Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

لیست قیمت تجهیزات پنوماتیک

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سه راهی مسی سایز 5/8 ویستامهر

30000در کیان صنعت

سه راهی مسی سایز 13/8 ویستامهر

176500در کیان صنعت

سه راهی مسی سایز 25/8 ویستامهر

597500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 3/4*7/8 ویستامهر

20500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 3/4*11/8 ویستامهر

36500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 7/8*13/8 ویستامهر

53000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 25/8*31/8 ویستامهر

330000در کیان صنعت

شیلنگ “5/8 دو لایه فشار قوی منجید دار ایران لاسا (IRAN LASA)

19000در کیان صنعت

شير 1/4-3/2 تك بوبين YPC كره

9500000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-3/2 تك بوبين NC شاكو SHAKO تايوان

7750000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 6 اينچ برزنتي حرارتي 100 درجه سيمدار - 10 متري

22500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 20 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

7500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 18*12 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر

27500000در پنوماتیک ایران

سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 63 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

13500000در پنوماتیک ایران

سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 12 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

6000000در پنوماتیک ایران

سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 16 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

4000000در پنوماتیک ایران

سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 40 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

8000000در پنوماتیک ایران

شیلنگ “1/4 1 دو لایه آج دار فشار قوی منجید دار ایران لاسا (IRAN LASA)

43100در کیان صنعت

شيلنگ 25 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

8500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 5 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

2750000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 48*38 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر

65000000در پنوماتیک ایران

شيلنگ پنوماتيك 11*16 PU تايوان/كره - 100 متر

55000000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-5/3 دو بوبين وسط بسته ايرتك Airtac تايوان

16750000در پنوماتیک ایران

تبدیل مسی سایز 7/8*15/8 ویستامهر

92500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 13/8*25/8 ویستامهر

229500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 7/8*25/8 ویستامهر

198500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 11/8*25/8 ویستامهر

218500در کیان صنعت

سه راهی مسی سایز 21/8 ویستامهر

428000در کیان صنعت

شیلنگ “1/4 1 دو لایه بدون آج فشار قوی منجید دار ایران لاسا (IRAN LASA)

43100در کیان صنعت

سيلندر بادران مدل TNX يا TRX- قطر 32 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

4500000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-3/2 تك بوبين چيني - درجه 2

1750000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-3/2 تك بوبين متال ورك ايتاليا

18750000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-3/2 تك بوبين چيني - درجه 1

2400000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 26*19 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر

42500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 13.5*8 نخدار شفاف كره / ژاپن - 100 متر

40000000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 54*45 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر

87500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ پنوماتيك 14*16 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر

62500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ پنوماتيك 8*10 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر

32500000در پنوماتیک ایران

سيلندر بادران مدل TNX يا TRX- قطر 100 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

14000000در پنوماتیک ایران

سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 20 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

8500000در پنوماتیک ایران

سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 12 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

3500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 11 سانتي فلكسي آّبنما سيمدار - 6 متري

4200000در پنوماتیک ایران

سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 100 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

13500000در پنوماتیک ایران

سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 80 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

10500000در پنوماتیک ایران

سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 40 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

5100000در پنوماتیک ایران

سيلندر چهار ميل مگنتي SC - قطر 32 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

4500000در پنوماتیک ایران

شیلنگ “1/2 دو لایه آج دار فشار قوی منجید دار ایران لاسا (IRAN LASA)

23000در کیان صنعت

جک پنوماتیک 250*63 چهارمیل HPB

864000در سیدبرقی

تبدیل مسی سایز 13/8*15/8 ویستامهر

85000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 5/8*21/8 ویستامهر

142000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 7/8*21/8 ویستامهر

143000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 21/8*25/8 ویستامهر

240000در کیان صنعت

شیلنگ “1/4 1 تک لایه سایز 4 ایران یاسا (IRAN YASA)

37000در کیان صنعت

شیلنگ “1/4 1 تک لایه آج دار فشار قوی ایران لاسا (IRAN LASA)

37100در کیان صنعت

شيلنگ 27 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

9000000در پنوماتیک ایران

سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 80 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

16000000در پنوماتیک ایران

سيلندر قلمي ته گوشواره دار CH/TW/IR - قطر 20 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

4500000در پنوماتیک ایران

فیتینگ پنوماتیک mm4/13

9800در کالاصنعت

یو مسی سایز 11/8 ویستامهر

123500در کیان صنعت

شيلنگ 33*25 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر

47500000در پنوماتیک ایران

سيلندر ميل مخفي مدل DNC يا SI - قطر 50 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

11500000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-5/3 دوبوبين وسط بسته شاكو SHAKO تايوان

18500000در پنوماتیک ایران

تبدیل مسی سایز 3/8*11/8 ویستامهر

37500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 1/2*11/8 ویستامهر

39500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 5/8*11/8 ویستامهر

39500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 11/8*15/8 ویستامهر

87000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 11/8*21/8 ویستامهر

171000در کیان صنعت

سه راهی مسی سایز 1/4 ویستامهر

6000در کیان صنعت

سه راهی مسی سایز 11/8 ویستامهر

130000در کیان صنعت

شير 1/4-5/2 دوبوبين پنوماكس ايتاليا

17500000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-5/2 دوبوبين چيني - درجه 2

3850000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 17 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

6900000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 54*45 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر

95000000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 24*16 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر

37500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ پنوماتيك 2.5*4 PA ايتاليا/آلمان - 50 متر

13500000در پنوماتیک ایران

سيلندر قلمي ته گوشواره دار كاموزي ايتاليا - قطر 16 ميليمتر - انتخاب كورس ؟؟؟؟

7250000در پنوماتیک ایران

شير 1/4-5/3 دو بوبين وسط بسته وستا ايتاليا

19750000در پنوماتیک ایران

واحد مراقبت تکی نووا مدل NTF-2680

470400در ۴ فروشگاه

تبدیل مسی سایز 3/4*21/8 ویستامهر

143500در کیان صنعت

شيلنگ 15 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

5100000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 4 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

2400000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 3/8 اينچ لاستيكي نخدار 20 بار - 100 متر

55000000در پنوماتیک ایران

یو مسی سایز 13/8 ویستامهر

230000در کیان صنعت

یو مسی سایز 21/8 ویستامهر

694000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 5/8*13/8 ویستامهر

54000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 11/8*13/8 ویستامهر

53500در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 15/8*21/8 ویستامهر

143000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 3/4*25/8 ویستامهر

193000در کیان صنعت

تبدیل مسی سایز 21/8*31/8 ویستامهر

420000در کیان صنعت

شيلنگ 16 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

6000000در پنوماتیک ایران

تبدیل مسی سایز 15/8*25/8 ویستامهر

250000در کیان صنعت

شيلنگ 18*12 شفاف شيشه اي كره / ژاپن - 50 متر

27500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 48*38 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر

75000000در پنوماتیک ایران

شیلنگ پنوماتیک 8*12

30970در صبا تولید

شیر فشاری پنوماتیک YPC مدل 4YJ-P سایز 1/4 اینچ

300000در سیال صنعت

جک پنوماتیک مدل SC 80x400-S

1936000در سیال صنعت

شيلنگ 6 سانتي فلكسي آبنما سيمدار - 6 متري

3000000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 26*19 نخدار شفاف كره / ژاپن - 50 متر

42500000در پنوماتیک ایران

شيلنگ 26*19 فنردار شفاف كره / ژاپن - 50 متر

42500000در پنوماتیک ایران

فیلتر رگلاتور پنوماتیک مدل AW2000

250000در سیال صنعت