لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

لیست قیمت لوله و خرطومی برق

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
لوله خرطومی 13 نسوز صدف49000در کیمیا
لوله خرطومی فلکسی4238200در گردسوز
لوله خرطومی نسوز 1167000در گردسوز
لوله خرطومی فلکسی3631920در گردسوز
لوله برق11700در دیجی مک
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 20x1/519300در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله خرطومی فلکسی 138250در گردسوز
لوله برق PVC دانوب (استاندارد) سایز16 با ضخامت 1.8 میلیمتر290000در نودشاپ
لوله برق پی وی سی نمره 2(شاخه 6 متری)20800در تابان لایت
لوله خرطومی فلکسی 169850در گردسوز
لوله خرطومی نسوز 1368000در گردسوز
لوله فلکسی سایز 16250000در برق پرتال
لوله برق پلی آمید نمره 2(شاخه 6 متری)9500در تابان لایت
لوله فلکسی نمره 139300در نودشاپ
خرطومی برق 139000در لک لک 24
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 421386000در پیمان تابلو
لوله خرطومی فلکسی2517850در گردسوز
لوله فلکسی ۲۱ رهاورد ایران318000در لاله زار
لوله خرطومی نسوز45000در الکتریکی محسن
لوله خرطومی نسوز 20*13 نوین بسپار64701در نقش مارکت
لوله خرطومی فلکسی2112150در گردسوز
لوله فلکسی آلترو با روکشpvc (قطر۱۶mm)240000در آی تی نگین
لوله برق پی وی سی نمره 2.5(شاخه 6 متری)28000در تابان لایت
لوله برق پلی آمید نمره 2.5(شاخه 6 متری)14000در تابان لایت
لوله فلکسی سایز 13 حلقه 25 متری207000در کیمیا
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 25x1/524700در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی ۲۵435000در موصیفا
لوله فلکسی سایز13206000در جانبی صنعت
لوله فلکسی نمره 21303000در جانبی صنعت
لوله خرطومی نسوز 40*13 نوین بسپار129402در نقش مارکت
لوله فلکسی ۱۶230000در موصیفا
لوله فلکسی آلترو با روکشpvc (قطر۱۳mm)200000در آی تی نگین
لوله برق خم سرد سهاتوس 20x1/5 upvc ایزی داکت21850در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی تهران فلکس نمره 16 رنگ مشکی حلقه 25 متری235000در کیوسی
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکو داکت 20x225200در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی سایز ۱۶ برند رهاورد ایران ۲۵متری(T2-S3)298485در آبی‌تِک
لوله فلکسی روکشدار سایز ۲۵390000در کاوش استور
لوله فلکسی سایز ۲۱ برند رهاورد ایران ۲۵متری (T3-S4)368181در آبی‌تِک
لوله فلکسی سایز ۲۵ برند رهاورد ایران ۲۵متری(T4-S5)540909در آبی‌تِک
لوله فلکسی سایز ۱۳ برند رهاورد ایران ۲۵متری(T1-S1)250000در آبی‌تِک
لوله فلکسی سایز ۲۹ برند رهاورد ایران ۲۵متری (T5-S6)680630در آبی‌تِک
لوله برق PVC دانوب (استاندارد) سایز 13 با ضخامت 1.8 میلیمتر230000در نودشاپ
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 361090000در پیمان تابلو
لوله فلکسی نمره 16246000در جانبی صنعت
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 13285000در پیمان تابلو
لوله برق خم سرد سهاتوس upvc 20x2 ایزی داکت27000در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی تهران فلکس نمره 9 رنگ مشکی حلقه 25 متری152000در کیوسی
لوله فلکسی سایز 21305000در برق پرتال
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 481720000در پیمان تابلو
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 21428000در پیمان تابلو
لوله فلکسی تهران فلکس نمره 13 رنگ مشکی حلقه 25 متری205000در کیوسی
لوله خرطومی نسوز 40*16 نوین بسپار142740در نقش مارکت
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 16334000در پیمان تابلو
لوله خرطومی نسوز 20*11 نوین بسپار58851در نقش مارکت
لوله خرطومی نسوز نمره 1345000در تابان لایت
لوله خرطومی نسوز 20*16 نوین بسپار71370در نقش مارکت
لوله فلکسی آلترو با روکشpvc (قطر۱۱mm)149000در آی تی نگین
لوله شلاقی - همسان سهند173750در لیزارکو
لوله فلکسی ۱۶ رهاورد ایران258000در لاله زار
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 9225000در پیمان تابلو
لوله فلکسی تهران فلکس نمره 21 رنگ مشکی حلقه 25 متری299000در کیوسی
لوله فلکسی تهران فلکس نمره 11 رنگ مشکی حلقه 25 متری173000در کیوسی
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 11239900در پیمان تابلو
لوله خرطومی گالوانیزه با روکش (فلکسی بل) سایز 25625000در پیمان تابلو
لوله فلکسی 11175000در برق پرتال
لوله فلکسی ۱۳ رهاورد ایران216000در لاله زار
لوله برق خم سرد سهاتوس 25x1/8 upvc ایزی داکت32100در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 32x1/536570در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله برق PVC استاندارد سایز 16 دانوب46000در الکتروتک
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 25x1/829980در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی تهران فلکس نمره 25 رنگ مشکی حلقه 25 متری440000در کیوسی
لوله خرطومی فلکسی2922460در گردسوز
لوله فلکسی ۳۶ رهاورد ایران838000در لاله زار
لوله برق خم سرد سهاتوس 32x1/8 upvc ایزی داکت42100در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی سایز 13 کلاف 25 متری234000در تابان لایت
لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 16 آریان لوله66000در بامابساز
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 32x1/839200در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی سایز 29 کلاف 25 متری557000در تابان لایت
لوله خرطومی نسوز 40*11 نوین بسپار117702در نقش مارکت
لوله فلکسی ۲۹547000در موصیفا
لوله فلکسی تهران فلکس نمره 36 رنگ مشکی حلقه 25 متری795000در کیوسی
لوله برق خم سرد سهاتوس 40x2 upvc ایزی داکت77100در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی سایز 25447000در برق پرتال
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 20x1/822800در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله برق خم سرد سهاتوس 40x1/8 upvc ایزی داکت57400در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی 13208000در برق پرتال
لوله خرطومی برق سایز ۱۳- ۳۵۰ گرمی10500در لامپینو
لوله فلکسی سایز 21 کلاف 25 متری319000در تابان لایت
لوله فلکسی303750در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت
لوله خرطومی نسوز 20*21 نوین بسپار147186در نقش مارکت
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 40x271700در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی سایز 16 حلقه 25 متری248000در کیمیا
لوله فلکسی 9190000در برق پرتال
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 50x1/859500در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله برق نسوز خم سرد سهاتوس اکوداکت 40x1/853400در تجهیزات اندازه گیری بهروز
لوله فلکسی ۱۱ رهاورد ایران182000در لاله زار
لوله فلکسی ۴۲ رهاورد ایران1005000در لاله زار
لوله فلکسی ۲۵ رهاورد ایران468000در لاله زار
لوله فلکسی سایز 25 کلاف 25 متری467500در تابان لایت
لوله برق خم سرد سهاتوس upvc 20x1/8 ایزی داکت24400در تجهیزات اندازه گیری بهروز