لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

لیست قیمت شیر فلکه

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

شیر فلکه کشویی کیز ایران

96000در ۴ فروشگاه

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی وگ امید گلستان PN16

818000در پایپ نیک

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10

809000در پایپ نیک

شیر فلکه برنجی کشوئی " 1/4-1 KITZ

1449600در پایالند

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن

219000در پایپ نیک

شیر فلکه زبانه لاستیکی 6 اینچ

1956042در هلکو سحرگاز

شیر فلکه قطره ای پایا بسپار

3350در خاجی کالا

شیر فلکه آذین سایز 20

39500در ۳ فروشگاه

شیر فلکه برنجی کیسان سایز 3/4 اینچ

105500در ۲ فروشگاه

شیر فلکه مهره و ماسوره دار چسبی UPVC

1950000در نسیم یاس

شیر فلکه زبانه برنزی 6 اینچ pn16

3506490در هلکو سحرگاز

شیر فلکه کامل آذین

44750در پایپ نیک

شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی وگ امید گلستان PN16

1550000در پایپ نیک

شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا Cim 70B – PN20

152100در ماوی هام

شیر فلکه سوزنی 180 درجه چدنی وگ امید گلستان

763000در پایپ نیک

شیر فلکه سفید۳۲

39000در آنی شاپ

شیر فلکه فلنجی وگ ایران سایز 2 اینچ

790500در خاجی کالا

شیر فلکه سوزنی 90 درجه چدنی وگ امید گلستان

981000در پایپ نیک

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی F4 فارآب PN10

770000در پایپ نیک

فلکه هرزگردآسانسور فراز

880000در دهکده آسانسور

شیر فلکه کشویی 3 اینچ سنگین

1635000در برج مارکت

شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10

1863000در پایپ نیک

شیر فلکه برنجی کشوئی " 3/4 KITZ

408000در پایالند

شیر فلکه زبانه لاستیکی 5 اینچ

1582416در هلکو سحرگاز

شیر فلکه آذین سایز 25

60000در ۳ فروشگاه

شیر فلکه 1/2 کشویی

79000در لک لک 24

شیر فلکه برنجی کشوئی " 1 CIM سنگین (70B) ایتالیا PN20

423400در پایالند

شیر فلکه فلنجی وگ ایران سایز 4 اینچ

3450500در خاجی کالا

شیر فلکه آذین سایز 32

90500در ۲ فروشگاه

شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی وگ امید گلستان PN10

1550000در پایپ نیک

شیر فلکه برنجی کشوئی " 1/2-2 CIM سبک (50) ایتالیا PN16

1564100در پایالند

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16

809000در پایپ نیک

شیر فلکه سیتکو طرح سیم ایتالیا

208362در پایپ نیک

شیر فلکه زبانه لاستیکی 4 اینچ

1252746در هلکو سحرگاز

دسته گرد شیر فلکه آب

1500در لک لک 24

شیر فلکه برنجی ۱ اینچ

245300در اگری پلاس

شیر فلکه برنجی کشوئی " 1/2 کیز ایران PN16 KIZZ IRAN

88800در پایالند

شیر فلکه کشویی برنجی PN20 70B سنگین سیم ایتالیا

184041در پایپ نیک

شیر فلکه زبانه برنزی 5 اینچ pn10

2392605در هلکو سحرگاز

شیر فلکه برنجی کشوئی " 1/2-1 KITZ تایلندی

1152000در پایالند

بالا تنه شیر فلکه آذین

27747در پایپ نیک

شیر فلکه زبانه برنزی 4 اینچ pn16

2127870در هلکو سحرگاز

شیر فلکه آب مدل 32

99900در دیجیکالا

شیر فلکه PN16 سوپاپی چدنی " 1/4-1 ECON

2152600در پایالند

شیر فلکه سوزنی سیم75/150 -1/4 1 اینچ

695400در هایپر تاسیسات

شیر فلکه سبز چابهار سایز 25

56000در خاجی کالا

دسته فلکه ( سر فلکه ) شیرفلکه کشوئی چدنی زبانه برنجی (فلزی) " 8 وگ ایران (بی همتا)VOG IRAN PN16

