لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

لیست قیمت کلید گردان و چدنی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
کلید چدنی 25 آمپر دو طرفه سه فاز پویا185000در تِک صنعت
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ،100 آمپر ، KAVEH992300در پیمان تابلو
کلید چدنی یکطرفه 16 آمپر پویا120000در البرز الکتریک
کلید چدنی 25 آمپر چپ و راست تک فاز پویا185000در تِک صنعت
کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF011490000در تسلا کالا
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 25 آمپر ، KAVEH109200در پیمان تابلو
کلید فیوز قابل قطع زیر بار (گردان) 160A پیچاز الکتریک580000در البرز الکتریک
کلید بالا بر 30 آمپر چدنی پویان150000در تله کالا بین
کلید گردان سه فاز دوطرفه 25A الکترو کهربا138900در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 100 آمپر ، TRS743900در پیمان تابلو
کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01722000در تسلا کالا
کلید گردان تکفاز یکطرفه 25A الکترو کهربا56700در البرز الکتریک
کلید گردان سه فاز یکطرفه 16A الکترو کهربا53500در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 16 آمپر ، KAVEH71400در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، KAVEH186900در پیمان تابلو
کلید چدنی 32 آمپر چپ و راست پیام140000در تِک صنعت
کلید گردان سه فاز یکطرفه 100A الکترو کهربا298000در البرز الکتریک
کلید گردان سه فاز دوطرفه 63A الکترو کهربا331500در البرز الکتریک
کلید گردان سه فاز یکطرفه 40A الکترو کهربا103200در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، KAVEH92400در پیمان تابلو
کلید چدنی چپ و راست 16 آمپر پویا150000در ۲ فروشگاه
کلید گردان سه فاز یکطرفه قفل شو 25A الکترو کهربا95800در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، یکطرفه ، 16 آمپر ، KAVEH72500در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 100 آمپر ، TRS885900در پیمان تابلو
کلید گردان سه فاز دوطرفه 16A الکترو کهربا98700در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تبدیل ولت چهار حالته 16 آمپر ، KAVEH104500در پیمان تابلو
کلید چدنی 63 آمپر یک طرفه سه فاز پویا610000در تِک صنعت
کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF011190000در تسلا کالا
کلید گردان چپگرد راستگرد سه فاز 25A الکترو کهربا133100در البرز الکتریک
کلید گردان یکطرفه 400 آمپر اصفهان کلید1210000در الکتروتلاش
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 16 آمپر ، KAVEH64800در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) تبدیل ولت هفت حالته 16 آمپر ، KAVEH137600در پیمان تابلو
کلید گردان سه فاز دوطرفه کوچک 40A الکترو کهربا168500در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 100 آمپر ، KAVEH761300در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 63 آمپر ، KAVEH297200در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 100 آمپر ، KAVEH614300در پیمان تابلو
کلید گردان سه فاز یکطرفه 40A کوچک الکترو کهربا80000در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 25 آمپر ، KAVEH245700در پیمان تابلو
کلید گردان تکفاز یکطرفه 16A الکترو کهربا45000در البرز الکتریک
کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه قفل شو 100A الکترو کهربا482900در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 16 آمپر ، TRS62200در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، KAVEH390000در پیمان تابلو
دسته کلید چدنی بزرگ 25 آمپر پویا8000در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دوطرفه ، 100 آمپر ، KAVEH1438500در پیمان تابلو
کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 014710000در تسلا کالا
کلید گردان دوطرفه 250 آمپر اصفهان کلید1927000در الکتروتلاش
کلید گردان رویان مدل ۱F204000در پرویس
کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 013790000در تسلا کالا
کلید گردان چپگرد راستگرد سه فاز 16A الکترو کهربا95600در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 63 آمپر ، KAVEH252000در پیمان تابلو
کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover3785100در تسلا کالا
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 40 آمپر ، TRS212900در پیمان تابلو
کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161722200در تسلا کالا
کلید گردان سه فاز یکطرفه قفل شو کوچک 40A الکترو کهربا112600در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تبدیل ولت چهار حالته 16 آمپر ، TRS121000در پیمان تابلو
کلید گردان دوطرفه 630 آمپر اصفهان کلید3730000در الکتروتلاش
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 100 آمپر ، TRS1749800در پیمان تابلو
کلید گردان تکفاز دوطرفه 16A الکترو کهربا56600در البرز الکتریک
کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS4011490000در تسلا کالا
کلید چدنی یکطرفه 25 آمپر پویا150000در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) (تبدیل آمپر) 16 آمپر ، TRS166100در پیمان تابلو
کلید گردان یکطرفه 630آمپر اصفهان کلید2187000در الکتروتلاش
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 12 آمپر ، TRS60800در پیمان تابلو
کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه قفل شو 25A الکترو کهربا103300در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 40 آمپر ، KAVEH100800در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 40 آمپر ، TRS246600در پیمان تابلو
کلید گردان تکفاز یکطرفه 40A کوچک الکترو کهربا69200در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، KAVEH310800در پیمان تابلو
کلید گردان چپگرد راستگرد سه فاز 100A الکترو کهربا629100در البرز الکتریک
کلید چدنی دوطرفه 25 آمپر پویا185000در البرز الکتریک
کلید گردان سه فاز یکطرفه قفل شو 16A الکترو کهربا77700در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، TRS352600در پیمان تابلو
کلید گردان تکفاز دوطرفه 40A الکترو کهربا118400در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 100 آمپر ، TRS473800در پیمان تابلو
کلید گردان سه فاز دوطرفه 100A الکترو کهربا643000در البرز الکتریک
کلید گردان یکطرفه 160 آمپر اصفهان کلید589000در الکتروتلاش
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 40 آمپر ، KAVEH222600در پیمان تابلو
کلید گردان یک طرفه سایکو مدل LA38-11X2BLACK بسته ۱۰ عددی284400در پرویس
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 40 آمپر ، KAVEH130200در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، TRS150000در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 25 آمپر ، KAVEH73000در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 16 آمپر ، KAVEH129200در پیمان تابلو
کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF012216000در تسلا کالا
سوئیچ سلکتور کلید دار اشنایدر، 3 پل 12 آمپر 4 کنتاکت645000در قلب تبریز
کلید گردان دوطرفه 400 آمپر اصفهان کلید3009000در الکتروتلاش
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 40 آمپر ، TRS185500در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 63 آمپر ، KAVEH558600در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 40 آمپر ، KAVEH289800در پیمان تابلو
کلید چدنی چپ و راست 25 آمپر پویا185000در البرز الکتریک
کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه قفل شو کوچک 40A الکترو کهربا139200در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 16 آمپر ، KAVEH193200در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 25 آمپر ، TRS139200در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 40 آمپر ، KAVEH134400در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 25 آمپر ، TRS118900در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 63 آمپر ، TRS283800در پیمان تابلو
کلید گردان تکفاز دوطرفه 25A الکترو کهربا72400در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 40 آمپر ، KAVEH150200در پیمان تابلو
کلید گردان تکفاز یکطرفه 63A الکترو کهربا127400در البرز الکتریک
کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 63 آمپر ، KAVEH173300در پیمان تابلو
کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، یکطرفه ، 25 آمپر ، TRS94100در پیمان تابلو