لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

لیست قیمت اتصالات برنجی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
زانو چوپوقی 1 اینچ115500در صبا تولید
رابط 8/5 سم پاش5990در صبا تولید
سه راهی 18 شلنگ خور32550در صبا تولید
کوپلینگ مادگی رو دنده 3/821740در صبا تولید
مهره و دنباله پرسی پيک نيک9450در صبا تولید
کوپلینگ سه راهی باد60640در صبا تولید
نافی 4950در صبا تولید
فیتینگ 1/218750در صبا تولید
سه راهی 3/8 ( داخل رزوه )24150در صبا تولید
فیتینگ 1 اینچ43000در صبا تولید
زانو 1/4 به 8 بوشی15750در صبا تولید
پشت آمپری 1/2 به 1/413130در صبا تولید
کوپلینگ نری داخل دنده 1/212020در صبا تولید
شیر 3/4 غیر گازی55020در صبا تولید
سه راهی 1 اینچ شلنگ خور90300در صبا تولید
کوپلینگ نری داخل دنده 1/45800در صبا تولید
کوپلینگ نری رو دنده 1/212020در صبا تولید
اتصال مستقیم مهره ای 1/2 به 1014120در صبا تولید
مغزی 1/2 به 6 پرچی11550در صبا تولید
زانو 1/4 به 6 بوشی15750در صبا تولید
بوش 142100در صبا تولید
تبدیل پرسی به بوتان پیک نیک8720در صبا تولید
تبدیل كپسولی بوتان به پرسی15230در صبا تولید
کوپلینگ نری داخل دنده 3/88100در صبا تولید
شیر کولری17330در صبا تولید
سه راهی 16 شلنگ خور28140در صبا تولید
کوپلینگ مادگی مهره ای 1221170در صبا تولید
شیر ربع گرد 3/449880در صبا تولید
رابط 12 شلنگ خور6410در صبا تولید
کیت تعمیر 3تیکه برنجی95000در هانیول
شیر شناور كولر نيمه برنجی16800در صبا تولید
شیر 1/2 غیر گازی40250در صبا تولید
کوپلینگ مهره ای نری 107400در صبا تولید
زانو 1/8 به 6 بوشی13230در صبا تولید
مهره و دنباله 10 پرچی به 8 خروسکی11030در صبا تولید
بوشن تبدیلی 1/2 به 8 آلمانی13130در صبا تولید
مغزی 1/4 به 10 بوشی كامل11030در صبا تولید
مهره و دنباله و سری ثابت 8 آلمانی به 8 سمپاش13130در صبا تولید
زانو چوپوقی 1/249400در صبا تولید
شیر شناور کولر برنجی19850در صبا تولید
کيت تعمير برنجي فنردار 2 تيکه94000در هانیول
سه راهی 8 بوشی22000در صبا تولید
بوش 8630در صبا تولید
نافی 163570در صبا تولید
سه راهی 1/2 ( داخل رزوه )55200در صبا تولید
کوپلینگ نری شلنگ خور 85800در صبا تولید
کوپلینگ مادگی مهره ای 1021740در صبا تولید
شیر سم پاش16800در صبا تولید
شلنگی 3/4 به 1 اینچ29400در صبا تولید
پشت آمپری 1/4 به 1/85990در صبا تولید
مهره برنجی سوراخ دار40000در هانیول
سه راهی 10 شلنگ خور9450در صبا تولید
واسطه 16 بوشی12180در صبا تولید
شلنگی 1/4 به 10 سفارشی6200در صبا تولید
سه راهی 14 شلنگ خور21000در صبا تولید
مهره 1/2 برنجی9200در صبا تولید
سوپاپ 1/2 تخلیه ته تانک24260در صبا تولید
اتصال مستقیم مهره ای 1/4 به 1011470در صبا تولید
مهره 4 بوشی2200در صبا تولید
پشت آمپری 3/4 به 1/226990در صبا تولید
مهره کله قندی 16 بوشی11590در صبا تولید
بوش 6420در صبا تولید
مهره و دنباله 1 اینچ به 3/440950در صبا تولید
مهره و دنباله 3/4 به 1028880در صبا تولید
مغزی 1/8 به 4 بوشی3130در صبا تولید
کوپلینگ نری شلنگ خور 1212020در صبا تولید
شلنگی تو دنده 1/8 به 64200در صبا تولید
اتصال مستقیم مهره ای 1/2 به 1216440در صبا تولید
واسطه 12 بوشی کامل28670در صبا تولید
تبدیل 1/2 به 8 آلمانی8720در صبا تولید
مهره 1 اینچ برنجی22200در صبا تولید
اتصال زانویی مهره ای 1/4 به 1027350در صبا تولید
مهره و دنباله 1/2 به 1214120در صبا تولید
مغزی 1/8 به 6 بوشی4410در صبا تولید
بوشن 6 بوشی برنجی7880در صبا تولید
مغزی 1/8 به 6 پرچی4940در صبا تولید
پشت آمپری 1/4 به 8 آلمانی7880در صبا تولید
شلنگی تو دنده 1/4 به 107880در صبا تولید
کوپلینگ نری مهره ای 1210980در صبا تولید
سه راهی 6 بوشی13130در صبا تولید
سه راهی 10 بوشی23000در صبا تولید
مهره پرسی رگولاتور9500در صبا تولید
اتصال مستقیم مهره ای 1/2 به 612790در صبا تولید
مهره و دنباله 3/4 به 1628140در صبا تولید
کوپلینگ مادگی رو دنده 1/418840در صبا تولید
واسطه 8 بوشی كامل14280در صبا تولید
کوپلینگ مادگی شلنگ خور 818840در صبا تولید
سوپاپ 15 آلمانی تخليه ته تانک27570در صبا تولید
شلنگی 1/2 به 6 برنجی11550در صبا تولید
رابط 10 شلنگ خور4310در صبا تولید
مهره کله قندی 10 بوشی4480در صبا تولید
پشت آمپری 1/4 به 6 پرچی6830در صبا تولید
اتصال مستقیم مهره ای 1/4 به 1217640در صبا تولید
مهره و دنباله 10 پرچی به 5/1611340در صبا تولید
زانو 1/4 به 10 بوشی15750در صبا تولید
مغزی 1/4 به 10 پرچی7280در صبا تولید
شلنگی تو دنده 1/4 به 129770در صبا تولید
بوش 185250در صبا تولید
تبدیل 1/2 به 6 پرچی (دانفوس )8300در صبا تولید
زانو 1/4 به 10 شلنگ خور17640در صبا تولید