لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

لیست قیمت فیوز کاردی و سکسیونری

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
پایه سکسیونر فیوز 38*10 VLC سه پل ETI161100در پیمان تابلو
کلید فیوز کاردی 250A باکالیتی پیچاز الکتریک670000در البرز الکتریک
مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)156100در تسلا کالا
کلید فیوز کاردی 160A باکالیتی پیچاز الکتریک350000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 250A NT1 پیچاز الکتریک60000در البرز الکتریک
مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C252000در تسلا کالا
کلید فیوز کاردی 160A طرح ونر پیچاز الکتریک280000در البرز الکتریک
کلید فیوز کاردی 160A BMC پیچاز الکتریک330000در البرز الکتریک
سکسیونر سه فاز (پایه فیوز) 51*14 پارس فانال185000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 80A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 400 آمپر پارس فانال مدل NH270000در آسان الکتریک
فیوز کاردی 250 آمپر پارس فانال مدل NH155000در آسان الکتریک
مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1228900در تسلا کالا
فیوز کاردی 63A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی 160 آمپر اصفهان کلید59000در الکتروتلاش
مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0273000در تسلا کالا
سکسیونر تک فاز (پایه فیوز) 51*14 پارس فانال61000در البرز الکتریک
پایه فیوز تک پل (gG) کریر (سکسیونری) (58*22) ETI169600در پیمان تابلو
پایه فیوز کاردی 250 آمپر اصفهان کلید130000در الکتروتلاش
کلید فیوز کاردی 630A باکالیتی پیچاز الکتریک1270000در البرز الکتریک
کلید فیوز کاردی 400A باکالیتی پیچاز الکتریک1050000در البرز الکتریک
فیوز کاردی ۲۵۰ آمپر مدل NH0130000در پرویس
فیوز کاردی ۲۵۰ آمپر مدل NH0130000در پرویس
فیوز کاردی 400A NT2 پیچاز الکتریک88000در البرز الکتریک
فیوز کاردی ۱۶۰ آمپر ای ک تی مدل NH0048600در پرویس
پایه فیوز تک پل (gG) کریر (سکسیونری) (38*10) ETI56200در پیمان تابلو
فیوز کاردی 500 آمپر پارس فانال مدل NH380000در آسان الکتریک
فیوز کاردی 25A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی باکالیتی 160A پیچاز الکتریک59000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 200A NT1 پیچاز الکتریک60000در البرز الکتریک
سکسیونر تک فاز (پایه فیوز) 38*10 پارس فانال30000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 315 آمپر پارس فانال مدل NH270000در آسان الکتریک
مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3415800در تسلا کالا
فیوز کاردی 630A NT3 پیچاز الکتریک120000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی 160A حفاظ دار (سه پل) پیچاز الکتریک169000در البرز الکتریک
کلید فیوز کاردی 250A BMC پیچاز الکتریک635000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 500A NT3 پیچاز الکتریک120000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی باکالیتی 400A پیچاز الکتریک225000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 16A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)198400در تسلا کالا
فیوز کاردی 315A NT2 پیچاز الکتریک88000در البرز الکتریک
کلید دیسکریپنسی فوجی (دایره) – سکسیونری2750000در کالاسان
پایه فیوز کاردی 160A حفاظ دار (تک پل) پیچاز الکتریک54000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی پلیمری 630A پیچاز الکتریک270000در البرز الکتریک
مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1600، gG با نشانگر، سایز4a3679000در تسلا کالا
پایه فیوز کاردی پلیمری 400A پیچاز الکتریک210000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 20A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
پایه فیوز دو پل (gG) کریر (سکسیونری) (38*10) ETI106000در پیمان تابلو
مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 160 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1458000در تسلا کالا
مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1250، gG با نشانگر، سایز 43420000در تسلا کالا
پایه فیوز دو پل (gG) کریر (سکسیونری) (58*22) ETI333900در پیمان تابلو
مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2569000در تسلا کالا
مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 425 تا 630، gG با نشانگر، سایز 31059000در تسلا کالا
پایه فیوز سه پل (gG) کریر (سکسیونری) (58*22) ETI524700در پیمان تابلو
پایه فیوز دو پل (gG) کریر (سکسیونری) (51*14) ETI195000در پیمان تابلو
پایه فیوز کاردی 630 آمپر اصفهان کلید290000در الکتروتلاش
کلید فیوز کاردی 400A BMC پیچاز الکتریک990000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی 400 آمپر اصفهان کلید228000در الکتروتلاش
پایه فیوز تک پل (gG) کریر (سکسیونری) (51*14) ETI104900در پیمان تابلو
پایه فیوز کاردی پلیمری 160A پیچاز الکتریک54000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی پلیمری 250A پیچاز الکتریک120000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 50A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 40A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
فیوز کاردی 32A C00 پیچاز الکتریک35000در البرز الکتریک
پایه فیوز سه پل (gG) کریر (سکسیونری) (51*14) ETI280900در پیمان تابلو
مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2311800در تسلا کالا
پایه فیوز کاردی باکالیتی 250A پیچاز الکتریک128000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی باکالیتی 630A پیچاز الکتریک290000در البرز الکتریک
کلید فیوز کاردی 630A BMC پیچاز الکتریک1190000در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی50000در ایسام
فیوز سکسیونری پیچاز 40 آمپر Linder R016 045000در ایسام
فیوز سکسیونری پیچاز 50 آمپر Linder R016 045000در ایسام
فیوز کاردی 125A NT00 پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
کلید فیوز کاردی 400A طرح ونر پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی 250A حفاظ دار (تک پل) پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
کلید فیوز کاردی 250A طرح ونر پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
فیوز کاردی 160A NT00 پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
فیوز کاردی 63A NT00 پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
پایه فیوز کاردی 630A حفاظ دار (تک پل) پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
فیوز کاردی 100A NT00 پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
فیوز کاردی 80A NT00 پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک
فیوز کاردی 100A C00 پیچاز الکتریک-در البرز الکتریک