لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

لیست قیمت کلید و فیوز مینیاتوری

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر هیوندای مدل C25

29000در ۳ فروشگاه

فیوز مینیاتوری سه فاز ۶۳ آمپر هیوندای مدل C63

173000در تامین و تجهیز هانا

کلید فیوز مینیاتوری 32 آمپر تکفاز ایندوکپ

45000در آچاربرق

کلید مینیاتوری تکفاز 6A دویکو تیپ C

45000در پخش الکتریک

فیوز مینیاتوری (10تا32 آمپر)(هیوندا)(چینی)

30000در مهدیارکالا

فیوز مینیاتوری لگراند 25 آمپر تک فاز تیپ B

55000در برقچی

فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر هیوندای مدل C16

29000در ۳ فروشگاه

فیوز تکفاز پارس فانال

41500در ۳ فروشگاه

فیوز مینیاتوری 25 آمپر دنا

42000در الکتریکی محسن

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر ال اس مدل C32

30000در آتی کالا مارکت

فیوز مینیاتوری پارس اروند 16 آمپر تیپ C

80000در تیزکار

کلید فیوز مینیاتوری 20 آمپر تکفاز ایندوکپ

44000در آچاربرق

فیوز مینیاتوری تکفاز 10k بدیع نور مدل C32

55080در فازور آی تی

کلید مینیاتوری تک فاز 16 آمپر لگراند

40000در ۵ فروشگاه

فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر هیوندای مدل C6

29000در مزرعه دیجیتال

فیوز مینیاتوری تکفاز 63 آمپر بدیع نور مدل C63

47090در فازور آی تی

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر AEG تیپ B

142000در گردسوز

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر کانل سری EP7 مدل C10

46000در ۵ فروشگاه

فیوز مینیاتوری تک فاز اشنایدر 25-6

98000در آی سی اِس شاپ

فیوز مینیاتوری تک فاز 32آمپر پارس فانال مدلC32

40500در آچاربرق

کلید مینیاتوری تکفاز 32 آمپر پارس فانال تیپ C

39100در ۲ فروشگاه

فیوز مینیاتوری تک فاز کنل

54000در ۲ فروشگاه

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر هیوندای مدل C10

29000در مزرعه دیجیتال

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر هیوندای مدل C32

38000در آتی کالا مارکت

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

56500در ویدفکتور

فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر بدیع مدل C32

42415در فازور آی تی

فیوز مینیاتوری تک پل 25 آمپر کاوه مدل EP04

43600در تکنوفاز

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر هیوندای

56500در پرشین پیشرانه

کلید مینیاتوری 25A تکفاز پارس فانال

39100در ۴ فروشگاه

فیوز مینیاتوری 25 آمپر

39000در الکتریکی آنلاین

کلید مینیاتوری محافظ جان تک فاز 25 آمپر دنا

284500در خاجی کالا

فیوز مینیاتوری تک پل 32 آمپر هیوندای مدل HGD63N

46000در تکنوفاز

فیوز مینیاتوری لگراند 32 آمپر تک فاز تیپ C

75000در برقچی

فیوز مینیاتوری تک فاز پارس فانال 63-1

42000در آی سی اِس شاپ

فیوز 25 آمپر مینیاتوری پارس شوان

48000در برق مارکت

فیوز مینیاتوری 32 آمپر دنا

42000در الکتریکی محسن

فیوز مینیاتوری 25 آمپر دنا الکتریک

65000در الکتروآیین دات کام

فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر بوش کد A16

30000در ۲ فروشگاه

فیوز مینیاتوری 25 آمپر دنا الکتریک (محافظ جان)

