لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

لیست قیمت فیوز کاردی و سکسیونری

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سکسیونر سه فاز (پایه فیوز) 51*14 پارس فانال

185000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1

228900در تسلا کالا

کلید فیوز کاردی 400A BMC پیچاز الکتریک

990000در البرز الکتریک

کلید فیوز کاردی 250A باکالیتی پیچاز الکتریک

670000در البرز الکتریک

پایه سکسیونر فیوز 38*10 VLC سه پل ETI

161100در پیمان تابلو

فیوز کاردی 200A NT1 پیچاز الکتریک

60000در البرز الکتریک

کلید فیوز کاردی 160A طرح ونر پیچاز الکتریک

280000در البرز الکتریک

پایه فیوز تک پل (gG) کریر (سکسیونری) (58*22) ETI

169600در پیمان تابلو

فیوز کاردی 250 آمپر پارس فانال مدل NH1

55000در آسان الکتریک

کلید فیوز کاردی 160A باکالیتی پیچاز الکتریک

350000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C

252000در تسلا کالا

پایه فیوز کاردی 630 آمپر اصفهان کلید

290000در الکتروتلاش

مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 425 تا 630، gG با نشانگر، سایز 3

3549000در تسلا کالا

پایه فیوز کاردی 250 آمپر اصفهان کلید

130000در الکتروتلاش

پایه فیوز کاردی پلیمری 630A پیچاز الکتریک

270000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)

156100در تسلا کالا

مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1250، gG با نشانگر، سایز 4

3820000در تسلا کالا

پایه فیوز کاردی 160 آمپر اصفهان کلید

59000در الکتروتلاش

سکسیونر تک فاز (پایه فیوز) 38*10 پارس فانال

30000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3

415800در تسلا کالا

سکسیونر تک فاز (پایه فیوز) 51*14 پارس فانال

61000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 40A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 400 آمپر پارس فانال مدل NH2

70000در آسان الکتریک

فیوز کاردی 250A NT1 پیچاز الکتریک

60000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 315 آمپر پارس فانال مدل NH2

70000در آسان الکتریک

پایه فیوز سه پل (gG) کریر (سکسیونری) (58*22) ETI

524700در پیمان تابلو

پایه فیوز تک پل (gG) کریر (سکسیونری) (38*10) ETI

56200در پیمان تابلو

پایه فیوز کاردی 160A حفاظ دار (تک پل) پیچاز الکتریک

54000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0

273000در تسلا کالا

فیوز کاردی 63A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 500A NT3 پیچاز الکتریک

120000در البرز الکتریک

کلید فیوز کاردی 160A BMC پیچاز الکتریک

330000در البرز الکتریک

پایه فیوز سه پل (gG) کریر (سکسیونری) (51*14) ETI

299500در پیمان تابلو

فیوز کاردی 630A NT3 پیچاز الکتریک

120000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 160 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1

588000در تسلا کالا

فیوز کاردی 500 آمپر پارس فانال مدل NH3

80000در آسان الکتریک

فیوز کاردی 315A NT2 پیچاز الکتریک

88000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 80A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1600، gG با نشانگر، سایز4a

3879000در تسلا کالا

فیوز کاردی 400A NT2 پیچاز الکتریک

88000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 25A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

کلید دیسکریپنسی فوجی (دایره) – سکسیونری

2899400در کالاسان

کلید فیوز کاردی 250A BMC پیچاز الکتریک

635000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2

311800در تسلا کالا

پایه فیوز کاردی 400 آمپر اصفهان کلید

228000در الکتروتلاش

پایه فیوز دو پل (gG) کریر (سکسیونری) (38*10) ETI

106000در پیمان تابلو

مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)

198400در تسلا کالا

پایه فیوز کاردی باکالیتی 630A پیچاز الکتریک

290000در البرز الکتریک

مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2

1090000در تسلا کالا

کلید فیوز کاردی 630A باکالیتی پیچاز الکتریک

1270000در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی 160A حفاظ دار (سه پل) پیچاز الکتریک

169000در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی باکالیتی 400A پیچاز الکتریک

225000در البرز الکتریک

پایه فیوز تک پل (gG) کریر (سکسیونری) (51*14) ETI

106000در پیمان تابلو

پایه فیوز کاردی پلیمری 400A پیچاز الکتریک

210000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 20A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی باکالیتی 250A پیچاز الکتریک

128000در البرز الکتریک

کلید فیوز کاردی 630A BMC پیچاز الکتریک

1190000در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی باکالیتی 160A پیچاز الکتریک

59000در البرز الکتریک

پایه فیوز دو پل (gG) کریر (سکسیونری) (51*14) ETI

204000در پیمان تابلو

فیوز کاردی 16A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی پلیمری 160A پیچاز الکتریک

54000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 160 آمپر ای ک تی مدل NH00

49000در دیجیکالا

پایه فیوز دو پل (gG) کریر (سکسیونری) (58*22) ETI

333900در پیمان تابلو

پایه فیوز کاردی پلیمری 250A پیچاز الکتریک

120000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 50A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 32A C00 پیچاز الکتریک

35000در البرز الکتریک

کلید فیوز کاردی 400A باکالیتی پیچاز الکتریک

1050000در البرز الکتریک

فیوز کاردی 63A NT0 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی 630A حفاظ دار (تک پل) پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 125A NT0 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 315A NT3 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 160A NT0 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 100A NT1 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی 250A حفاظ دار (تک پل) پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

پایه فیوز کاردی 400A حفاظ دار (تک پل) پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

کلید فیوز کاردی 250A طرح ونر پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 355A NT2 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 200A NT2 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 125A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 63A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 355A NT3 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 80A NT0 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 125A NT1 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 50A NT0 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 100A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 160A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 80A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 35A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 100A C00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 200A-250A پارس فانال

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی بلند 50الی160A پارس فانال

-در البرز الکتریک

کلید فیوز کاردی 400A طرح ونر پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 400A NT3 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 250A NT2 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 100A NT0 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 25A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک

فیوز کاردی 50A NT00 پیچاز الکتریک

-در البرز الکتریک