لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

لیست قیمت شکار و لوازم ماهیگیری

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

شناور چوبی 3/0 گرم

-در شات شاپ

شناور چوبی 4 گرم

-در شات شاپ

شناور یونولیت فشرده T-8

-در شات شاپ

هرزگردسه راهی سایز۳/۰ دربسته۱۰ تایی

-در شات شاپ

چرخ ماهیگیری مدل OKUMA SALINA II 4000A

-در قشم خرید

شناور یونولیت فشرده T-5

-در شات شاپ

شناور چوبی ریشه درخت برزیلی مدل B8

-در شات شاپ

شناور چوبی ریشه درخت برزیلی مدل B9

-در شات شاپ

طعمه ژله ای B126 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

چرخ ماهیگیری مدل OKUMA SALINA II 10000A

-در قشم خرید

طعمه ژله ای B132 (8cm ) Savage

-در آنزوپلاس

چوب دو تیکه فایبر گلاس Excellent 702

-در شات شاپ

چرخ اکودا مدل زنو ۴۰۰۰

-در شکارگردی

چرخ ماهیگیری DAIWA مدل (REVROS LT 4000-CXH)

-در آنزوپلاس

چرخ ماهیگیری ریمیکسون مدلTOP GUN6000

-در شات شاپ

چرخ اکودا مدل زنو ۲۰۰۰

-در شکارگردی

چرخ اکودا مدل رنجرسایز ۴۰۰۰

-در شکارگردی

چرخ ماهیگیری مدل OKUMA SALINA II 16000A

-در قشم خرید

چرخ ماهیگیری مدل OKUMA SALINA II 5000A

-در قشم خرید

چرخ اکودامدل بلک هاوواک سایز۲۰۰۰

-در شکارگردی

چرخ اکودا مدل رنجرسایز ۵۰۰۰

-در شکارگردی

شناور چوبی 2/5 گرم

-در شات شاپ

شناور چوبی 1/5 گرم

-در شات شاپ

چوب کربن2تکه اکشن80-40گرمBLUE BIRD SPIN180m

-در شات شاپ

چوب تلسکوپیCARBOMAXX 4/20m 60-120G

-در شات شاپ

چوب دو تیکه فایبر گلاس Excellent 502

-در شات شاپ

چرخ ماهیگیری OSAKO مدل (AM 6000)

-در آنزوپلاس

شناور چوبی ریشه درخت برزیلی مدلB14

-در شات شاپ

کاسی فول کربنPOWER 5/4M

-در شات شاپ

چوب کربن2تکه اکشن100-50گرمVEGA SPIN 270 m

-در شات شاپ

شناور چوبی 4 گرم

-در شات شاپ

نخ ماهیگیری New Element سایز 25

-در شات شاپ

چوب2تکه اکشن100-150گرمSHIMANO CATANA210m

-در شات شاپ

چوب دو تیکه فایبر گلاس Excellent 602

-در شات شاپ

شناور چوبی 4 گرم

-در شات شاپ

شناور دریایی از جنس یونولیت فشرده I7

-در شات شاپ

شناور چوبی 1/5 گرم

-در شات شاپ

هرزگردسه راهی سایز2/0در بسته 20 عددی

-در شات شاپ

شناور یونولیت فشرده مخصوص دریاپرتاب بلند C1

-در شات شاپ

شناور یونولیت فشرده مخصوص کولی K6

-در شات شاپ

چوب فول کربن2تکه اکشن80گرمSPIRADO210m

-در شات شاپ

شناور یونولیت فشرده E-3 کپی

-در شات شاپ

شناور یونولیت فشرده T-10

-در شات شاپ

شناور چوبی 1 گرم

-در شات شاپ

چوب کربن2تکه اکشن80-40گرمBLUE BIRD SPIN210m

-در شات شاپ

چوب کربن2تکه اکشن80-40گرمBLUE BIRD SPIN240m

-در شات شاپ

چوب کربن2تکه اکشن80-40گرمBLUE BIRD SPIN270m

-در شات شاپ

چوب کربن2تکه اکشن100-50گرمVEGA SPIN240m

-در شات شاپ

شناور یونولیت فشرده E-3

-در شات شاپ

شناور یونولیت فشرده مخصوص دریاپرتاب بلندC3

-در شات شاپ

شناور چوبی 3/0 گرم

-در شات شاپ

طعمه ژله ای قزل نما (3تایی) (3m3)

-در آنزوپلاس

شناور چوبی 6 گرم

-در شات شاپ

شناور چوبی 6 گرم

-در شات شاپ

چوب فول کربن2تکه اکشن100-50گرمVEGA SPIN180m

-در شات شاپ

طعمه ژله ای B142 Balzer Zander

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B162 Jinza Hawk

-در آنزوپلاس

شناور چوبی 7 گرم

-در شات شاپ

شناور چوبی 2/0 گرم

-در شات شاپ

چرخ ماهیگیری (FUEGO LT 5000D-C) DAIWA

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B113 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

چرخ ماهیگیری DAM مدل (QUICK5 SLS 7000 FS)

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B111 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

چرخ ماهیگیری آب شور دایوا (DAIWA LAGUNA 5000 5 BI)

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B122 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای کپور نما سرقرمز (2تایی) (3m3)

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B143 Balzer Zander

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B110 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B121 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B144 Balzer Zander

-در آنزوپلاس

جعبه طعمه سوپر بگ12 (Super Bag)

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B-150 Lucky John Joco Shaker

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B127 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B116 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B104 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B102 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

بویله موز 300 گرم سایز 18

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای (7عددی) B159 Lucky John LJ Minnow

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B-147 Lucky John Jcoco Shaker

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B135 Locky John

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B133 (8cm ) Savage

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B118 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B107 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B106 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B105 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B101 intensa soft lures

-در آنزوپلاس

نخ دایوا (DAIWA) (0/6mm) JUSTRON

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B-149 Lucky John Joco Shaker

-در آنزوپلاس

طعمه ژله ای B114 intensa soft lures

-در آنزوپلاس