Torob main logo icon
ترب
لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

لیست قیمت اتصالات برنجی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

تبدیل برنجی "1/4به "1/2

۲۵٬۰۰۰در صنعت قطعه

صافی(فیلتر)برنجی 2اینچ کیز ایران ا Filters

۴۸۰٬۰۰۰در صنعت قطعه

کمپرسور کولر گازی 12000 جی ام سی سی

۳٬۱۰۰٬۰۰۰در فرا تبرید

تبدیل 1/2 به 1/4 برنجی

۸٬۸۰۰در صبا تولید

کمپرسور کولر گازی 12000 ال جی چین

۳٬۵۰۰٬۰۰۰در فرا تبرید

شیر رابط سوزن دار کپسول گاز یک کیلویی سوپاپ دار مدل WHT ا Connector Valve WHT

۲۳٬۵۰۰در ۲ فروشگاه

تبدیل 1/2 به 3/8 برنجی

۸٬۵۰۰در صبا تولید

مغزی 1/2 به 1/4 برنجی

۱۳٬۶۰۰در صبا تولید

درپوش 1/2 آلنی

۱۲٬۵۰۰در صبا تولید

تبدیل پرسی به بوتان پیک نیک

۱۰٬۰۰۰در صبا تولید

والف 6 بوشی

۱۲٬۸۰۰در صبا تولید

مهره و دنباله 1/2 به 8 برنجی

۱۹٬۷۰۰در صبا تولید

تبدیل 3/8 به 1/4 برنجی

۶٬۰۰۰در صبا تولید

شیر ربع گرد 1/4 GK

۵۲٬۰۰۰در صبا تولید

مغزی 3/8 به 1/4 برنجی

۱۰٬۳۰۰در صبا تولید

مغزی 3/4 به 1/2 برنجی

۲۵٬۰۰۰در صبا تولید

درپوش تو دنده 3/8 برنجی

۹٬۰۰۰در صبا تولید

بوشن 1/8 برنجی

۴٬۵۰۰در صبا تولید

سه راهی تبدیلی 1/2 به 1/4

۱۹٬۲۰۰در صبا تولید

مغزی 1/2 به 3/8 برنجی

۱۴٬۹۰۰در صبا تولید

شیر ربع گرد 1/4

۲۲٬۰۰۰در صبا تولید

مغزی 1/4-1 به 1 اینچ برنجی

۱۲۵٬۰۰۰در صبا تولید

شیر 1/4 شلنگ خور

۲۰٬۰۰۰در صبا تولید

چوپوقی 1/4

۱۲٬۰۰۰در صبا تولید

پشت آمپری 1/2 به 3/8

۱۶٬۲۰۰در صبا تولید

سه راهی 3/8 ( داخل رزوه )

