لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

لیست قیمت کابلشو و سرسیم

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

کابلشو مسی دو سوراخ سایز 400 با سوراخ متفاوت

190000در الکتروقبادیان

کابلشو فلزی مسی ضخیم نمره 95 KLAUTE

29300در پیمان تابلو

کابلشو آلومینیومی استاندارد سایز 240 با سوراخ 14

26000در الکتروقبادیان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 1.5 قطر حلقه 6 SV1.5-6 بسته صدتایی

30000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی بدون سوراخ سایز ۴۰۰

150000در الکتروقبادیان

وایرشو دوبل سایز 2.5

27000در ۲ فروشگاه

وایرشو 10

24800در گردسوز

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6-4 FRD5.5-195 بسته صدتایی

70000در الکتروقبادیان

وایرشو مشکی E1508

460در ربوچیپ

وایرشو تک روکش دار سایز 150 بسته صدتایی

900000در الکتروقبادیان

کابلشو نمره 185 بیمتال (مس آلومینیوم) (چین)

52200در پیمان تابلو

کابلشو نمره 120 بیمتال (مس آلومینیوم) Klaute

58400در پیمان تابلو

سرسیم تکی شماره 10 _ بسته 100 عددی

31000در نوژین کالا

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 2.5 FRD2-156 بسته صدتایی

35000در الکتروقبادیان

سرسیم لول (فشنگی) نری، ورودی سیم ۲/۵ کد (MPD2-156) رنگ آبی بسته صدتایی

45000در الکتروقبادیان

وایرشو بدون روکش سایز 4 بسته صدتایی

25000در الکتروقبادیان

کابلشو نمره 240 بیمتال (مس آلومینیوم) (چین)

73400در پیمان تابلو

کابلشو نمره 50 بیمتال (مس آلومینیوم) (چین)

21300در پیمان تابلو

سرسیم SV 2.5-5

35000در کالی دلی

کابلشو مسی سایز25سوراخ 8

6160در دیجی صنعت کالا

کابلشو مسی سایز 70 سوراخ 12

22660در دیجی صنعت کالا

کابلشو مسی سایز95 سوراخ 12

25741در دیجی صنعت کالا

کابلشو مسی سایز 120 سوراخ 12

30360در دیجی صنعت کالا

کابلشو مسی سایز 150سوراخ 12

37950در دیجی صنعت کالا

کابلشو مسی سایز185 سوراخ 16

52690در دیجی صنعت کالا

کابلشو مسی سایز 300 سوراخ 20

105380در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز 25 سوراخ12

18260در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز 16 سوراخ12

18260در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز 50 سوراخ12

31020در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز35سوراخ12

25960در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز70سوراخ12

34760در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز 95 سوراخ12

42570در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز185سوراخ12

79310در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز 240 سوراخ12

99550در دیجی صنعت کالا

کابلشو بیمتال DTL2 سایز 300 سوراخ12

113850در دیجی صنعت کالا

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 2.5 ، پیچ 5

42900در پیمان تابلو

DEDE وایرشو نمره یک و نیم ۱.۵ (E1508)

100800در لاله زار

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 2.5 قطر حلقه 4 SV2.5-4 بسته صدتایی

25000در الکتروقبادیان

سرسیم لول (فشنگی) مادگی، ورودی سیم ۱/۵ کد (FRD1.25-156) رنگ قرمز بسته صدتایی

40000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی معمولی نمره 240

72400در پیمان تابلو

سرسیم دوشاخ SV 1.25 – 4 بسته 100 تایی

32500در گرین ولت

سرسیم دایره ای برنجی سایز R4_2/5

800در ربوچیپ

سرسیم (وایر شو) دوبل نمره 0/75

18500در پیمان تابلو

وایرشو سایز 0.5 سفید 100 عددی

11403در مکاترونیک

سرسیم SV 1.25-4

28000در کالی دلی

کابلشو نمره 25 بیمتال (مس آلومینیوم) (چین)

14700در پیمان تابلو

کابلشو مسی دو سوراخ سایز 630 با سوراخ متفاوت

330000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 35

15000در الکتروقبادیان

کابلشو بی متال DTL1 سایز 25 با سوراخ 10

13000در الکتروقبادیان

کابلشو بی متال DTL1 سایز 240 با سوراخ 8

83000در الکتروقبادیان

کابلشو فلزی مسی ضخیم نمره 25 KLAUTE

7200در پیمان تابلو

سرسیم دوبل شماره 10 _ بسته 100 عددی

68000در نوژین کالا

شماره سیم تخت ۰ تا ۹ کد ECJ

25000در الکتروقبادیان

وایرشو دوبل - Winner

14000در فازنول

وایرشو E4009 سایز 4 بسته 100 عددی

14000در پارانیک

کابلشو نمره 300 بیمتال (مس آلومینیوم) Klaute

129800در پیمان تابلو

سرسیم سوراخدار 05 - 2/5 اکوترم ( ECOTERM)

