لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

لیست قیمت کابلشو و سرسیم

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
پرس کابلشو هیدرولیکی رستگار صنعت 300 -CPHB1280000در رستگار صنعت
سر سیم230در آب حیات
سرسیم مادگی MESA400در یدکی بیار
سرسیم استوانه ای سایز 2.5500در پارتینه
سر سیم سوزنی سایز2.5( وایر شو)9750در نمونه ساز
وایرشو تکی سایز 1.57440در ۴ فروشگاه
پرس سرسیم زن ۱/۵ تا ۶ کد LY03C200000در الکتروقبادیان
سرسیم مدل KIT-520 مجموعه ۵۲۰ عددی324000در پرویس
کابلشو فول بیمتال پرسی طرح شاهین مفصل8000در فازنول
وایرشو دوبل سایز 644300در ۴ فروشگاه
کابلشو مسی ضخیم نمره 240 KLAUTE78100در پیمان تابلو
کابلشو نمره 25 بیمتال (مس آلومینیوم) Klaute26000در پیمان تابلو
کابلشو مسی استاندارد سایز 25 با سوراخ 63000در الکتروقبادیان
سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6-4 FDD5.5-250150در الکتروقبادیان
وایرشو نمره 1024800در ۳ فروشگاه
سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ شش72000در ۲ فروشگاه
سر سیم نمره 2.517600در اِی برق
وایرشو بدون روکش سایز 470در الکتروقبادیان
کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 161400در الکتروقبادیان
کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 958000در الکتروقبادیان
کابلشو آلومینیومی استاندارد سایز 500 با سوراخ 1014000در الکتروقبادیان
کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 505000در الکتروقبادیان
سرسیم مادگی اکوترم ( ECOTERM)386در فروشگاه بازاری
وایرشو تکی سایز 16190در ۳ فروشگاه
کابلشو بی متال DTL2 نمره 240 با سوراخ 1245000در الکتروقبادیان
سرسیم حلقوی سایز 1.5 سوراخ634800در ۲ فروشگاه
کابلشو کلوته 16-18543400در یکتا آموت عمران
سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ هشت90000در ۲ فروشگاه
سرسیم کولری 1.5 FDD37000در کالی دلی
وایرشو تکی سایز 2.59360در ۳ فروشگاه
وایرشو دوبل 430500در ۳ فروشگاه
سرسیم SV 1.25-428000در کالی دلی
سر سیم سوزنی سایز1.5( وایر شو)5200در نمونه ساز
سرسیم کولری(فیشی مادگی)-ورودی سیم حداکثر 1.5-عرض داخلی ورودی 3.3650در پارتینه
سرسیم کولری(فیشی مادگی) کج-ورودی سیم حداکثر 1.5-عرض داخلی ورودی 7.1520در پارتینه
سرسیم مدل KIT-TLUG-1200 مجموعه ۱۲۰۰ عددی453600در پرویس
وایرشو تکی - Winner8000در فازنول
کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 353800در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 240 با سوراخ 839000در الکتروقبادیان
سرسیم مادگی پرچمی528در یدکی بیار
سرسیم کولری مادگی545در مکاترونیک
سرسیم دوشاخ سایز 1.5 سوراخ425200در کوشا الکترونیک البرز
سرسیم گرد برنجی سایز 4560در مکاترونیک
سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) نمره 1.5 سوراخ چهار32800در پیمان تابلو
سرسیم (وایر شو) میله ای (استوانه ای) نمره 0.758300در پیمان تابلو
سر سیم نمره 422220در اِی برق
وایرشو بدون روکش سایز 16160در الکتروقبادیان
پرس سرسيم زن AN-03C180000در الکتروقبادیان
سرسیم لول (فشنگی) مادگی، ورودی سیم ۱/۵ کد (FRD1.25-156) رنگ قرمز180در الکتروقبادیان
کابلشو مسی دو سوراخ سایز 50 با سوراخ متفاوت6500در الکتروقبادیان
کابلشو مسی بدون سوراخ سایز 18514000در الکتروقبادیان
سرسیم کولری 2.5 FDD40000در کالی دلی
کابلشو نمره 25 کلوته7000در گردسوز
سرسیم تکی شماره 1.5 _ بسته 100 عددی7800در نوژین کالا
وایرشو سایز 1 بسته 100 عددی25000در تورینگ صنعت
سرسیم گرد روکش دار قرمز سایز 4340در مکاترونیک
وایرشو سفید E0508360در ربوچیپ
کابلشو 70 آهنی فرید3300در گودفورپی
کابلشو مسی فشار ضعیف - شاهین مفصل5300در فازنول
سرسیم دوشاخ U روکش دار آبی سایز 4380در مکاترونیک
سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) نمره 2.5 سوراخ شش40800در ۲ فروشگاه
سرسیم (وایر شو) میله ای (استوانه ای) نمره 0.58100در پیمان تابلو
کابلشو بی متال DTL2 نمره 50 با سوراخ 1215000در الکتروقبادیان
کابلشو مسی استاندارد سایز 25 با سوراخ 103000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 25 با سوراخ 64000در الکتروقبادیان
سرسیم دایره ای برنجی سایز R4_2/5800در ربوچیپ
سرسیم SV 1.25-326000در کالی دلی
سرسیم حلقوی سایز 6 سوراخ463600در ۲ فروشگاه
سرسیم فیشی مادگی 634880در تیوان کالا
سرسیم حلقوی مدل RV 5.5-639000در ۳ فروشگاه
کابلشو بی متال DTL-2 - کلوته20000در فازنول
وایرشو مشکی E1508460در ربوچیپ
کابلشو بی متال DTL2 نمره 500 با سوراخ 1262000در الکتروقبادیان
سرسیم (وایر شو) استوانه ای دوبل نمره 2.535200در پیمان تابلو
وایرشو سایز 4 بسته 100 عددی25000در تورینگ صنعت
وایرشو سایز 0.5 بسته 100 عددی25000در تورینگ صنعت
سر سیم مدل U – آبی(سایز 2به5)550در فت کیت
کابلشو نمره 16 بیمتال (مس آلومینیوم) Klaute25900در پیمان تابلو
کابلشو فلزی مسی معمولی نمره 12027900در پیمان تابلو
کابلشو بی متال DTL1 سایز 50 با سوراخ 127000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 50 با سوراخ 207000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 70 با سوراخ 148500در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 70 با سوراخ 168500در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 95 با سوراخ 1012000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 95 با سوراخ 1212000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 95 با سوراخ 1412000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 95 با سوراخ 1612000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 120 با سوراخ 1016000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 120 با سوراخ 1216000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 150 با سوراخ 821000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 150 با سوراخ 1621000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 240 با سوراخ 1039000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 300 با سوراخ 1044000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 300 با سوراخ 1244000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 300 با سوراخ 1444000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 300 با سوراخ 1644000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 400 با سوراخ 1249000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 400 با سوراخ 2049000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL1 سایز 500 با سوراخ 1058000در الکتروقبادیان
کابلشو بی متال DTL2 نمره 25 با سوراخ 127000در الکتروقبادیان