لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

لیست قیمت کلید گردان و چدنی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

کلید چدنی 25 آمپر دو طرفه سه فاز پویا

225000در تِک صنعت

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، KAVEH

79500در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ،100 آمپر ، KAVEH

957600در پیمان تابلو

کلید گردان تکفاز دوطرفه 25A الکترو کهربا

72400در البرز الکتریک

کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

2100000در تسلا کالا

کلید چدنی یکطرفه 25 آمپر پویا

150000در البرز الکتریک

کلید گردان سه فاز دوطرفه 63A الکترو کهربا

331500در البرز الکتریک

کلید چدنی 32 آمپر چپ و راست پیام

155000در تِک صنعت

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، TRS

211100در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دوطرفه ، 100 آمپر ، KAVEH

1333900در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 16 آمپر ، KAVEH

75000در پیمان تابلو

کلید چدنی 25 آمپر چپ و راست تک فاز پویا

225000در تِک صنعت

کلید گردان یکطرفه 160 آمپر اصفهان کلید

589000در الکتروتلاش

کلید فیوز قابل قطع زیر بار (گردان) 250A پیچاز الکتریک

1000000در البرز الکتریک

کلید گردان دوطرفه 250 آمپر اصفهان کلید

1927000در الکتروتلاش

کلید گردان چپگرد راستگرد سه فاز 16A الکترو کهربا

95600در البرز الکتریک

کلید گردان سه فاز دوطرفه 100A الکترو کهربا

643000در البرز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

722000در تسلا کالا

کلید گردان سه فاز یکطرفه 40A کوچک الکترو کهربا

80000در البرز الکتریک

کلید چدنی چپ و راست 16 آمپر پویا

150000در ۲ فروشگاه

کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

3785100در تسلا کالا

کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

2512800در تسلا کالا

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 40 آمپر ، KAVEH

106100در پیمان تابلو

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

1190000در تسلا کالا

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 40 آمپر ، KAVEH

255000در پیمان تابلو

کلید گردان سه فاز دوطرفه کوچک 40A الکترو کهربا

168500در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 40 آمپر ، KAVEH

112000در پیمان تابلو

کلید چدنی یکطرفه 16 آمپر پویا

120000در البرز الکتریک

کلید گردان یکطرفه 250 آمپر اصفهان کلید

990000در الکتروتلاش

کلید گردان یکطرفه قابل قطع زیر بار 160A پارس فانال

443000در البرز الکتریک

کلید گردان سه فاز دوطرفه 25A الکترو کهربا

138900در البرز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

1490000در تسلا کالا

کلید گردان سه فاز یکطرفه 40A الکترو کهربا

103200در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، KAVEH

195200در پیمان تابلو

کلید چدنی 25 آمپر یکطرفه پویا

180000در تِک صنعت

کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

3790000در تسلا کالا

کلید چدنی دوطرفه 16 آمپر پویا

150000در البرز الکتریک

کلید گردان یکطرفه 400 آمپر اصفهان کلید

1210000در الکتروتلاش

کلید فیوز قابل قطع زیر بار (گردان) 160A پیچاز الکتریک

580000در البرز الکتریک

کلید گردان سه فاز یکطرفه قفل شو 25A الکترو کهربا

95800در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) (تبدیل آمپر) 16 آمپر ، TRS

171800در پیمان تابلو

کلید گردان سه فاز یکطرفه 63A الکترو کهربا

164500در البرز الکتریک

کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

4710000در تسلا کالا

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

2216000در تسلا کالا

کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، KAVEH

119400در پیمان تابلو

کلید گردان تکفاز یکطرفه 25A الکترو کهربا

56700در البرز الکتریک

کلید گردان سه فاز دوطرفه 16A الکترو کهربا

98700در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 12 آمپر ، TRS

52400در پیمان تابلو

کلید چدنی دوطرفه 25 آمپر پویا

185000در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) تبدیل ولت چهار حالته 16 آمپر ، KAVEH

93600در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 25 آمپر ، KAVEH

92500در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 16 آمپر ، KAVEH

113100در پیمان تابلو

کلید گردان چپگرد راستگرد سه فاز 25A الکترو کهربا

133100در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 63 آمپر ، KAVEH

520200در پیمان تابلو

کلید چدنی 63 آمپر یک طرفه سه فاز پویا

720000در تِک صنعت

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 100 آمپر ، TRS

1566700در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 63 آمپر ، TRS

573700در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، KAVEH

376300در پیمان تابلو

کلید گردان سه فاز یکطرفه 16A الکترو کهربا

53500در البرز الکتریک

کلید چدنی چپ و راست 25 آمپر پویا

185000در البرز الکتریک

کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

1190700در تسلا کالا

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 100 آمپر ، TRS

409100در پیمان تابلو

کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

4700600در تسلا کالا

کلید گردان تکفاز یکطرفه 40A کوچک الکترو کهربا

69200در البرز الکتریک

کلید گردان دوطرفه 400 آمپر اصفهان کلید

3009000در الکتروتلاش

کلید گردان چپگرد راستگرد سه فاز 100A الکترو کهربا

629100در البرز الکتریک

دسته کلید چدنی بزرگ 25 آمپر پویا

8000در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 100 آمپر ، KAVEH

721300در پیمان تابلو

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه قفل شو 25A الکترو کهربا

103300در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 25 آمپر ، KAVEH

211100در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، TRS

131000در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 16 آمپر ، TRS

96100در پیمان تابلو

کلید گردان تکفاز دوطرفه 16A الکترو کهربا

56600در البرز الکتریک

کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

722200در تسلا کالا

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، TRS

429500در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 16 آمپر ، KAVEH

63200در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 40 آمپر ، KAVEH

191500در پیمان تابلو

کلید گردان تکفاز دوطرفه 63A الکترو کهربا

165800در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 40 آمپر ، TRS

302800در پیمان تابلو

کلید گردان دوطرفه 630 آمپر اصفهان کلید

3730000در الکتروتلاش

کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 40 آمپر ، TRS

216900در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 100 آمپر ، TRS

671200در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 25 آمپر ، KAVEH

61600در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، KAVEH

153000در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، یکطرفه ، 63 آمپر ، KAVEH

273600در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، یکطرفه ، 25 آمپر ، TRS

81500در پیمان تابلو

کلید گردان سه فاز یکطرفه قفل شو کوچک 40A الکترو کهربا

112600در البرز الکتریک

کلید گردان تکفاز یکطرفه 63A الکترو کهربا

127400در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، یکطرفه ، 16 آمپر ، TRS

68400در پیمان تابلو

کلید گردان سه فاز یکطرفه 25A الکترو کهربا

66700در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 16 آمپر ، TRS

72800در پیمان تابلو

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه قفل شو کوچک 40A الکترو کهربا

139200در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) تبدیل ولت هفت حالته 16 آمپر ، KAVEH

123200در پیمان تابلو

کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

1490000در تسلا کالا

کلید گردان چپگرد راستگرد سه فاز 40A کوچک الکترو کهربا

165800در البرز الکتریک

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، یکطرفه ، 63 آمپر ، KAVEH

157400در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) دو فاز ، دو طرفه ، 63 آمپر ، KAVEH

279300در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز ، یکطرفه ، 63 آمپر ، KAVEH

218400در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) تک فاز ، دو طرفه ، 25 آمپر ، TRS

88800در پیمان تابلو

کلید سلکتور (گردان) سه فاز و نول (چهار پل)، دو طرفه ، 25 آمپر ، TRS

241700در پیمان تابلو