183250در پایالند

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 4

268500در خاجی کالا

شیر فلکه کامل سایز ۳۲ رویال پایپ

105600در دیجی مک

شیر فلکه کشوییCim 50 سایز “1

309300در هایپر تاسیسات

شیر فلکه برنجی ۱/۱/۲ اینچ آتشنشانی

296500در اگری پلاس

شیر فلکه زبانه لاستیکی 8 اینچ

2967030در هلکو سحرگاز

شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا Cim 50 – PN16

172200در ماوی هام

شیر فلکه سبز چابهار سایز 20

36500در خاجی کالا

شیر فلکه سامین۱/۲

77000در ماوی هام

شیر فلکه کشویی 1 اینچ

219000در برج مارکت

شیر فلکه آتش نشانی

766700در سراب کالا

دسته فلکه ( سر فلکه ) شیرفلکه کشوئی چدنی زبانه برنجی (فلزی) " 2 وگ ایران (بی همتا) VOG IRAN PN16

123700در پایالند

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 8

1421500در خاجی کالا

دسته فلکه " 1/2 MAW

97650در پایالند

شیر فلکه آب مدل DN-S9925

35000در دیجیکالا

شیر فلکه برنجی ۱/۲ اینچ

95000در اگری پلاس

شیر فلکه زبانه لاستیکی 21/2 اینچ

923076در هلکو سحرگاز

شیر فلکه زبانه لاستیکی 3 اینچ

999000در هلکو سحرگاز

شیر فلکه ” ۱ تمام برنجی آریاکوپلینگ

282000در ایمن عارفی

شیر فلکه کامل سایز ۵۰ رویال پایپ

174300در دیجی مک

شیر فلکه طرح سیم سیتکو

3550000در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت

شیر فلکه برنجی کشوئی " 3 CIM سبک (50) ایتالیا PN16

2317700در پایالند

شیر فلکه کشویی 3 اینچ سبک

1475000در برج مارکت

شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16

1962000در پایپ نیک

شیر فلکه کشویی از جنس برنج آریا کیز

93000در ۲ فروشگاه

شیرفلکه برنجی کشوئی " 1/2-2 CIM سنگین (70B) ایتالیا PN20

1878700در پایالند

شیر فلکه برنجی کشوئی " 2 CIM سبک (50) ایتالیا PN16

922200در پایالند

شیر فلکه سوزنی کلاس 150 سیتکو

173000در فروشگاه تخصصی صنعت آرال مت

شیر فلکه سوزنی سیتکو کلاس 150

130000در پایپ نیک

شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا مدل50 سایز"3

2189600در هایپر تاسیسات

شیر فلکه فلنجی وگ ایران سایز 1/2 2 اینچ

1000500در خاجی کالا

شیر فلکه زبانه لاستیکی 10 اینچ

4725270در هلکو سحرگاز

شیر فلکه کشویی برنجی سیم مدل CIM70B سایز”3

2348400در هایپر تاسیسات

شیر فلکه زبانه برنزی 16 اینچ pn16

21478500در هلکو سحرگاز

شیر فلکه برنجی کشوئی " 2 CIM سنگین (70B) ایتالیا PN20

1184850در پایالند

شیر فلکه فلنجی وگ ایران سایز 5 اینچ

4500500در خاجی کالا

شیر فلکه فلنجی وگ ایران سایز 6 اینچ

2725500در خاجی کالا

شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا مدل 75/150 سایز 1/2 اینچ

273200در هایپر تاسیسات

شیر فلکه سبز چابهار سایز 32

78000در خاجی کالا

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 5

346500در خاجی کالا

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 6

525500در خاجی کالا

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 7

1036500در خاجی کالا

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 1/2

90000در خاجی کالا

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 2.5

122500در خاجی کالا

شیر فلکه کشویی ایران شیر سایز 3

183000در خاجی کالا

شیر فلکه فلنجی هدف سایز 3 اینچ

875500در خاجی کالا

شیر فلکه فلنجی هدف سایز 2 اینچ

725500در خاجی کالا

شیر فلکه فلنجی هدف سایز 1/2 2 اینچ

795500در خاجی کالا

شیر فلکه آتش نشانی 1/5 اینچ آریا

421800در الوایمنی

شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا مدل 75/200 سایز “3/4

448100در هایپر تاسیسات

شیر فلکه 45درجه دو سرجوش آذین

76883در شادآباد

شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا مدلCIM70Bسایز”2

1098400در هایپر تاسیسات

شیر فلکه مدل BG-02

70000در دیجیکالا

شیر فلکه آریا کوپلینگ سایز 1/2-1 اینچی

425000در سی تی مهر