۲۶٬۵۰۰در صبا تولید

بوشن تبدیلی 1/8 به 6 بوشی

۷٬۵۰۰در صبا تولید

زانو 1/4 به 6 بوشی

۲۲٬۰۰۰در صبا تولید

بوشن تبدیلی 1 اینچ به 1/2

۵۶٬۹۰۰در صبا تولید

مغزی 1/2 به 1/2 برنجی

۱۶٬۹۰۰در صبا تولید

تبدیل 1 اینچ به 3/4 برنجی

۳۳٬۰۰۰در صبا تولید

درپوش 1/4 برنجی

۳٬۸۰۰در صبا تولید

مغزی 3/8 به 12 بوشی کامل

۱۸٬۰۰۰در صبا تولید

رابط 6 شلنگ خور

۴٬۷۰۰در صبا تولید

بوش 6 برنجی

۵۰۰در صبا تولید

صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "1/2 2

۱٬۸۹۹٬۰۰۰در گوشه کنار

بوش 3 برنجی

۵۵۰در صبا تولید

شیر سم پاش

۲۰٬۰۰۰در صبا تولید

مغزی 1 اینچ به 1 اینچ برنجی

۴۲٬۰۰۰در صبا تولید

مهره و دنباله خروسکی بوتان

۲۷٬۱۵۰در صبا تولید

سری باد بلند سوسمار کله برنجی بسته ۱ عددی

۴۶٬۰۰۰در داودی

پشت آمپری 1/2 به 1/4

۱۶٬۲۰۰در صبا تولید

تبدیل كپسولی بوتان به پرسی

۱۹٬۵۰۰در صبا تولید

فلو کنترل سر جکی 1/4 به 12

۸۵٬۰۰۰در صبا تولید

سرشیلنگی 1 اینچ به 3/4 برنجی

۴۸٬۰۰۰در صبا تولید

تفنگی باد فلزی

۸۲٬۹۰۰در صبا تولید

درپوش تو دنده 3/4 برنجی

۲۳٬۰۰۰در صبا تولید

سه راهی 1 اینچ شلنگ خور

۱۲۸٬۰۰۰در صبا تولید

مغزی 1/4 به 1/4 برنجی

۶٬۱۰۰در صبا تولید

درپوش تو دنده 1/4 برنجی

۵٬۸۰۰در صبا تولید

شیر شناور كولر نيمه برنجی

۲۱٬۱۰۰در صبا تولید

بوشن 1/4 برنجی

۸٬۲۰۰در صبا تولید

بوشن تبدیلی 3/4 به 1/2

۳۹٬۰۰۰در صبا تولید

بوش 4 برنجی

۵۵۰در صبا تولید

مهره 3/8 برنجی

۸٬۸۰۰در صبا تولید

مغزی 3/4 به 3/4 برنجی

۲۵٬۷۰۰در صبا تولید

تبدیل 1/2 به 1/8 برنجی

۱۰٬۵۰۰در صبا تولید

مغزی 1/2 به 6 بوشی كامل

۲۳٬۸۰۰در صبا تولید

مغزی 6 پرچی به 6 پرچی ( 1/4 )

۱۵٬۰۰۰در صبا تولید

درپوش 1 اینچ برنجی

۳۶٬۰۰۰در صبا تولید

زانو 1/4 به 6 شلنگ خور

۲۲٬۵۰۰در صبا تولید

شیر کولری

۲۱٬۷۵۰در صبا تولید

شیر 1/2 غیر گازی

۵۰٬۰۰۰در صبا تولید

بوشن 1/2 برنجی

۱۷٬۸۰۰در صبا تولید

سه راهی 1/4 ( داخل رزوه )

۱۸٬۵۰۰در صبا تولید

درپوش تو دنده 1/2 برنجی

۱۴٬۵۰۰در صبا تولید

بوش 8 برنجی

۷۵۰در صبا تولید

سه راهی 10 شلنگ خور

۱۲٬۵۰۰در صبا تولید

رابط 1 اینچ شلنگ خور

۳۵٬۰۰۰در صبا تولید

مغزی 1 اینچ به 3/4 برنجی

۴۷٬۸۰۰در صبا تولید

سه راهی 1/2 ( داخل رزوه )

۷۵٬۰۰۰در صبا تولید

تبدیل 1/4 به 1/8 برنجی

۴٬۴۰۰در صبا تولید

زانو چوپوقی 1/2

۷۰٬۰۰۰در صبا تولید

تبدیل 1 اینچ به 1/4 برنجی

۳۵٬۰۰۰در صبا تولید

سرشیلنگی 1/2 به 10 برنجی

۱۴٬۲۰۰در صبا تولید

اتصال مستقیم مهره ای 1/2 به 6

۲۲٬۵۰۰در صبا تولید

تبدیل 3/4 به 1/2 برنجی

۱۵٬۵۰۰در صبا تولید

مغزی 1 اینچ به 1/2 برنجی

۴۵٬۰۰۰در صبا تولید

مغزی 1/2 به 1/8 برنجی

۱۷٬۵۰۰در صبا تولید

بوشن 6 بوشی برنجی

۹٬۲۰۰در صبا تولید

شیر شناور کولر برنجی

۲۴٬۹۵۰در صبا تولید

مهره 1/2 برنجی

۱۲٬۳۰۰در صبا تولید

سه راهی 1/8 ( داخل رزوه )

۱۱٬۹۰۰در صبا تولید

تبدیل 1/2 به 8 آلمانی

۱۰٬۵۰۰در صبا تولید

مغزی 1/8 به 6 بوشی کامل

۹٬۸۰۰در صبا تولید

سرشیلنگی 1/8 به 10 برنجی

۵٬۱۰۰در صبا تولید

درپوش 1/2 برنجی

۹٬۹۰۰در صبا تولید

تبدیل 3/4 به 3/8 برنجی

۱۸٬۹۰۰در صبا تولید

شیر 1 اینچ غیر گازی

۱۰۵٬۰۰۰در صبا تولید

بوشن تبدیلی 3/8 به 1/4

۱۴٬۵۰۰در صبا تولید

مهره و دنباله و سری ثابت 8 آلمانی به 8 سمپاش

۱۶٬۰۰۰در صبا تولید

درپوش 3/8 آلنی

۹٬۰۰۰در صبا تولید

بوشن تبدیلی 1/2 به 3/8

۱۷٬۲۰۰در صبا تولید

نافی 12

۱٬۹۰۰در صبا تولید

مهره کله قندی 12 پرچی

۱۳٬۰۰۰در صبا تولید

بوش 14 برنجی

۲٬۴۰۰در صبا تولید

مهره 3/4 برنجی

۱۹٬۰۰۰در صبا تولید

مهره و دنباله مانومتر 1/4

۷۷٬۵۰۰در صبا تولید

بوشن تبدیلی 1/2 به 1/4

۱۶٬۵۰۰در صبا تولید

مغزی 1/8 به 3 بوشی کامل

۱۴٬۵۰۰در صبا تولید