام کا

فیوز اهم متر ۳۸*۱۰ ۴۴۰MA 1000V

170000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ time delay 1A

10000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک fast 200MA

5000در الکترو ام کا

فیوز بزرگ گچی fast blow 7A

10000در الکترو ام کا

فیوز اهم متر 38*10 10A 1000V

170000در الکترو ام کا

فیوز مقاومتی ۳A

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای سیم دار ۱۰*۳.۶ ۵۰۰ma

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۷A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 2.5A

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 8A

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 25A

8000در الکترو ام کا

فیوز گرد ۵۰۰ma 125V

200000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ چینی ۱۰۰ma

700در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ چینی ۲A

700در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ time delay 500ma

10000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی fast blow 2A

6000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی time delay 1A

8000در الکترو ام کا

فیوز حرارتی ۱۸۵C

4500در الکترو ام کا

فیوز حرارتی ۷۳C 10A 250V

4500در الکترو ام کا

فیوز حرارتی ۹۸C 10A 250V

4500در الکترو ام کا

فیوز گرد ۵۰۰MA

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ fast blow 30A

8000در الکترو ام کا

فیوز بزرگ گچی fast blow 4A

10000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک چینی ۶A

500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک fast 2.5A

5000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ fast blow 250MA

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ fast blow 6A

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ time delay 250ma

10000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی fast blow 25A

6000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی time delay 4A

8000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی time delay 5A

8000در الکترو ام کا

فیوز گچی ۳۸*۱۰ ۲۰A

20000در الکترو ام کا

فیوز گرد ۱۲۵MA

3000در الکترو ام کا

فیوز گرد ۱۶۰MA

3000در الکترو ام کا

فیوز گرد ۶۳MA

10000در الکترو ام کا

فیوز حرارتی ۱۳۰C

4500در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 1.6A

8000در الکترو ام کا

فیوز تک فاز 6 امپر

50000در محیا الکترونیک

نگهدارنده فیوز Suntree SRD 30

83000در نورسان انرژی

فیوز گچی ۳۸*۱۰ ۱۵A

20000در الکترو ام کا

فیوز مقاومتی ۱۰۰MA

3000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای کوچک time dilay 4A

8000در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ چینی ۶A

700در الکترو ام کا

فیوز شیشه ای بزرگ time delay 25A

10000در الکترو ام کا

فیوز گچی ۱۵A 6*25

8000در الکترو ام کا

فیوز کوچک گچی fast blow 250MA

6000در الکترو ام کا