418در فروشگاه بازاری

وایرشو تک روکش دار سایز 1.5 بسته صدتایی

7000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی استاندارد سایز 25 با سوراخ 6

6500در الکتروقبادیان

سرسیم SV 1.25-3

26000در کالی دلی

کابلشو مسی استاندارد سایز 10 با سوراخ 10

3000در الکتروقبادیان

حروف سیم فشاری برای سیم 1/5 تا 2/5 کد KE2 (بسته ۲۰۰ عددی)

280در الکتروقبادیان

وایرشو یک و نیم (1.5) - E1508

66200در رایان الکترونیک

وایرشو تک روکش دار سایز 1بسته صدتایی

6500در الکتروقبادیان

شماره سیم حلقه ای یا گرد 0 تا 9 برای سیم 10 تا 25 کد EC3

25000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 16

5000در الکتروقبادیان

وایرشو تک روکش دار سایز 6 بسته صدتایی

18000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی استاندارد سایز 240 با سوراخ 20

69000در الکتروقبادیان

سر سیم حلقوی ورودی سیم 4و6 قطر حلقه 5 RV5.5-5 بسته صدتایی

60000در الکتروقبادیان

کابلشو آلومینیومی استاندارد سایز 150 با سوراخ 10

17000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی استاندارد سایز 16 با سوراخ 8

3600در الکتروقبادیان

سر سیم سوزنی ورودی سیم 2.5 PTV2-10 بسته صدتایی

250000در الکتروقبادیان

کابلشو نمره 16 بیمتال (مس آلومینیوم) (چین)

12700در پیمان تابلو

سر سیم وایرشو ۴

160در اگری پلاس

سرسیم SV 2.5-3

29000در کالی دلی

سرسیم SV 5.5-6

76000در کالی دلی

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 6 ، پیچ 5

74800در پیمان تابلو

کابلشو فلزی مسی ضخیم نمره 70 KLAUTE

25900در پیمان تابلو

کابلشو مسی استاندارد سایز 95 با سوراخ 16

25000در الکتروقبادیان

وایرشو E1508 سایز 1.5 بسته 100 عددی

10000در پارانیک

وایرشو دوبل چهار (TE4010)

56500در کالاسان

وایرشو بدون روکش یک (EN1008)

91000در کالاسان

وایرشو دوبل شش (TE6012)

82000در کالاسان

سرسیم حلقوی ۶ – قطر داخلی حلقه ۶ (RV5.5-6)

99000در کالاسان

سرسیم فیشی مادگی ۲/۵ (FDD2-250)

46000در کالاسان

کابلشو فلزی مسی ضخیم نمره 6 KLAUTE

2500در پیمان تابلو

کابلشو مسی ضخیم نمره 150 KLAUTE

45400در پیمان تابلو

سرسیم لول (فشنگی) نری، ورودی سیم ۱/۵ کد (MPD1.25-250) رنگ قرمز بسته صدتایی

40000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 25

9000در الکتروقبادیان

کابلشو آلومینیومی استاندارد سایز 150 با سوراخ 12

17000در الکتروقبادیان

کابلشو بی متال DTL1 سایز 300 با سوراخ 10

105000در الکتروقبادیان

وایرشو بدون روکش سایز 16 بسته صدتایی

100000در الکتروقبادیان

دوراهی (موف) مسی سایز 630

280000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی استاندارد سایز 95 با سوراخ 20

25000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی استاندارد سایز 35 با سوراخ 10

10000در الکتروقبادیان

کابلشو بی متال DTL1 سایز 70 با سوراخ 14

24000در الکتروقبادیان

سر سیم حلقوی ورودی سیم 4و6 قطر حلقه 6 RV5.5-6 بسته صدتایی

60000در الکتروقبادیان

سر سیم سوزنی ورودی سیم 6-4 PTV5.5-13 بسته صدتایی

60000در الکتروقبادیان

کابلشو مسی دم بلند - کلوته

3680در فازنول

DEDE وایرشو نمره هفتاد و پنج صدم ۰.۷۵ (E7508)

378000در لاله زار