450000در الکتروآیین دات کام

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر پارس فانال

126900در ۳ فروشگاه

کلید مینیاتوری تک فاز 32 آمپر AEG تیپ B

47000در گردسوز

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر پارس فانال

130000در الکتروتلاش

فیوز مینیاتوری چهار پل 63 آمپر کاوه مدل EP04

222000در تکنوفاز

فیوز مینیاتوری دوپل 32 آمپر سانیر

99000در الکتروتلاش

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر کانل

184000در گردسوز

کلید مینیاتوری محافظ جان تک فاز 25 آمپر کانل

359000در خاجی کالا

فیوز مینیاتوری اشنایدر سه فاز تیپ C

420000در برقچی

فیوز مینیاتوری دو پل 63 آمپر دنا الکتریک مدل B63-6K-2P

85900در آرتا الکتریک

کلید مینیاتوری 16 آمپر تک پل هیوندای

32000در تابان لایت

فیوز مینیاتوری دو فاز 25 آمپر AEG تیپ B

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر هیوندای مدل C32

29000در ۲ فروشگاه

کلید مینیاتوری سه فاز 32 آمپر کانل تیپ C

156500در خاجی کالا

کلید مینیاتوری دورمن اسمیت – یک پل ۲۵ آمپر تیپ C – مدل MS1PC25

62000در کالاسان

فیوز مینیاتوری تکفاز 6 کیلو - AEG

39670در ۴ فروشگاه

فیوز مینیاتوری سه فاز پارس فانال 63-1

131000در آی سی اِس شاپ

فیوز مینیاتوری تک پل 6 آمپر کاوه مدل EP04

43600در تکنوفاز

کلید مینیاتوری محافظ جان تک فاز 32 آمپر دنا

289500در خاجی کالا

فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر 6 کیلو - AEG

48000در لیزارکو

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر

39000در دیجی صنعت کالا

فیوز مینیاتوری چهار پل 40 آمپر کاوه مدل EP04

222000در تکنوفاز

فیوز مینیاتوری تکفاز 63 آمپر LS

43450در الکتروتلاش

فیوز مینیاتوری سه پل 32 آمپر دنا الکتریک مدل C32-6K-3P

127900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری سه پل 63 آمپر کاوه مدل EP04

151200در تکنوفاز

فیوز مینیاتوری سه پل 2 آمپر دنا الکتریک مدل B2-6K-3P

125000در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری دو پل 6 آمپر دنا الکتریک مدل B6-6K-2P

83900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری دو پل 4 آمپر دنا الکتریک مدل C4-6K-2P

83900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری دو پل 50 آمپر دنا الکتریک مدل B50-6K-2P

85900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری دو پل 2 آمپر دنا الکتریک مدل B2-6K-2P

83900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری دو پل 10 آمپر دنا الکتریک مدل B10-6K-2P

81900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری دو پل 63 آمپر دنا الکتریک مدل C63-6K-2P

85900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری دو پل 40 آمپر دنا الکتریک مدل B40-6K-2P

85900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری سه پل 25 آمپر دنا الکتریک مدل B25-6K-3P

121900در آرتا الکتریک

فیوز مینیاتوری سه پل 50 آمپر دنا الکتریک مدل C50-6K-3P

127900در آرتا الکتریک

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر

171000در ویدفکتور

کلید مینیاتوری تک فاز تیپ B پارس شعاع توس

20000در روشن کالا

فیوز مینیاتوری سه فاز و نول 40 آمپر AEG

197000در گردسوز

فیوز مینیاتوری سه فاز و نول 16 آمپر AEG

197000در گردسوز

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر AEG تیپ C

142000در گردسوز

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر AEG تیپ B

142000در گردسوز

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر AEG تیپ C

142000در گردسوز

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر AEG تیپ B

142000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 40 آمپر AEG تیپ B

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 40 آمپر AEG تیپ C

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر AEG تیپ B

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 16 آمپر AEG تیپ C

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 20 آمپر AEG تیپ C

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 6 آمپر AEG تیپ B

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 6 آمپر AEG تیپ C

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 10A آمپر AEG تیپ C

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 16 آمپر AEG

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری دو فاز 10 آمپر AEG تیپ B

94000در گردسوز

فیوز مینیاتوری تکفاز 40 آمپر AEG تیپ B

47000در گردسوز

فیوز مینیاتوری چهار پل 2 آمپر کاوه مدل EP04

198000در تکنوفاز

فیوز مینیاتوری تک پل 16 آمپر کاوه مدل EP04

43600در تکنوفاز

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر 4/5 کیلو - AEG

126500در لیزارکو

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر هیوندای مدل C-16

44000در رابین تولز

فیوز مینیاتوری دوپل ۲۵ آمپر هیوندای مدل C25

108000در تامین و تجهیز هانا

فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر بوش تیپ c

30000در ۲ فروشگاه

کلید مینیاتوری پای کنتور سه فاز 100 آمپر LS

435000در الکتروتلاش

کلید مینیاتوری ۲۵ آمپر BKN

29000در رویال استور