لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

لیست قیمت کلید حرارتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

کليد حرارتی مغناطیسی 0.4 تا 0.63 آمپر

550000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 1 تا 1.6 آمپر

490000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 13 تا 18 آمپر

590000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 4 تا 6.3 آمپر

520000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 1.6 تا 2.5 آمپر

490000در الکتروبرتر تبریز

کلید حرارتی 32-22 LS

482000در الکتروتلاش

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 4 تا 6.3 آمپر

535000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی چینت Chint تا 80 آمپر

955500در بی ام اس کالا

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 1 تا 1.6 آمپر

535000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی هیوندای 9-14 آمپر

433500در خاجی کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME32 24:32

1373000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 14-9

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV3P40 30:40

3557000در تسلا کالا

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 0.63 تا 1 آمپر

640000در الیکا الکتریک

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 17 تا 23 آمپر

690000در الیکا الکتریک

کليد حرارتی مغناطیسی 24 تا 32 آمپر

670000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 17 تا 23 آمپر

620000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 9 تا 14 آمپر

530000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 6 تا 10 آمپر

535000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 0.63 تا 1 آمپر

550000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 0.25 تا 0.4 آمپر

595000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 20 تا 25 آمپر

630000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 2.5 تا 4 آمپر

530000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 0.25 تا 0.16 آمپر

650000در الکتروبرتر تبریز

کليد حرارتی مغناطیسی 0.1 تا 0.16 آمپر

650000در الکتروبرتر تبریز

کلید حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر چنت

369000در کوشا الکترونیک البرز

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 13 تا 18 آمپر

680000در الیکا الکتریک

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 2.5 تا 4 آمپر

535000در الیکا الکتریک

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 20 تا 25 آمپر

710000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی هیوندا 32 آمپر HMMS-32K

399000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV3P50 37:50

3903000در تسلا کالا

کلید حرارتی 2.5-1.6 LS

482000در الکتروتلاش

کلید حرارتی 4-2.5 پارس فانال

345000در الکتروتلاش

کلید هوایی2000 آمپر Unelec ، سری sp حرارتی

510400000در يونولك

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 32-24

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 4-2/5

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی ۱۳-۹ آمپر LS مدل MMS-32 13A حفاظت موتورسه فاز ۵.۵ کیلوات

547000در ۲ فروشگاه

کلید حرارتی ۳۲-۲۲ آمپر LS مدل MMS-32 32A حفاظت موتورسه فاز ۱۵ کیلوات

542000در ۲ فروشگاه

کلید حرارتی ۶-۴ آمپر LS مدل MMS-32 6A حفاظت موتورسه فاز ۲.۲ کیلوات

573750در ۲ فروشگاه

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 9 تا 14 آمپر

565000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی 65-43 LS

1130000در الکتروتلاش

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند SIEMENS مدل 34:40 3RV2021-4FA10

1350000در تسلا کالا

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 37 تا 50 آمپر

2660000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME04 0.4:0.63

671000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 23-17

414000در تکنوفاز

کنتاکت نشان دهنده خطا 1NO + کنتاکت کمکی 1NO کلید حرارتی اشنایدر الکتریک سری GV2 و GV3

233000در الیکا الکتریک

کنتاکت کمکی 1NO+1NC کلید حرارتی اشنایدر الکتریک سری GV2 و GV3

85000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 25-20

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 18-13

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 10-6

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 6/3-4

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 2/5-1/6

414000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) کاوه رنج تنظیم: 1/6-1

414000در تکنوفاز

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 1.6 تا 2.5 آمپر

525000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی 56 الی 80A هیوندا

1066860در البرز الکتریک

کلید حرارتی ۲۶-۱۸ آمپر LS مدل MMS-32 26A حفاظت موتورسه فاز ۱۱ کیلوات

573750در ۲ فروشگاه

کلید حرارتی 6 تا 10 آمپر چنت

369000در کوشا الکترونیک البرز

کمکی کلید حرارتی

134500در الکتروتلاش

کلید حرارتی 6 الی 10A هیمل

472290در البرز الکتریک

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند SIEMENS مدل 14:20 3RV2021-4BA10

666500در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV3P60 48:65

4115000در تسلا کالا

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 0.4 تا 0.63 آمپر

640000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی 6 الی 10A هیوندا

433350در البرز الکتریک

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند SIEMENS مدل 80:100 3RV2041-4MA10

2852000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME16 9:14

758000در تسلا کالا

کلید حرارتی 56 تا 80 آمپر چنت

955500در کوشا الکترونیک البرز

کلید حرارتی (محافظ موتور) اشنایدر مدل GV3P50 رنج تنظیم: 50-37

4015000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) اشنایدر مدل GV3P40 رنج تنظیم: 40-30

3996000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV7RE150 90:150

11037000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME21 17:23

858000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) هیوندای مدل MMS32K رنج تنظیم: 23-17

399000در تکنوفاز

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME22 20:25

1373000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME05 0.63:1

692000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) اشنایدر مدل GV2ME32 رنج تنظیم: 32-24

1390000در تکنوفاز

کلید حرارتی 9 الی 14A هیوندا

433350در البرز الکتریک

کلید حرارتی ۶۳-۴۵ آمپر LS مدل MMS-63 63A حفاظت موتورسه فاز ۳۰ کیلوات

1351500در دیجی کارپرداز

کلید حرارتی هیوندای 6-10 آمپر

433500در خاجی کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HYUNDAI مدل HMMS-32K 2.5:4

424000در تسلا کالا

کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC)

387000در دیجی صنعت کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند SIEMENS مدل 7:10 3RV2021-1JA10

613800در تسلا کالا

کلید حرارتی ۱۷-۱۱ آمپر LS مدل MMS-32 17A حفاظت موتورسه فاز ۷.۵ کیلوات

573750در دیجی کارپرداز

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 0.1 تا 0.16 آمپر

750000در الیکا الکتریک

کليد حرارتی مغناطیسی 6 تا 10 آمپر

565000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی 10-6 پارس فانال

345000در الکتروتلاش

جعبه تکی کلید حرارتی(واتر پروف) پارس فانال

114700در البرز الکتریک

کلید حرارتی 9 الی 14A پارس فانال

374000در البرز الکتریک

راه انداز موتور (کلید حرارتی) 9 تا 14 آمپر هیوندایی

485300در پیمان تابلو

کلید حرارتی 50-34 LS

1130000در الکتروتلاش

راه انداز موتور (کلید حرارتی) 6 تا 10 آمپر هیوندایی

462200در پیمان تابلو

کلید حرارتی 1.6 آمپر LS مدل MMS-32S

573750در دیجی کارپرداز

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HYUNDAI مدل HMMS-80K 56:80

1028000در تسلا کالا

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 0.25 تا 0.16 آمپر

750000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند SIEMENS مدل 30:36 3RV2021-4PA10

1395000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME10 4:6.3

731000در تسلا کالا

کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME20 13:18

765000در تسلا کالا

کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 0.25 تا 0.4 آمپر

660000در الیکا الکتریک

کلید حرارتی 20 الی 25A پارس فانال

374000در البرز الکتریک

کلید حرارتی 14-9 پارس فانال

345000در الکتروتلاش

کلید حرارتی 13-9 LS

482000در الکتروتلاش

کلید حرارتی (محافظ موتور) اشنایدر مدل GV2ME16 رنج تنظیم: 14-9

699000در تکنوفاز